Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό. Το φαινόμενο αυτό, είναι αρκετά έντονο στις μέρες μας, διότι αρκετές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα, ενώ ταυτόχρονα οι λειτουργίες της επιχείρησης δεν διεξάγονται ομαλά. Οι ελλείψεις αυτές, αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο έντονες μελλοντικά.

Ενώ οι προβλέψεις αυτές φαίνονται αρκετά απαισιόδοξες, υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, για να βελτιώσετε την προσέλκυση ταλέντων στον παρόν, αλλά και στο μέλλον. 


Ο οδηγός αυτός εξετάζει το πώς η ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών προσέλκυσης ταλέντων, είναι αυτό που χρειάζονται οι εργοδότες/τριες, για να βρουν το ταλέντο που αναζητούν.

Η προσέλκυση ταλέντων είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία της πρόσληψης. Και αυτό γιατί, χωρίς μια αποτελεσματική στρατηγική προσέλκυσης, ο οργανισμός σας, δεν θα μπορέσει να προσλάβει τους/τις υποψήφιους/ες που έχει ανάγκη.

Συνεχίστε την ανάγνωση για να δείτε τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:
 

interview process
interview process

1. γράψτε πιο αποτελεσματικές αγγελίες εργασίας

Μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε, για να βελτιώσετε τις προσπάθειες προσέλκυσης, είναι να συντάσσετε πιο αποτελεσματικές αγγελίες. Οι αγγελίες είναι η πρώτη σας επαφή με τους/τις υποψηφίους/ες και πιθανότατα ο λόγος που θα αποφασίσουν αν θα κάνουν αίτηση ή όχι. 


Αρχικά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, για να βεβαιωθείτε ότι το βλέπουν οι ‘σωστοί’ υποψήφιοι. Χρησιμοποιήστε λεξιλόγιο προσαρμοσμένο στον κλάδο που στοχεύετε, για να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα που αναζητείτε σε έναν/μία υποψήφιο/α. Να θυμάστε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις λέξεις κλειδιά, για να αναζητήσουν θέσεις.


Επίσης, η περιγραφή μιας θέσης εργασίας θα πρέπει να δίνει στους/στις υποψήφιους/ες μια εικόνα του τι σημαίνει να εργάζονται στην εταιρεία σας. Όχι μόνο την κουλτούρα της εταιρείας, αλλά και τα καθήκοντα που συνοδεύουν τον ρόλο αυτόν. Για παράδειγμα, με τη χρήση gamification μπορείτε να βοηθήσετε τους/τις υποψήφιους/ες σας να καταλάβουν πώς είναι να εργάζονται στην εταιρεία σας. Αν από την άλλη, το gamification είναι κάτι που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε, μπορείτε να δοκιμάσετε μεθόδους, όπως το storytelling ή την προβολή βίντεο, για να δείξετε στους/στις υποψήφιους/ες πώς είναι να εργάζονται στην εταιρεία αυτή. 

2. ενισχύστε το employer brand σας.


Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντική η σημασία μιας θετικής και ισχυρής επωνυμίας εργοδότη. Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends 2023 της Randstad το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η διαχείρηση του employer branding είναι η πιο σημαντική πρόκληση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Πραγματοποιήστε ένα brand audit, για να συγκρίνετε την εταιρεία σας με τον ανταγωνισμό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τις αλλαγές στις προσδοκίες των εργαζομένων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα workmonitor 2024, οι εργαζόμενοι αναζητούν από τους/τις εργοδότες/τριες ευελιξία όχι μόνο στην τοποθεσία, αλλά ακόμη περισσότερο στο ωράριο. 

3. χωρίστε τη διαδικασία της πρόσληψης σε δύο μέρη


Η πρόσληψη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία διαδικασία. Αντ’ αυτού, είναι σημαντικό να τη διαχωρίσετε στην εύρεση υποψηφίων και στην πρόσληψη. 

 • Εύρεση υποψηφίων:
  Η εύρεση συχνά εκλαμβάνεται λανθασμένα ως η διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών και επιλογής υποψηφίων, μετά την ανάρτηση μιας αγγελίας διαδικτυακά. Η εύρεση παρ’ όλα αυτά, δεν είναι μια διαδικασία αντίδρασης, αλλά μια προνοητική διαδικασία για την αναζήτηση ενεργών και παθητικών υποψηφίων σε ανοιχτές, αλλά και μελλοντικές θέσεις που μπορεί να προκύψουν.
 •  Πρόσληψη:
  Η πρόσληψη, από την άλλη, εστιάζει περισσότερο στην αλληλεπίδραση με τους/τις ενεργούς/ες υποψηφίους/ες. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη διαλογή και αξιολόγηση βιογραφικών, επιλογή υποψηφίων προς συνέντευξη και τη διαχείριση διαπραγματεύσεων προσφοράς εργασίας.

Η καθιέρωση της εύρεσης ταλέντων ως μιας ξεχωριστή διαδικασία θα βελτιώσει την “ποιότητα” των υποψηφίων και θα επιταχύνει τη συνολική διαδικασία της πρόσληψης. Επιπλέον, θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να καλύψουν θέσεις που απαιτούν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων.

4. δώστε προτεραιότητα σε ενεργούς και παθητικούς υποψήφιους


Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ ενεργών και παθητικών υποψηφίων. Οι ενεργοί υποψήφιοι είναι εκείνοι που αναζητούν ενεργά νέες εργασιακές ευκαιρίες, ενώ οι παθητικοί δεν είναι απαραίτητο πως αναζητούν νέα εργασία, αλλά είναι ανοιχτοί να  δεχτούν μια καλύτερη ευκαιρία. 

Πολλές στρατηγικές εύρεσης υποψηφίων είναι εστιασμένες στην προσέλκυση ενεργών υποψηφίων. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες δείχνουν ότι οι παθητικοί υποψήφιοι αποτελούν το 70% του συνολικού δυναμικού των υποψηφίων. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Αντίθετα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε ότι για την εύρεση παθητικών υποψηφίων καλό είναιlνα χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές στρατηγικές. 

 • Για την εύρεση ενεργών υποψηφίων:
  Χρησιμοποιήστε τις τυπικές τεχνικές εύρεσης υποψηφίων, όπως η ανάρτηση αγγελιών σε διαδικτυακά job boards, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παρουσία σε μέρες καριέρας, είναι πολύ αποτελεσματικές στην εύρεση ενεργών υποψηφίων. Πράγματι, η πλειοψηφία από αυτόν τον τύπο υποψηφίων, αναζητούν καθημερινά στο διαδίκτυο νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, και είναι απαραίτητο να μπορούν να βρουν εύκολα τις αγγελίες εργασίας σας.
 • Για την εύρεση παθητικών υποψηφίων
  Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι παθητικοί υποψήφιοι δεν αναζητούν ενεργά μια νέα θέση εργασίας, γι’ αυτό, οι αγγελίες σε job boards και οι διαφημίσεις θα αποδειχθούν μη-αποτελεσματικές. Αντ’ αυτού, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε στρατηγικές όπως οι πληρωμένες και στοχευμένες καμπάνιες στα social media, τις συστάσεις από το δικό σας εργατικό δυναμικό ή το networking, για να εντοπίσετε αυτούς τους επικερδείς υποψηφίους.

5. χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία


Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πολύ και πλέον μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση και προσέλκυση υποψηφίων. Έτσι, για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, είναι σημαντικό η εταιρεία σας να υιοθετήσει αυτήν την τεχνολογία, προκειμένου, να βελτιώσει τις προσπάθειες πρόσληψης.

 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να το καταφέρετε αυτό, συγκεκριμένα:

 • Χρησιμοποιήστε την αυτοματοποίηση για να ενισχύσετε την αλληλεπίδραση με τους/τις υποψήφιους/ες:
  Η αυτοματοποίηση μπορεί να επιτρέψει στην ομάδα σας να παραμένει σε συνεχή επαφή με πιθανούς υποψηφίους, αφιερώνοντας ελάχιστο εώς καθόλου χρόνο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνολογία, για να στείλετε άμεσα emails σε υποψηφίους, σε διάφορα σημεία της διαδικασίας και να ενημερώνεστε όταν ένας υποψήφιος εκφράζει ενδιαφέρον.
 •  Αναλύστε βασικά μετρήσιμα στοιχεία για να μεγιστοποιήσετε τις προσπάθειές σας
  Η τεχνολογία σήμερα μπορεί να καταγράφει, να αποθηκεύει και να αναλύει δεδομένα εύρεσης υποψηφίων σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνολογία για να παρακολουθήσετε την πορεία των εκστρατειών σας για την εύρεση του κατάλληλου ταλέντου, να ανακαλύψετε ποιες στρατηγικές έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και να καθορίσετε πόσες επαφές απαιτούνται για να μετατραπεί ένας δυνητικός/ή υποψήφιος/α σε πραγματικό/η. Με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις τρέχουσες στρατηγικές εύρεσης και να μεγιστοποιήσετε την επιτυχία τους.
 • Αξιοποιήστε όλα τα κανάλια επικοινωνίας
  Η τεχνολογία σας επιτρέπει, επίσης, να επικοινωνείτε με υποψηφίους μέσω διαφόρων καναλιών, όπως το τηλέφωνο, το email, τη live συνομιλία, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επένδυση σε ένα ERP λογισμικό μπορεί να διευκολύνει την ομάδα σας να παρακολουθεί αυτές τις επικοινωνίες.
 • απλοποιήστε τη διαδικασία αίτησης
  Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να καταστήσετε τη διαδικασία αίτησης όσο το δυνατόν πιο εύκολη και απλή για τους πιθανούς υποψηφίους. Με περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού να χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό η διαδικασία της αίτησης να μπορεί να ολοκληρωθεί από ένα smartphone ή tablet.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινώνησε μαζί μας.