Όταν έρχεται η στιγμή να εκτιμήσετε την ευτυχία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τη διαπίστωση ότι οι εργαζόμενοι ταιριάζουν με την εταιρική κουλτούρα σας. Σε κάθε εργασιακό κλάδο είναι απαραίτητη η ανεύρεση και η επιλογή ταλαντούχου προσωπικού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι οι millennials, η νέα γενιά εργαζομένων φαίνεται να δείχνει περισσότερη σημασία στην επιλογή του εργασιακού χώρου και της εταιρικής κουλτούρας στην οποία θα ενταχθεί παρά αμιγώς στον μισθό που θα τους παρέχεται.

Πρόσφατη έρευνα της Randstad Canada σε 200 εταιρείες, έδειξε ότι υπήρξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επιτυχημένης ένταξης στην εταιρική κουλτούρα μιας εταιρείας (cultural fit) και της εργασιακής ικανοποίησης. Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι το cultural fit ήταν ο πιο σημαντικός δείκτης πρόβλεψης της εργασιακής ικανοποίησης συγκριτικά με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι δεξιότητες, το ταλέντο ή η εργασιακή εμπειρία.

ποια είναι τα οφέλη του σωστού cultural fit;

 • Μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση
 • Οι εργαζόμενοι επενδύουν περισσότερο στην εταιρεία
 • Μεγαλύτερη παραμονή των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Μεγαλύτερη εργασιακή απόδοση

τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε επιτυχημένη ένταξη στην εταιρική κουλτούρα;

πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το cultural fit και πως μπορούμε να το ενσωματώσουμε στις διαδικασίες προσλήψεων;

Αρχικά, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι με τον όρο cultural fit δεν εννοούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους και ένας εργαζόμενος είναι ολόιδιος με τον άλλον. Οι εργαζόμενοι δε θα πρέπει να μοιράζονται ένα συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας, ίδια στάση και ίδιο υπόβαθρο. Είναι προφανές ότι κανείς δε θα ήθελε να εργάζεται σε ένα χώρο όπου οι εργαζόμενοι είναι σαν κλώνοι. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους καμιά φορά τα test προσωπικότητας και τα αντίστοιχα λογισμικά τα οποία ανιχνεύουν τους πιο ταιριαστούς υπαλλήλους μπορούν να είναι παραπλανητικά ή αναποτελεσματικά.

Παράλληλα, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι εργασιακοί χώροι όπου διαπνέονται από ποικίλες διαφορετικές ιδέες και προσωπικότητες είναι περισσότερο πιθανόν να καινοτομήσουν και να επιτύχουν οικονομικά. Σκεφτείτε το: Κάποιοι από τους μεγαλύτερους οραματιστές της σύγχρονης εποχής ήταν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν ενάντια στην επικρατούσα άποψη. Ο Steve Jobs, o Τhomas Edison, ο Henry Ford, ο Elon Musk. Άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να ξεπεράσουν τα μέχρι τότε καθορισμένα όρια και να αμφισβητήσουν τις έως τότε κοινές παραδοχές με σκοπό να δημιουργήσουν χώρο σε αυτές που θα οδηγούσαν σε αληθινές αλλαγές. Αυτό μπορεί να αναχθεί εξίσου και στον εργασιακό χώρο της κάθε εταιρείας.

Επιπροσθέτως, η έννοια της σωστής εταιρικής κουλτούρας μπορεί να είναι υποκειμενική. Κάποιοι υπάλληλοι θα τονίσουν την αξία της καινοτομίας άλλοι της σταθερότητας. Κάποιοι θα δώσουν περισσότερη σημασία σε έναν υψηλό μισθό, άλλοι στο να αγαπούν το περιεχόμενο της καθημερινής τους εργασίας. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αξίες, οι προτεραιότητες, ο τρόπος ηγεσίας και η κουλτούρα του γραφείου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είναι εφικτό να ταιριάξει. Αυτό μπορεί να ακούγεται ιδιαίτερα ακαθόριστο, όμως είναι γεγονός ότι το cultural fit είναι εναλλασσόμενο, ρευστό και συχνά ακαθόριστο.

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα με κουτάκια που αν τα τσεκάρουμε θα είμαστε σίγουροι ότι ένα άτομο μπορεί πραγματικά να ταιριάξει στην εταιρική κουλτούρα. Διότι αυτή είναι τόσο ασαφής ώστε συχνά εναπόκειται στη διαίσθηση των hiring managers και των υποψηφίων ώστε να επιτευχθεί. Το σίγουρο είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο νέος εργαζόμενος θα ταιριάξει στην ήδη διαμορφωμένη κουλτούρα του γραφείου, τα οφέλη θα είναι αναμφισβήτητα.

ποια είναι τα οφέλη του σωστού cultural fit;

Κάθε εταιρεία έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Είτε αναφερόμαστε σε ένα start up των 5 ατόμων είτε σε μια πολυεθνική εταιρεία περισσότερων από 100.000 εργαζομένων κάθε χώρος έχει την κουλτούρα και τις αξίες του. Εν προκειμένω, το κλειδί είναι να αξιοποιήσετε τις αξίες και τις πρακτικές της εταιρείας σας ώστε να συνδεθείτε με τους σωστούς υποψηφίους οι οποίοι θα διαπρέψουν μαζί σας. Οι εν δυνάμει εργαζόμενοι, δε χρειάζεται να είναι ταιριαστοί στην κουλτούρα της εταιρείας κάθε ημέρα ανεξαιρέτως. Το σημαντικότερο είναι οι κεντρικές αξίες και πεποιθήσεις να βρίσκονται σε κοινή γραμμή με την εταιρεία σας και όλες οι άλλες δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν.

Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι εκ φύσεως εσωστρεφής πιθανόν να μην ταιριάζει απόλυτα σε μια εταιρεία η οποία απαιτεί συχνές παρουσιάσεις και τηλεφωνική επικοινωνία για πωλήσεις. Αντίστοιχα, κάποιος ο οποίος έχει τα απαραίτητα skills, δεξιότητες και εμπειρία αλλά αναζητά μια ευέλικτη εργασία, δε μπορεί να ταιριάξει σε μια εργασία με αυστηρά καθορισμένο πρόγραμμα εργασίας. Συνεπώς, οι εργοδότες θα πρέπει να σκεφτούν πώς να επιτύχουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, ελκυστικού για πολλούς διαφορετικούς τύπους προσωπικοτήτων.

ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να αξιολογήσουν το cultural fit μεταξύ του υποψήφιου και της εταιρείας σας

 • Τι περιλαμβάνει μια ιδανική ημέρα εργασίας για εσάς;
 • Σε ποιο τύπο εργασιακού περιβάλλοντος νιώθετε περισσότερο παραγωγικοί;
 • Τι χαρακτηριστικά αναζητείτε σε έναν επιτυχημένο ηγέτη;
 • Όταν εργάζεστε σε ομάδα, ποιο ρόλο αναλαμβάνετε συνήθως;
 • Ποιο style ηγεσίας θεωρείτε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικό;
 • Ποια είναι η άποψη σας για τη δημιουργία φιλίας στον εργασιακό χώρο; Είναι μια έξυπνη πρακτική;
 • Τι σας άρεσε περισσότερο στον προηγούμενο εργοδότη σας;
 • Ποια είναι η άποψη σας για τον εθελοντισμό και τα φιλανθρωπικά έργα;
 • Αν μπορούσατε να περιγράψετε τον ιδανικό σας εργοδότη με μια λέξη, ποια θα ήταν;

Τέλος να θυμάστε, η καλή εταιρική κουλτούρα δεν σημαίνει απαραίτητα κομφορμισμός σε μια σειρά από οδηγίες. Επιτρέψτε σε κάθε έναν εργαζόμενο σας ξεχωριστά να διατηρήσει τη μοναδικότητα του αλλά να μοιράζεται παράλληλα κοινούς στόχους και πεποιθήσεις. Εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν αποτελεσματικά από κοινού και διαθέτουν αλληλοσυμπληρωματικές δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικές ομάδες.

Συνοψίζοντας, ως εργοδότες μείνετε σταθεροί στις αξίες της εταιρείας σας. Αν αυτές οι αξίες σας είναι απλά μια βιτρίνα με σκοπό να προσελκύσετε ταλέντα και να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας, σύντομα το αποτέλεσμα θα είναι αντιπαραγωγικό και κυνικό για τους εργαζομένους σας. Μια ιδανική εταιρική κουλτούρα απαιτεί την τήρηση των αξιών τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες. 


Αν αναζητείτε ταλέντα για τη στελέχωση της εταιρεία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.