Κάποιες εταιρίες ακολουθούν, όταν προκύπτουν κενές θέσεις εργασίας, τη μέθοδο της ομαδικής συνέντευξης είτε ως αποκλειστική μέθοδο είτε σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη εργασίας. Παρότι αποτελεί μία μορφή συνέντευξης εργασίας, υπάρχουν κάποια επιπλέον σημεία, σε σχέση με την ατομική συνέντευξη, που χρειάζεται να προσέξετε για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να ξεκινήσετε την καριέρα που ονειρεύεστε.

Το πρώτο σημείο που θα ήταν καλό να προσέξετε, σε μία ομαδική συνέντευξη για την κάλυψη κάποιας κενής θέσης εργασίας, είναι ότι θα πρέπει να διατηρείτε οπτική επαφή με τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού και να παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τη συνοπτική παρουσίαση που θα κάνει σχετικά με το αντικείμενο εργασίας, το όραμα της εταιρίας και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Είναι σαφές ότι, όπως και για την ατομική συνέντευξη εργασίας, και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να έχετε κάνει έρευνα για την εταιρία πριν έρθετε στη συνέντευξη. Να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε την εργασιακή σας εμπειρία σε διάρκεια μερικών λεπτών και μην ξεχνάτε να διατηρείτε οπτική επαφή.

Η ομαδική συνέντευξη εργασίας είναι μία ευκαιρία για τον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού να διαπιστώσει την ικανότητα σας να συνεργαστείτε με άλλους και να δουλέψετε αποτελεσματικά μέσα σε μία ομάδα. Γι’αυτό το λόγο θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της ομαδικής συνέντευξης εργασίας, να «φαίνεστε» και να συμμετέχετε ενεργά στη συζήτηση χωρίς να μονοπωλείτε το χρόνο από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους σας και από τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού.