Ανακαλύψτε τη σημασία της αξιολόγησης των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε μια συνέντευξη εργασίας, όπως περιγράφεται από τη Σύμβουλο της Randstad, Αλίκη Τσακμάκα.

Οι περισσότεροι νέοι που ξεκινούν την διαδικασία αναζήτησης εργασίας προσπαθούν να γεμίσουν το βιογραφικό τους με ακαδημαϊκές και σεμιναριακές γνώσεις, τεχνικό υπόβαθρο, σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία, γλώσσες, πιστοποιήσεις, κτλ. Όλα αυτά καθώς θεωρούν ότι είναι το Α και το Ω για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα βιογραφικά και από τους υπόλοιπους υποψήφιους σε μια συνέντευξη εργασίας.

Αυτό που συχνά παραμελούν όμως είναι η σημασία του παράγοντα της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων και το πόσο αντίκτυπο έχει στην διαδικασία επιλογής προσωπικού. Παρακάτω θα μάθετε πως μπορείτε να αναπτύξετε τον συγκεκριμένο παράγοντα ώστε να κερδίσετε τις εντυπώσεις σε μια συνέντευξη...

Βήμα πρώτο είναι το να γνωρίσετε και αξιολογήσετε πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό σας, να εντοπίσετε δηλαδή τις ικανότητες, δεξιότητες, ταλέντα, και δυνατά σας σημεία. Οι εργοδότες αναζητούν, κατά περίπτωση θέσης εργασίας και κλάδου, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, έμφυτα δηλαδή στοιχεία που κατέχετε ως άνθρωπος και συγκεκριμένες δεξιότητες, αξίες δηλαδή που μαθαίνονται μέσα από ποικίλες εμπειρίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία εντοπισμού των δεξιοτήτων σας μέσα από προηγούμενες εμπειρίες, όπως έμμισθη εργασία, εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση, εποχιακή και part-time εργασία, projects της σχολής, χόμπι και άλλες δραστηριότητες.

Σκεπτόμενοι λοιπόν κάποια πρόσφατη εργασιακή εμπειρία σας καταγράφετε και αναλύετε λεπτομερώς: τι θέση είχατε, τι αρμοδιότητες περιελάμβανε η θέση σας, τι ικανότητες απαιτούσε, τι νέες δεξιότητες και νέα προσόντα αποκτήσατε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οτιδήποτε αναφέρετε για τον εαυτό σας να μπορείτε να το τεκμηριώσετε με συγκεκριμένα παραδείγματα, οπότε θα χρειαστεί να σκεφτείτε τι παραδείγματα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ώστε να τονίζουν την εφαρμογή και την απόκτηση των δεξιοτήτων σας.

Δεν έχει σημασία αν οι εμπειρίες αυτές δεν σχετίζονται απαραίτητα με το αντικείμενο εργασίας που επιθυμείτε. Οι εργοδότες θέλουν να δουν πως ο υποψήφιος απέναντι τους έχει αποκτήσει ένα εύρος εμπειριών, καθώς από όλες αυτές μαθαίνουμε νέα πράγματα, αποκτούμε νέες δεξιότητες και εξελίσσουμε τις υπάρχουσες. Τέτοιου είδους εμπειρίες και όλα όσα μαθαίνετε μέσα από αυτές θα σας κάνουν να μπορείτε να σταθείτε με αυτοπεποίθηση σε μια συνέντευξη, να απαντήσετε με επιχειρήματα σε ερωτήσεις και να κερδίσετε πόντους μιλώντας για τις δεξιότητες, τα δυνατά σας σημεία και τα κατορθώματα σας.

Εφόσον λοιπόν έχετε ολοκληρώσει με τις παραπάνω συμβουλές, έχετε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές ώστε να αποκτήσετε μια εικόνα του ποιος είστε και τι μπορείτε να προσφέρετε σε ένα εργοδότη. Αυτό, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα εξίσου σημαντικά στοιχεία του βιογραφικού σας, αυξάνει τις πιθανότητες να ξεχωρίσετε σε μια συνέντευξη και να επιλεγείτε.

Αφιερώστε λοιπόν αρχικά χρόνο σε μια διεξοδική γνωριμία με τον εαυτό σας και καλή επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας!