Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor 2024, υποστηρίζεται ότι το 30% του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως έχει παραιτηθεί από την εργασία του, λόγω έλλειψης ευκαιριών εξέλιξης.  Την ίδια στιγμή η έρευνα HR Trends 2023 της Randstad φανερώνει ότι το 68% των εταιρειών πρόκειται να λάβει ως μέτρο τη συμμετοχή σε προγράμματα reskilling & upskilling των εργαζομένων, προκειμένου να διαχειριστεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Οι οργανισμοί σήμερα έχουν μπροστά τους ένα μείγμα προκλήσεων, ανάμεσα σε αυτές η έλλειψη κατάλληλων ταλέντων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι παγκοσμιοποιημένες ομάδες εργαζομένων,οι εξατομικευμένες φιλοδοξίες και τα πλάνα σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, όπως και η πρόκληση της ευθυγράμμισής τους με τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών. 

ανακαλύψτε τις δυνατότητες της υπηρεσίας training solutions.

επικοινωνήστε μαζί μας