Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις συνέντευξης είναι η ερώτηση γιατί να προσλάβει η εταιρεία εσάς και όχι κάποιον άλλον υποψήφιο. Αν σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι που έχουν κληθεί για συνέντευξη πληρούν τα προσόντα που απαιτεί η θέση, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ο επαγγελματίας που θα αναλάβει το νέο ρόλο χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει κάτι παραπάνω από όσα αναφέρουν οι εκάστοτε αγγελίες εργασίας.

Με την ερώτηση αυτή, οι υπεύθυνοι προσλήψεων ουσιαστικά θέλουν να μάθουν τι μπορείτε να κάνετε για την εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι η ευκαιρία σας να ‘πουλήσετε’ τις δεξιότητες εκείνες που σας κάνουν να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό σας και να αποδείξετε ότι εσείς είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Πρέπει να πείσετε τον recruiter ότι:

  • μπορείτε να φέρετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να φέρετε εις πέρας ό,τι σας έχει ανατεθεί·
  • θα ταιριάξετε με την ομάδα σας και με την εταιρεία, γενικότερα·
  • συνδυάζετε προσόντα και προσωπικές δεξιότητες καλύτερα από κάθε άλλο υποψήφιο·
  • η πρόσληψή σας θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που η εταιρεία αντιμετωπίζει.

Για να οργανώσετε την απάντησή σας, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Διαβάστε προσεκτικά την αγγελία εργασίας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που αναφέρονται και ποια τα κύρια καθήκοντα; Σημειώστε τα πιο σημαντικά από αυτά σε μία λίστα.
  2. Σημειώστε σε μία άλλη λίστα ποιες είναι οι κύριες δεξιότητές σας και τα προτερήματά σας. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας ξεχωρίζει από άλλους επαγγελματίες.
  3. Αντιστοιχίστε τις δεξιότητές σας με τα κύρια καθήκοντα που απαιτούνται. Ουσιαστικά, πρέπει να δείξετε ότι το επαγγελματικό σας προφίλ συμπληρώνει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ της θέσης εργασίας και ότι είστε σε θέση να παρέχετε λύσεις και να βοηθήσετε την εταιρεία να πετύχει τους στόχους της.

Για να είστε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που ψάχνει ο υπεύθυνος προσλήψεων, κάντε μια μικρή έρευνα για να διαπιστώσετε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία και το τμήμα στο οποίο θέλετε να εργαστείτε. Έτσι, θα δείξετε ότι είστε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις του κλάδου και ότι παίρνετε στα σοβαρά τις απαιτήσεις του νέου σας ρόλου.

Όπως και σε όλες τις ερωτήσεις σε μια συνέντευξη εργασίας, έτσι κι εδώ πρέπει να δώσετε μια ακριβής, περιεκτική και πλήρη απάντηση. Η καλή προετοιμασία είναι σημείο-κλειδί για να είστε βέβαιοι ότι θα αναφέρετε όλα τα στοιχεία που θέλει να ακούσει ο recruiter.