Συχνά γίνεται αναφορά στην προετοιμασία για τη συνέντευξη εργασίας και τον ρόλο που μπορεί να έχει στη τελική αξιολόγηση και επιλογή ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας.

 

Ακόμα και αν κάποιες συμβουλές φαίνονται δεδομένες, κάποιοι στην πράξη δεν θα καταφέρουν να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλετε σε παράγοντες όπως:

 

  • Αργοπορία στην προκαθορισμένη συνάντηση
  • Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα του εργοδότη.
  • Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με την περιγραφή και τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας για την οποία γίνεται η συνέντευξη επιλογής.
  • Χαλαρή διάθεση και επικοινωνία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
  • Επιλογή ακατάλληλου ντυσίματος για μια επαγγελματική συνάντηση.

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω είναι γνωστά στους περισσότερους που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας, κάποιοι θα αποδείξουν με την πρώτη ευκαιρία το αντίθετο.