Όλοι μας έχουμε περάσει, κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, από τα στάδια που διαβάζουμε συνεχόμενα αγγελίες, ψάχνουμε για θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν, στέλνουμε το βιογραφικό μας σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς και έχουμε κληθεί, από κάποιες από αυτές, σε συνέντευξη για εργασία. Από τα παραπάνω στάδια, αυτό που προκαλεί, συνήθως, το πιο μεγάλο άγχος στους υποψήφιους είναι το στάδιο της συνέντευξης.

Τι είναι, όμως, στην πραγματικότητα, μία συνέντευξη για εργασία και γιατί προκαλεί τόσο άγχος στους υποψήφιους; Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι ότι πρόκειται για μία αμφίδρομη επικοινωνία, κατά την οποία ο υποψήφιος παρουσιάζει:

· τον εαυτό του

· τις σπουδές του

· τις ικανότητες του και

· την εργασιακή του εμπειρία

 

ενώ από την μεριά της εταιρίας ο υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζει:

· την εταιρία

· το αντικείμενο εργασίας της

· τις αξίες της και

· το όραμα της

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία αποσκοπεί στο να ερευνηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης και την κουλτούρα της εταιρίας ώστε να γίνει το «ταίριασμα». Ο λόγος που οι υποψήφιοι έχουν άγχος γαι τη συνέντευξη είναι επειδή νιώθουν ότι περνούν από δοκιμασία και αξιολογούνται, ξεχνώντας ότι η αξιολόγηση λειτουργεί σε αμφίδρομο επίπεδο. Επιπλέον, εξαιτίας του άγχους να απασχοληθούν οι υποψήφιοι προχωράνε, σε έντονη αυτοκριτική της απόδοσης τους, μετά το πέρας της συνέντευξης, γεγονός που αυξάνει ακόμα πιο πολύ το άγχος τους ή δεν αναδεικνύουν το σύνολο των ικανοτήτων τους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρουσιάζοντας μία εικόνα που μπορεί να μην είναι ανάλογη των προσόντων τους.

Προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη, μην έχετε άγχος και αναδείξτε τις ικανότητες για να αποκτήσετε την εργασία που θέλετε!