Πάνω από 250 υποψήφιοι βρήκαν νέες θέσεις εργασίας μέσα από τη Randstad κατά το 3ο τρίμηνο του 2016!

 

Με βάση τα δεδομένα της Randstad, 250 υποψήφιοι βρήκαν εργασία σε διάφορους τομείς, από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο 2016, μέσα από τις θέσεις εργασίας που έχουν χειριστεί οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad.

 

 

 

Αναλυτικά, εντυπωσιακή είναι η αύξηση στις θέσεις σε Πωλήσεις και θέσεις Marketing, όπου έχουν το υψηλότερο ποσοστό τοποθέτησης (28%). Ακολουθούν οι θέσεις Εξυπηρέτησης Πελατών (Client Services) σε ποσοστό 23%, οι θέσεις Πληροφορικής (ICT), σε ποσοστό 17% και οι θέσεις Μηχανικών & θέσεις στην Εφοδιαστική αλυσίδα (Engineering & Supply Chain) σε ποσοστό 12%.

 

 

 

Είναι σημαντική η αυξημένη ζήτηση στελεχών για θέσεις front line, θέσεις δηλαδή όπου ο εργαζόμενος έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες.

Η Randstad, λόγω των εξειδικευμένων συμβούλων της μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των υποψήφιων και των εταιρειών.

Εάν βρίσκεστε σε αναζήτηση εργασίας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να είστε σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας.

 

 

 

--