Γνωρίζετε ότι ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο μοναδικός στον οποίο οι μισθοί και οι παροχές εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, χρόνο με τον χρόνο; Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Randstad, οι μισθοί στην πληροφορική σημείωσαν αύξηση συγκριτικά με το 2021. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με δραστηριότητες σε διάφορους κλάδους όπως παραγωγή λογισμικού, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικά, ναυτιλία, ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, βαριά βιομηχανία, τουρισμός, με πλήθος προσωπικού από λίγους έως και πάνω από χίλιους υπαλλήλους. Περισσότερα από 545 στελέχη με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς στην Ελλάδα, συμμετείχαν στην έρευνά μας, που διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2021 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς μικτούς μισθούς οι οποίοι αφορούν junior, mid-level και senior θέσεις, σε δεκατετραμηνιαία βάση ετησίως.

Σε περίπτωση που αναζητάτε την επόμενη θέση εργασίας σας, εδώ θα βρείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε στον κλάδο της πληροφορικής.

Εάν πάλι θέλετε να διαβάσετε το πλήρες report με της έρευνας HR trends, όπου καταγράφονται και οι μισθοί στην πληροφορική, εκτός των άλλων κλάδων, μπορείτε να το βρείτε εδώ.