Γνωρίζεις ότι ο τομέας της τεχνολογίας είναι ο μοναδικός στον οποίο οι μισθοί και οι παροχές εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, χρόνο με τον χρόνο; 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Randstad, οι μισθοί στην πληροφορική σημείωσαν αύξηση. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με δραστηριότητες σε διάφορους κλάδους όπως παραγωγή λογισμικού, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικά, ναυτιλία, ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, βαριά βιομηχανία, τουρισμός, με πλήθος προσωπικού από λίγους έως και πάνω από χίλιους υπαλλήλους. Συμμετείχαν στην έρευνά μας, στελέχη με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στην έρευνα HR trends tech, μπορείς να βρείς τους σχετικούς μικτούς μισθούς οι οποίοι αφορούν junior, mid-level και senior θέσεις, σε δεκατετραμηνιαία βάση ετησίως. Μπορείς επίσης να ενημερωθείς για τις πιο δημοφιλείς αποδοχές καθώς και πως θα κινηθούν τα πλάνα προσλήψεων στον κλάδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. 

Αν αναζήτάς την επόμενη σου εργασίας, μπορείς να βρεις τη θέση εργασίας που σου ταιριάζει και να ξεκινήσεις την διαδικασία εύρεσης μαζί μας.