H ευελιξία δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική όσο είναι σήμερα, όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στο ίδιο το εργατικό δυναμικό.Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πόσα μπορούν να κερδίσουν αν εντάξουν στις HR στρατηγικές τους την ευέλικτη εργασία. Τα οφέλη κυμαίνονται από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας έως την ταχύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες.

Εάν σκέφτεστε να ακολουθήσετε αυτήν την στρατηγική για την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού σας, αξίζει να εξετάσετε πρώτα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με ευέλικτες μορφές εργασίας αποκτούν πολλαπλά επαγγελματικά προσόντα καθώς αποκτούν εμπειρία σε διάφορους ρόλους & κλάδους. Επιπρόσθετα, η ευέλικτη εργασία προσφέρει στους εργαζομένους οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζουν ότι υπάρχει αύξηση των ποσοστών απασχόλησης εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην ευέλικτη εργασία

Εάν ενδιαφέρεστε να αυξήσετε το ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό σας, αξίζει πρώτα να εξετάσετε ποιά θα είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της κίνησης.

+ ευέλικτη εργασία και πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός και η προσέλκυση των υποψηφίων με τις δεξιότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το Society for Human Resource Management, το (75%) των επαγγελματιών στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού που αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσληψης, αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ των υποψηφίων.

Η έλλειψη ταλέντων είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένους βασικούς κλάδους εργασίας, όπως ο κλάδος των μηχανικών και τεχνικών. Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και των ανθρώπων που αναζητούν εργασίας, εξαιτίας της κρίσης της νόσου του COVID-19, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναφέρουν δυσχέρειες στην εύρεση των εργαζομένων που χρειάζονται σε εξειδικευμένους τομείς.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ έδειξαν ότι οι υπάρχουσες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν ανεπαρκείς και δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε συγκεκριμένες ανάγκες ή απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής του καθημερινότητας.

Η διαρκώς αυξανόμενη εισροή υποψηφίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν  με ευέλικτες μορφές εργασίας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αποκτήσει εργαζομένους με δεξιότητες και εμπειρία που χρειάζεται.

- ενδεχόμενη έλλειψη δέσμευσης στην ευέλικτη εργασία.

Το ευέλικτο εργατικό δυναμικό αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύτιμη πηγή δεξιοτήτων, αλλά δεν θεωρείται μόνιμο προσωπικό της επιχείρησή σας. Επομένως είναι απόλυτα κατανοητό να έχετε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το αίσθημα της δέσμευσής του προς την επιχείρηση.

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να θέσετε. Το ευέλικτο προσωπικό σας αντιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο στόχο της επιχείρησής σας και δεσμεύεται να σας βοηθήσει να το πετύχετε; 

Εάν οι βασικοί συνεργάτες της επιχείρησής σας έχουν τις ίδιες ανησυχίες, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να ελαχιστοποιήσετε το κίνδυνο που θα φέρει η πρόσληψη ενός ευέλικτου προσωπικού με ευέλικτη εργασία..

Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε συνηθισμένα λάθη κατά την διαδικασία του "onboarding", της ένταξης και ενσωμάτωσης του ευέλικτου προσωπικού στην επιχείρησή σας. Εάν πετύχετε αυτό το στάδιο της διαδικασίας σωστά, είναι πιο πιθανό να δείτε θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Ένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο για να δημιουργήσετε αίσθημα δέσμευσης στο ευέλικτο εργατικό δυναμικό σας είναι να προσπαθήσετε να χτίσετε σταθερές σχέσεις με τους ευέλικτους εργαζόμενους σας, παρέχοντάς τους ενδεχομένως τη δυνατότητα μονιμότητας, αν αυτό είναι κάτι που θα ενδιέφερε και εκείνους.

+ οικονομική αποδοτικότητα και ευέλικτη εργασία.

Ο βασικός στόχος στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης είναι να μειώσει τα κόστη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η συνεργασία με ένα ευέλικτο προσωπικό, όταν υπάρχουν άμεσες ανάγκες, είναι ένας καλός τρόπος για να το πετύχει.

Είναι γνωστό ότι η πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου είναι μια σημαντική δέσμευση από άποψη κόστους και χρόνου, όπως είναι η διαφήμιση της θέσης εργασίας, η διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσής του, η κατάρτιση, ο μισθός και οι λοιπές παροχές που προτίθεται η επιχείρηση να δώσει στον υπάλληλο. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να ζημιωθούν οι εταιρείες όσο οι θέσεις παραμένουν κενές.

Η απασχόληση εργατικού δυναμικού με ευέλικτη εργασία μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον προϋπολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού σας, διασφαλίζοντας ότι πληρώνετε μόνο για την πρόσληψη προσωπικού και των υπηρεσιών που χρειάζεστε, όταν τα χρειάζεστε.

Αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, στην περίπτωση που έχετε βραχυπρόθεσμες ανάγκες ή χρειάζεστε εξειδικευμένες δεξιότητες για να ολοκληρώσετε ένα μεμονωμένο project ή για να αντιμετωπίσετε μια εποχιακή αύξηση της ζήτησης.

Μια έκθεση του North Highland** και της Economist Intelligence Unit έδειξε ότι η εξοικονόμηση κόστους είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος που οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη βραχυπρόθεσµη σχέση κόστους - αποδοτικότητας ενός ευέλικτου προσωπικού το 2021, καθώς θέλουν να επανέλθουν στην “κανονικότητα” των δραστηριοτήτων τους και να καλύψουν τα κενά που προκλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19.

- λιγότερος έλεγχος κατά την ευέλικτη εργασία.

Η πρόσληψη ευέλικτου προσωπικού είναι ένας καλός τρόπος να αποκτήσετε εργαζομένους με δεξιότητες που χρειάζεστε άμεσα και να διατηρήσετε τον έλεγχο του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού σας. Ορισμένοι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, όμως, ανησυχούν ότι η ευέλικτη εργασία μπορεί να φέρει λιγότερο έλεγχο στο μόνιμο εργατικό δυναμικό τους.

Η πρόσληψη ενός μόνιμου προσωπικού, σάς δίνει το χρόνο να γνωρίσετε και να χτίσετε σχέσεις με τους υπαλλήλους σας. Η συνεργασία με τους νέους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλου, μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε αν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και πώς μπορούν να συνεισφέρουν. 

Παρόλο που η διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ευέλικτου προσωπικό  μπορεί να είναι διαφορετική, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χάσετε τον έλεγχο. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το ευέλικτο προσωπικό που επιθυμείτε να προσλάβετε, θα ταιριάζει με την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας σας. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να ελέγξετε την προϋπηρεσία των υποψηφίων για να αξιολογήσετε την εμπειρία τους σε εταιρείες παρόμοιες με τη δική σας. 

Μπορείτε επίσης να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, αν επιλέξετε να  συνεργαστείτε με μία εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού που έχει εμπειρία και γνώσεις πάνω στην αγοράς εργασίας γενικά και της ευέλικτης εργασίας ειδικά.

+ συμπόρευση με το πνεύμα των καιρών.

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και οι επιχειρήσεις λειτουργούν αλλάζει σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε να συμβαδίσετε με τις σημερινές τάσεις, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αλλάξετε την διαδικασία επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων.

Σύμφωνα με έρευνα:

  • Το 76% των υπευθύνων του ανθρώπινου κεφαλαίου καθιστούν το ευέλικτο προσωπικό βασική συνιστώσα της συνολικής στρατηγικής του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Οι  αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους σε σύγκριση με το ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολό του.***
  • Το 75% των υπεύθυνων οικονομικού τμήματος των εταιρειών βλέπουν το ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό ως ένα σημαντικό παράγοντα των πρακτικών απασχόλησης της εταιρείας.****

Οι εταιρείες που δεν εξελίσσονται και δεν συμβαδίζουν με αυτές τις τάσεις κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

Η Randstad έχει συλλέξει ορισμένα στοιχεία σχετικά με την αξία του ευέλικτου εργατικού δυναμικού για να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε αυτή την ιδέα εντός της επιχείρησή σας.

Εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της πρόσληψης ευέλικτου προσωπικού κατεβάστε τον οδηγό μας μας "7 stats that show the relevance of temp employees".

πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:

*Society for Human Resource Management.
**Έκθεση του North Highland.
*** Labour market statistics at regional level από την Eurostat.
**** Corporate Finance Leaders Worldwide Expect Uptick in Hiring and Modest Economic Growth από AP News.