Αν αυτό το διάστημα ψάχνετε για δουλεία θα πρέπει να οργανωθείτε και να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί να βρεθείτε  σε κάποια συνέντευξη εργασίας, να είστε σε θέση να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Η συνέντευξη για εργασία είναι η ευκαιρία πού έχει κάθε υποψήφιος για να προωθήσει τις επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις του. Για τον λόγο αυτό σε μια συνέντευξη εργασίας  θα ήταν καλό να  αποφύγετε κάποια από τα παρακάτω:

  • Αν από την τελευταία σας εργασία φύγατε γιατί το αφεντικό σας δεν είχε καλή συμπεριφορά, τότε καλό θα ήταν να μην επικεντρωθείτε σε αυτό, γιατί πιθανόν έτσι να μην δείξετε επαγγελματισμό, αλλά και τις απαραίτητες ικανότητες για να εργαστείτε σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον ή απαιτητικό ρόλο.
  • Να ρωτήσετε από την πρώτη συνέντευξη και πριν ακόμα σας γίνει κάποια προσφορά για εργασία, για τις αργίες που ακολουθεί η εταιρία, τις διακοπές και την άδεια που θα λάβετε. Σίγουρα όλες οι λεπτομέρειες είναι καλό να είναι γνωστές από την αρχή και πριν λάβετε την απόφαση σας. Κάποια όμως θέματα  καλό είναι τα συζητήσουμε όταν πλέον θα βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την πρόσληψη.
  • Οι εργοδότες, για να εξασφαλίσουν την επιλογή προσωπικού που θα κάνουν για μία θέση εργασίας, χρησιμοποιούν τις συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες. Για τον λόγο αυτό, αν σας ζητηθούν συστάσεις μην αποφύγετε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας για κάποιον προϊστάμενο ή συνάδελφο ο οποίος θα σας γνωρίζει και θα μπορεί να δώσει κάποια εικόνα για την ποιότητα της εργασίας σας και του χαρακτήρα σας.

Όταν έχουμε προετοιμαστεί καλά για μία συνέντευξη εργασίας δείχνουμε επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση. Για να βρείτε και άλλες συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό και την συνέντευξη εργασίας επισκεφθείτε το /blog