Η συνέντευξη εργασίας αποτελεί ένα από τα ποιο σημαντικά βήματα στην εύρεση εργασίας. Για αυτό τον λόγο η ο υποψήφιος πρέπει πάντα να δείχνει επαγγελματισμό, αλλά και να πείθει για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιλεχθεί για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Ένας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση είναι τα παραδείγματα σχετικά με επιτεύγματα σε σχέση με στόχους και αποτελέσματα, την διαχείριση κάποιας συγκριμένης κατάστασης ή αρμοδιότητας, την εύρεση λύσης σε κάποιο πρόβλημα, τη διαμόρφωση κάποιας στρατηγικής ή επιτυχημένης διαδικασίας, τη λήψη κάποιας σημαντικής απόφασης.

Η χρήση παραδειγμάτων θα επιδείξει με θετικό τρόπο τις ικανότητες σας και θα βοηθήσει το στέλεχος που σας αξιολογεί να κατανοήσει την καταλληλότητα σας για την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.