Εύρεση εργασίας

Η εύρεση εργασίας πάντα αποτελούσε μια απαιτητική δραστηριότητα, ακόμα και σε περιόδους όπου η οικονομική δραστηριότητα και η αγορά εργασίας βρισκόντουσαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να επιστρατευτούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές και οι ιδέες, έτσι ώστε να μην χαθεί καμία ευκαιρία για απασχόληση. Σε αυτήν την κατεύθυνση πέρα από την αναμενόμενη ανταπόκριση στις διαθέσιμες αγγελίες για εργασία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας επαφές.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το βιογραφικό θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα σύντομο επαγγελματικό προφίλ και μια περιγραφή με τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφερόμαστε, τα οποία θα μπορούν να επικοινωνηθούν με κατανοητό τρόπο και ανά πάσα στιγμή.

Για να ξεκινήστε την επαγγελματική σας δικτύωση μπορείτε να συνδεθείτε με το group της Randstad στο LinkedIn.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα