Στην εποχή μας, όπου η κοινωνία καθορίζεται από απεριόριστες ευκαιρίες και συνεχείς αλλαγές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με προκλήσεις, όπως είναι οι διεθνείς αναταράξεις και η άνοδος των τιμών. Παρ' όλ' αυτά, ένα πράγμα παραμένει βέβαιο: η επιδίωξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί προτεραιότητα για τους/ις εργαζόμενους/ες. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για τα ταλέντα να δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία τους και να επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στην Randstad, κατανοούμε τον τρόπο που το employer branding αποτελεί το κλειδί για την προσέλκυση και διατήρηση του ταλέντου, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές βασισμένες στην εμπειρία.

η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί κίνητρο

Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad για το 2024, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κατατάσσεται πλέον τόσο ψηλά, όσο και ο μισθός στις λίστες προτεραιοτήτων των ταλέντων (94%) τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Η έρευνα Workmonitor αποκαλύπτει ότι όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (55%) κατατάσσεται αμέσως μετά από την υψηλότερη αμοιβή (56%) στη λίστα με τις προτεραιότητές τους. Η πλειοψηφία (62%) θεωρεί την προσωπική ζωή πιο σημαντική από την επαγγελματική.
Επίσης, στην πρόσφατη έρευνα της Randstad HR trends 2024, για τους μισθούς και τις τάσεις στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, οι ερωτηθείσες εταιρείες κατατάσσουν στην τέταρτη θέση την καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ως ένα κύριο χαρακτηριστικό που κάνει ελκυστική μία εταιρεία στους/ις υποψήφιους/ες. Καθώς αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του ιδανικού εργοδότη, οι εταιρείες δεν παραβλέπουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για την προσέλκυση και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων και τη δημιουργία της δικής τους Πρότασης Αξίας Εργοδότη (EVP).

απομακρυσμένη εργασία ως εφαλτήριο

Η εξ αποστάσεως εργασία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όσοι/ες εργάζονται εξ αποστάσεως παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε σύγκριση με εκείνους/ες που εργάζονται δια ζώσης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε και να αναρωτηθούμε αν η απομακρυσμένη εργασία αποτελεί την απόλυτη λύση για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ενίσχυση της διατήρησης των ταλέντων. 

αποδοχή της εναρμόνισης εργασίας-προσωπικής ζωής 

Σχεδόν όλοι έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει να εργαζόμαστε από απόσταση λόγω της πανδημίας. Για κάποιους ανθρώπους η επιλογή εργασίας από το σπίτι θεωρήθηκε ως εξαιρετικά καινοτόμα λύση και ίσως για ορισμένους ήταν το καλύτερο μοντέλο εργασίας. Παρ' όλ' αυτά υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων που δυσκολεύτηκε αρκετά να διατηρήσει την ισορροπία επαγγελματικής - προσωπικής ζωής. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής συνεπάγεται κάτι περισσότερο από το να εργάζεσαι από το σπίτι και να σχολάς σε μια συγκεκριμένη ώρα. Εξελίσσεται σε μια ευρύτερη, βαθύτερη και πιο σύνθετη έννοια που δεν ακολουθεί πλέον ένα πρόγραμμα που ταιριάζει σε όλους. Η αποδοχή της εναρμόνισης εργασίας και προσωπικής ζωής, κατά την οποία τα δύο αυτά στοιχεία είναι στενά συνυφασμένα, μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναπτύσσοντας μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παρότι αυτό μπορεί να μην είναι προφανές σε ορισμένα ανώτερα στελέχη και εργοδότες, σε μια αγορά εργασίας που επικεντρώνεται στο ταλέντο, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται αυτή την ενοποίηση μπορεί να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων.

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: προσαρμογή στην αλλαγή

Για να κατανοήσουμε πώς αλλάζει η σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οφείλουμε πρώτα να δούμε πώς εξελίσσεται η εξ αποστάσεως εργασία.
Η έρευνα workmonitor της Randstad για το 2024, φανερώνει ότι ενώ τα ταλέντα συνεχίζουν να επιθυμούν ευελιξία στην εργασία τους, οι εργοδότες τείνουν να ζητούν την επιστροφή στο γραφείο. Παρά όλα αυτά, ένα σταθερό ποσοστό εργαζομένων συνεχίζει να υιοθετεί υβριδικές μορφές εργασίας, συνδυάζοντας ομαλά την απομακρυσμένη και τη δια ζώσης εργασία.
Ωστόσο, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν αφορά αποκλειστικά την εργασία από το σπίτι. Είναι κάτι περισσότερο από την τοποθεσία και τον χρόνο μετακίνησης, σχετίζεται επίσης με τα οφέλη, την ευελιξία, την ευημερία και την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες που επιδιώκουν να παρέχουν μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Επιπλέον, η σημασία των ποικίλων παραγόντων που επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική εξειδίκευση. Ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες του κάθε ατόμου, οι προτεραιότητες μπορεί να αλλάξουν. Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής employer branding που να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους διαφορετικούς παράγοντες των ταλέντων είναι ζωτικής σημασίας και η Randstad προσφέρει πολύτιμα δεδομένα με την έρευνα Employer Βrand, η οποία διεξάγεται πάνω από 22 χρόνια παγκοσμίως, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εταιρεία σας.

η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι πολλές εκδοχές της
 

Οι επιλογές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. H αλλαγή είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας μας. Η πρόοδος των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αντικατοπτρίζει την αλλαγή που βιώνουμε σήμερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αυτοματοποίηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Η αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης,  έχει συνεισφέρει στην αύξηση της ανάγκης για επανεκπαίδευση (reskilling), σε συνδυασμό με άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τους/ις εργαζόμενους/ες. Η εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και στην πληροφορική/τεχνολογία αποτελούν το 71% των κορυφαίων δεξιοτήτων που οι εργαζόμενοι/ες επιθυμούν να αναπτύξουν (έρευνα workmonitor Randstad 2024, σελ.30-31). Οι εργοδότες χρειάζεται να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, γεγονός που με τη σειρά του θα διατηρήσει τους/τις εργαζόμενους/ες ενήμερους/ες σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο εργασίας.
Αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε κλάδους όπως της πληροφορικής/τεχνολογίας, του marketing και της εξυπηρέτησης πελατών, όπου σύμφωνά με την έρευνα HR trends της Randstad για το 2024, θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο το ΑΙ. Εκτός του ότι υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, τα οφέλη από την χρήση του ΑΙ για τις εταιρείες είναι αξιοσημείωτα (έρευνα της Randstad HR trends 2024, σελ.29).

Μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία της εξ αποστάσεως εργασίας ως παράγοντα ικανοποίησης. Η παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους/ις εργαζόμενους/ες να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αρμοδιότητές τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις, όπως μειωμένες ώρες εργασίας, ευελιξία ως προς το ωράριο ή ως προς την τοποθεσία. Οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ικανοποίησης στους/ις εργαζομένους/ες τους, προσφέροντας αυτονομία και έλεγχο του ωραρίου εργασίας τους, με την πεποίθηση να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αφοσίωση.

Οι εταιρείες είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν ότι η διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν σχετίζεται μόνο με την ευελιξία στο ωράριο. Μια εταιρεία μπορεί να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες για την ευημερία των εργαζομένων, εφαρμόζοντας προγράμματα ευεξίας, προωθώντας τα τακτικά διαλείμματα, οργανώνοντας διαδικτυακές / δια ζώσης κοινωνικές δραστηριότητες και παρέχοντας πόρους για την ψυχική υγεία.
Δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι εταιρείες μπορούν να κρατήσουν πιο ικανοποιημένους/ες και πιο αφοσιωμένους/ες τους/ις εργαζόμενους/ες, συμβάλλοντας τελικά στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πού η εταιρεία σας βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες και πώς να αναπτύξετε μια επιτυχημένη στρατηγική employer branding, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Randstad για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες λύσεις από τις εξειδικευμένες ομάδες των συμβούλων μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα και πώς οι υπηρεσίες μας, μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας, συνολικά, στη διαδικασία στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού.