Βιογραφικό

Πώς, λοιπόν, θα πρέπει να είναι γραμμένο το βιογραφικό σας ώστε να θεωρηθεί ταιριαστό και επαρκές για τη θέση απασχόλησης για την οποία το στέλνετε;

  1. Καταβάλλετε προσπάθεια  για να συντάξετε το βιογραφικό σας. Μην το θεωρείτε εύκολο και το αφήνετε για την τελευταία στιγμή. Χρειάζεται χρόνο προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν επαγγελματικό, ελκυστικό και αντιπροσωπευτικό του καλύτερού σας εαυτού.
  2. Σιγουρευτείτε πως γράφετε ένα περιεκτικό και σχετικό με τη θέση βιογραφικό. Μην μακρηγορείτε και μην πλατειάζετε χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Οι πολλές λεπτομέρειες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιττές και σπαταλούν τον χρόνο του συμβούλου που λαμβάνει τα βιογραφικά.
  3. Προσαρμόστε το βιογραφικό σας ανάλογα με τη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε. Προβάλλετε τις πληροφορίες που ταιριάζουν με την εκάστοτε δουλειά, και περιορίστε τις πληροφορίες που δεν έχουν άμεση σχέση.
  4. Γράψτε για τα επιτεύγματά σας. Συχνά μπορεί να αναφέρουμε όλες τις αρμοδιότητες που έχουμε σε κάποια θέση εργασίας και να ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε το βασικότερο: τα επιτεύγματά μας.
  5. Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Διορθώστε τυχόν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ελέγξτε την αναλογία στη δομή και την εμφάνιση.

 

Συνοδευτική επιστολή.

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί έγγραφό το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα και να αποστέλλεται μαζί με το βιογραφικό στις αιτήσεις που θα γίνουν στις  θέσεις εργασίας.

Αρκετά συχνά η συνοδευτική επιστολή μπορεί να έχει θετική ανταπόκριση και συντελέσει ώστε ένας υποψήφιος να κληθεί σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Η αποτελεσματική διαμόρφωση της συνοδευτικής επιστολής θα συντελέσει στο να γίνει συγκεκριμένο το ενδιαφέρον για μια θέση εργασίας, θα παρουσιάσει τα επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και θα υποδηλώσει  επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Στη συνοδευτική επιστολή καλό είναι να αναγράφονται τα εξής:

  • Το όνομα και το επώνυμο του στελέχους που είναι υπεύθυνο για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού.
  • Ο τίτλος της θέσης εργασίας και το μέσο στο οποίο βρήκαμε την συγκεκριμένη αγγελία.
  • Ο λόγος  αποστολής του βιογραφικού.
  • Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
  • Μελλοντικοί, επαγγελματικοί στόχοι και φιλοδοξίες.

Γενικότερα, η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία σελίδα και δεν πρέπει να είναι μια απόλυτη επανάληψη του βιογραφικού.