Όταν σας έχει δοθεί η ευκαιρία να βρίσκεστε σε μια συνέντευξη εργασία, τι θεωρείτε σημαντικότερο για να πείσετε τον συνεντευκτή πως είστε κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης;

Πολλοί θα πείτε την εργασιακή σας εμπειρία. Άλλοι τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας: τον δυναμισμό, την αυτοπεποίθηση, την ευγένειά σας. Πιθανόν λίγοι, όμως, να σκεφθούν τη σημασία του να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον για να εργαστείτε στο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας και στην συγκεκριμένη εταιρία.

Το ενδιαφέρον θεωρείται συχνά αυτονόητο, όμως, ίσως για αυτόν τον λόγο, δεν καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να το κάνουμε εμφανές. Είναι σημαντικό να κρατάμε τις ισορροπίες μεταξύ του περιορισμένου ενδιαφέροντος, του πραγματικού ενδιαφέροντος και της υπερβολής. Στόχος είναι να είμαστε ευχάριστοι, με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τη θέση εργασίας και την εταιρία.