αποποίηση ευθύνης.

Tο συγκεκριμένο εργαλείο προορίζεται για την πληροφόρησή σας, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξατομικευμένη νομική συμβουλή. Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και τα αποτελέσματα ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις. Ως εκ τούτου η Randstad δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του εργαλείου καθώς και για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από το προαναφερθέν εργαλείο. 

μάθε περισσότερα για τους μισθούς.