Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού καθημερινά αναζητούν τους ικανότερους υποψηφίους για τις αρκετές από τις ειδικότητες στην αγορά εργασίας με σκοπό να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad, μέσα από μια  συστηματική και επιτυχημένη μεθοδολογία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού εντοπίζουν τους υποψηφίους εκείνους που μπορούν να κάνουν την διαφορά.   Διαθέτοντας μια βάση δεδομένων από ταλαντούχους υποψηφίους, η Randstad μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες κάθε εργοδότη ανεξάρτητα από το τον κλάδο δραστηριότητας ή την θέση απασχόλησης.   Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad στο www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα