Προσφορά για εργασία

Οι εργοδότες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό θα κάνουν μια προσφορά για εργασία στους υποψήφιους εκείνους που καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, αλλά επίσης ταιριάζουν και στην κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον το οποίο προσφέρουν.   Η κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον αποτελούν δύο παράγοντες τους οποίους παλιότερα οι εργοδότες δεν δίνανε την απαραίτητη σημασία κατά την διαδικασία για την εύρεση και επιλογή προσωπικού με αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να απαιτείται είτε αντικατάσταση του εργαζομένου είτε μετακίνηση του σε διαφορετική ομάδα εργασίας.   Πλέον, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για λανθασμένες επιλογές οι εργοδότες φροντίζουν να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για μια θέση απασχόλησης έτσι ώστε να έχουν άμεσα διαθέσιμους υποψήφιους για εργασία που θα προσφέρουν αξία και θα συμβάλουν στους στοίχους.   Σε αυτά τα πλαίσια μια από τις λύσεις που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να έχουν καλύτερες επιλογές στελέχωσης είναι οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα