Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική, ψυχολογική, σωματική και οικονομική ευημερία των εργαζομένων ποικίλουν. Οι εργαζόμενοι/ες δεν επηρεάζονται μόνο από προσωπικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και από τα παγκόσμια γεγονότα που συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα, η αύξηση του κόστους ζωής ή άλλες γεωπολιτικές μεταβολές. 

Αν και αρκετοί εργοδότες θεωρούν ότι η ευημερία είναι προσωπική ευθύνη κάθε εργαζόμενου/ης, πλέον έχουν συμπεράνει ότι οφείλουν να θέσουν το well-being ως προτεραιότητα, διότι επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης. Σ’ αυτήν την προσπάθεια των εργαζομένων να φροντίσουν την ευημερία τους, κρίνεται σημαντικό, οι εργοδότες να συνεισφέρουν, προσφέροντας τις απαραίτητες παροχές και ευκαιρίες. Για να το εξασφαλίσετε αυτό, είναι καλό να εφαρμόσετε προγράμματα ευημερίας. 

Παρακάτω, θα βρείτε συμβουλές και τακτικές για να δημιουργήσετε αποτελεσματικά προγράμματα και να βελτιώσετε το well-being των ταλέντων σας.

συμβουλές για να δημιουργήσετε πρόγραμματα well-being εργαζομένων 

Οι παράγοντες που είναι καλό να εξετάσετε, για να καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ευημερίας για τους/τις εργαζόμενους/ες, είναι οι εξής: 

εφαρμόστε την ευελιξία στο χώρο εργασίας

Η ικανότητα να διατηρήσετε μια υγιή ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, είναι απαραίτητη για τους/τις εργαζομένους/ες σας. Στην έρευνα Workmonitor 2024, το 55% δήλωσε ότι δεν θα δέχονταν μια θέση εργασίας, αν θεωρούσε ότι επηρεάζει αρνητικά την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι επιχειρήσεις που το κύριο αντικείμενό τους είναι η παροχή υπηρεσιών, μπορούν να ενισχύσουν το work life balance, προσφέροντας στα ταλέντα τους την ευκαιρία να εργαστούν με ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας ή ακόμα και με απομακρυσμένη εργασία (remote).

Για τις βιομηχανίες ή τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, το ευέλικτο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα, διότι για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι/ες εργάζονται σε βάρδιες. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε να εφαρμόσετε την εναλλαγή βαρδιών, με βάση τις προτιμήσεις των εργαζομένων σας και σε συνδυασμό με μια ευέλικτη ώρα έναρξης, μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά στην ενίσχυση της ευημερίας. 

Οι στρατηγικές και τα προγράμματα reskilling και upskilling, όχι μόνο ενδυναμώνουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων σας, αλλά και ταυτόχρονα επιλύουν διάφορα προβλήματα σχετικά με την κάλυψη των βαρδιών.

Ο στόχος ενός προγράμματος well-being, το οποίο ενισχύει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι να προσφέρει στους/στις εργαζόμενους/ες την ευκαιρία να φροντίζουν τις προσωπικές τους υποχρεώσεις, είτε αυτές αφορούν το να παρευρεθούν στο σχολείο, για να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους.

δημιουργήστε μια υποστηρικτική εργασιακή κουλτούρα 

Για τη δημιουργία ενός προγράμματος ευημερίας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την παραδοσιακή νοοτροπία. Οι εργοδότες οφείλουν να καταλάβουν το ρόλο της επιχείρησης και να διασφαλίσουν ότι έχουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσουν την ευημερία των εργαζομένων τους. 

Αυτό συνεπάγεται με τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που έχει ως προτεραιότητα την ευημερία των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν υποστήριξη από τον εργοδότη τους. Τα στοιχεία που συντελούν στην δημιουργία μιας υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας είναι τα εξής: 

 • Εξέλιξη καριέρας: Συχνά, οι εργαζόμενοι/ες αναρωτιούνται για την εργασιακή τους ασφάλεια. Αν συμβαίνει αυτό στην επιχείρησή σας, τότε είναι απαραίτητο να προσφέρετε ευκαιρίες εξέλιξης στους/στις εργαζομένους/ες σας. Μπορείτε, επίσης, να εφαρμόσετε διάφορα trainings ή προγράμματα reskilling και upskilling ή ακόμα και καθοδήγηση μέσω κάποιου μέντορα. Τέλος, θα ήταν εξίσου σημαντικό να ενθαρρύνετε τους/τις εργαζομένους/ες σας να επεκτείνουν την εκπαίδευση τους, προσφέροντας τη δυνατότητα για αποζημίωση των διδάκτρων.   
 • “Ανοιχτές” συζητήσεις: Οι συζητήσεις τέτοιου τύπου, όχι μόνο ενισχύουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων σας, αλλά παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας. Μπορείτε να καθιερώσετε σε μηνιαία βάση συναντήσεις, για να συζητάτε τους στόχους ,τις επιτυχίες και τις προκλήσεις. Έτσι, μέσω της συζήτησης μπορείτε να δώσετε ένα ειλικρινές feedback και να ενθαρρύνετε την αφοσίωση των εργαζομένων σας. 
 • Συμπεριληπτική κουλτούρα: Χτίζοντας μια εργασιακή κουλτούρα που δίνει προτεραιότητα στην διαφορετικότητα, στη συμπερίληψη και ενισχύει την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, δημιουργείτε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με αξίες. Μπορείτε να σκεφτείτε την ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης που εστιάζουν στη διαφορετικότητα, για παράδειγμα να προσκαλέσετε στην επόμενη συνάντηση ομιλητές που μπορούν να θίξουν ζητήματα διαφορετικότητας και κουλτούρας, ή ακόμα και να οργανώσετε ομαδικές εκδηλώσεις που να ενισχύουν την ομαδικότητα.  
 • Ισχυρή ηγεσία: Οι ηγέτες είναι σημαντικό να είναι υπόδειγμα και να χρησιμοποιούν πρώτοι τις νέες υπηρεσίες ή παροχές. 
 • Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον: Μια υποστηρικτική κουλτούρα στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητη, αν θέλετε να επενδύσετε σε προγράμματα ψυχικής ευημερίας. Σημαντική προϋπόθεση, κατά την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, είναι το αίσθημα ασφάλειας. Αν οι εργαζόμενοι/ες νιώθουν ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους, τότε είναι πιθανό ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα που τους προσφέρετε, ακόμα και αν τα χρειάζονται. 
 • Αναγνώριση εργαζομένων: Οι εργοδότες είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ευημερίας και αναγνώρισης στο χώρο εργασίας και φυσικά να τα συνδυάζουν και να δημιουργούν τα κατάλληλα προγράμματα. Με τον κατάλληλο συνδυασμό προγραμμάτων, μπορείτε να κερδίσετε την αφοσίωση των εργαζομένων σας και να τους βοηθήσετε να ισορροπήσουν τη σχέση με την εργασία τους και την προσωπική τους ζωή.
   

θέλετε να βελτιώσετε την εμπειρία των εργαζομένων σας;

Ανακαλύψτε πώς η χαρτογράφηση της πορείας των εργαζομένων σας μπορεί να βοήθησει την εταιρεία σας. 

δείτε το άρθρο

αναπτύξτε ένα κατανοητό πρόγραμμα ευημερίας. 

Η ευημερία έχει μια ευρεία έννοια, δεν αφορά μόνο τις συνήθειες των εργαζομένων, αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιεί ένας εργοδότης. Οφείλετε να διασφαλίσετε τα κατάλληλα εργαλεία για την ψυχολογική, συναισθηματική, κοινωνική και οικονομική ευημερία τους.

Για να εξασφαλίσετε ότι τα εργαλεία σας, είναι προσβάσιμα σε όλους τους/τις εργαζομένους/ες σας και να φροντίσετε για την ευημερία τους, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε προγράμματα, που διευρύνονται σε πολλούς τομείς. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε έναν οδηγό που θα περιέχει πολλούς τύπους ευημερίας όπως για παράδειγμα:

σωματική ευημερία

Η σωματική ευημερία είναι σημαντική για όλους τους/τις εργαζομένους/ες, είτε εργάζονται σε βιομηχανίες είτε σε γραφείο. 

Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα ευημερίας στον εργασιακό χώρο. 

Παρακάτω υπάρχουν μερικές προτάσεις:

 • παρότρυνση για συχνά διαλείμματα. 
 • παροχή θρεπτικών γευμάτων και σνακ. 
 • εσωτερικό γυμναστήριο ή κάρτα μέλους σε γυμναστήριο. 
 • συμμετοχή σε σύλλογο που σχετίζεται με τα χόμπι. (π.χ. Ορειβατικός ή περιπατητικός σύλλογος) 
 • παροχή περίθαλψης 

ψυχολογική ευημερία 

Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor 2024, ένα ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η ύπαρξη αλληλοκατανόησης. Τόσο οι εργαζόμενοι/ες, όσο και οι εργοδότες φέρουν μερίδιο ευθύνης για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων στον εργασιακό χώρο. Μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η  θέση της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο. Tο 14% απάντησε ότι είναι θέμα που αφορά τον/την εργαζόμενο/η, ενώ το 57% δήλωσε ότι κύριο ρόλο για την αρμονία της ψυχικής υγείας έχει ο εργοδότης.

Workmonitor 2024: επανεξετάζοντας την φιλοδοξία των εργαζομένων.

Δείτε αναλυτικά τα δεδομένα της έρευνας. 

κατεβάστε την έρευνα

Δυστυχώς, η ψυχική ευημερία δεν είναι τόσο διαδεδομένη έννοια, γι’ αυτό κάποιοι/ες εργαζόμενοι/ες αποφεύγουν να ζητήσουν την απαραίτητη βοήθεια. Φυσικά αυτό επηρεάζει τόσο μεμονωμένα κάθε εργαζόμενο/η, αυξάνοντας τα επίπεδα άγχους και θυμού, όσο και τους συναδέλφους, προκαλώντας μείωση της παραγωγικότητας και τοξικό περιβάλλον εργασίας.

Για να εξοπλίσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας με τα κατάλληλα εφόδια, μπορείτε να δοκιμάσετε:

 • Συμβουλευτικές συνεδρίες 
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
 • Εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης άγχους 
 • Διοργάνωση workshop 

Τέλος, είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε και τους μάνατζέρς σας. Η εκπαίδευση των μελών της διοίκησης σχετικά με την ψυχική υγεία και τον πιθανό αντίκτυπό της στο ανθρώπινο δυναμικό είναι πιθανό να συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων well-being. Οι μάνατζερς που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, είναι πιο πιθανό να δείξουν ενσυναίσθηση και υποστήριξη, όταν εντοπίσουν ότι κάποιος/α εργαζόμενος/η χρειάζεται βοήθεια, για να βελτιώσει την ψυχική του/της υγεία. Παράλληλα, μπορούν να “προλάβουν” κάποιες συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν το τοξικό περιβάλλον εγκαίρως. 

εργασιακή ασφάλεια

Η ανασφάλεια στον εργασιακό χώρο αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που επηρεάζει την ευημερία των εργαζομένων σήμερα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρήθηκαν πολλές ξαφνικές απολύσεις, μειωμένες ώρες εργασίας και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ενώ παγκοσμίως το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί, ένα μεγάλο ποσοστό ισχυρίζεται ότι ανησυχεί ότι μπορεί να χάσει τη θέση εργασίας του.

Σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand 2024, οι εργαζόμενοι/ες θέτουν την εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα ως ένα από τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού εργοδότη. Οι εργαζόμενοι/ες κατατάσσουν στην έκτη θέση το κριτήριο της εργασιακής σταθερότητας, ενώ όταν ζητήθηκε να αξιολογήσουν τον/την τρέχοντα/ουσα εργοδότη/τρια έβαλαν στην πρώτη θέση την μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα. 

Για να εξασφαλίσετε την εξέλιξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σας, μπορείτε να ενσωματώσετε προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης ή προγράμματα upskilling και reskilling, για να ενισχύσετε το αίσθημα ασφάλειας στους/στις εργαζομένους/ες σας μελλοντικά.

υγιές εργασιακό περιβάλλον

Ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο στρες και αρνητικά συναισθήματα, μεταξύ των εργαζομένων. Αντιθέτως, η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλά οφέλη. Για παράδειγμα, η ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το employer brand σας, ενδυναμώνοντας την αφοσίωση των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων, αλλά και των μελλοντικών κάνοντας την προσέλκυση των ταλέντων πιο εύκολη.

οικονομική σταθερότητα

Λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, η οικονομική ευημερία είναι ένας βασικός παράγοντας που ανησυχεί τους/τις εργαζόμενους/ες στη σύγχρονη εποχή. Οι ανταγωνιστικοί μισθοί δείχνουν στους εργαζομένους/ες ότι η προσπάθειά τους ανταμείβεται, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρετε οικονομική ευημερία και σταθερότητα στην προσωπική τους ζωή. 

Οι εργαζόμενοι/ες αναζητούν τις ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές. Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor 2024, το 94% των εργαζομένων θεωρεί ως τον πιο σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και την μελλοντική εργασία του, τις χρηματικές απολαβές. 

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε one-to-one συναντήσεις για να συζητήσετε τους οικονομικούς στόχους κάθε εργαζομένου/ης ή ακόμα και πλάνο συνταξιοδότησης.  

2 people walking
2 people walking

προγράμματα well-being στην πράξη 

Η ευημερία των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική, γι‘ αυτόν το λόγο θα ήταν ωφέλιμο να εφαρμοστούν πρακτικές με συνέχεια και συνέπεια. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες τακτικές που μπορούν να ενισχύσουν αυτόν τον σκοπό. 

αξιολογώντας το well-being των εργαζομένων σας

Αναγνωρίζοντας τον βαθμό ικανοποίησης της ευημερίας που προσφέρετε σε σχέση με την αγορά, κάνετε μια πολύ καλή αρχή. Αξιολογώντας τα προγράμματα μπορείτε να εντοπίσετε δυσλειτουργίες, νέες τάσεις ή ακόμα και να κατανοήσετε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των εργαζομένων σας. 

Πριν επενδύσετε σε προγράμματα ευημερίας, είναι κρίσιμο να αξιολογήσετε σε τι επίπεδο βρίσκεται η ευημερία των εργαζομένων σας. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ερευνών, μεμονωμένων συνεντεύξεων και συνεντεύξεων εξόδου (exit interview). Με τα δεδομένα που θα συλλέξετε από τις παραπάνω ενέργειες θα μπορείτε να εντοπίσετε τα προγράμματα ευημερίας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όπως επίσης και περαιτέρω δράσεις που θα ενισχύσουν την ικανοποίηση των ταλέντων σας.

σχεδιάζοντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα

Πολλοί εργαζόμενοι δεν ακολουθούν τα προγράμματα ευημερίας τους διότι είναι πολύ χρονοβόρα και περίπλοκα. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα απλό και εύχρηστο πρόγραμμα well-being.

 • Επικοινωνία: όταν παρουσιάζετε τα νέα προνόμια ευημερίας στους/στις εργαζομένους/ες σας, η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη. Οι εργαζόμενοί σας πρέπει να αντιληφθούν στο μέγιστο τις υπηρεσίες που προσφέρετε, τη χρησιμότητα και την προσβασιμότητα που έχουν.
 • Συνεκτικότητα: είναι σημαντικό τα προγράμματα να γίνονται με συνέχεια και συνέπεια, για να παροτρύνετε περισσότερους/ες εργαζομένους/ες. Είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, σε περίπτωση ακύρωσης από μέρους σας, να υπάρχει νωρίτερα κάποια προειδοποίηση. Προτείνεται να μην συμβαίνει σε τακτική βάση, διότι ίσως το πρόγραμμα να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.
 • Ψηφιακά εργαλεία: Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία σήμερα, που βοηθούν τους/τις εργαζομένους/ες με τη διαχείριση των προνομίων τους. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν εξίσου και τους εργοδότες σε ζητήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης.

εξασφαλίζοντας την υποστηρικτική ηγεσία

Όπως συμβαίνει με όλες τις επιτυχημένες στρατηγικές στο χώρο εργασίας, είναι κρίσιμο να εξασφαλίσετε την υποστήριξη όλων των μελών της διοίκησης. Βοηθώντας τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ευημερία στην παραγωγικότητα, στην εταιρική κουλτούρα και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, είναι πιθανό να έχετε μεγαλύτερη υποστήριξη για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.

επενδύοντας στην εκπαίδευση της διοίκησης

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα προγράμματα ευημερίας δεν είναι μόνο πρωτοβουλία του τμήματος HR, αντιθέτως είναι ένα πρόγραμμα που αφορά ολόκληρη την εταιρεία. Για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα well-being σας εφαρμόζεται σωστά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί και από τη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνεργάζονται άμεσα με τους/τις εργαζομένους/ες σας. Κάθε μάνατζερ πρέπει να έχει σαφή κατανόηση για το πώς λειτουργούν τα προγράμματα ευημερίας και ποιες δυνατότητες έχουν οι εργαζόμενοι μέσα από αυτά. 

Τέλος, η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να διασφαλίσει ότι η διοικητική σας ομάδα θα ενθαρρύνει τους/τις εργαζομένους/ες σας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
 

Χρειάζεστε υποστήριξη στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας;

επικοινωνήστε μαζί μας

ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

εγγραφείτε στο newsletter