Η μελέτη Workforce 2025 της Randstad παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον report σχετικά με τις τάσεις των μελλοντικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα ήταν βιαστικό να αναγάγουμε τα αποτελέσματα για τη χώρα μας ωστόσο είναι γεγονός ότι δεδομένου της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης των αγορών κάποιες από τις τάσεις που ανιχνεύτηκαν θα επηρεάσουν και την Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα λοιπόν, αφορούν την έννοια της ευελιξίας στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολούν «μη παραδοσιακό προσωπικό» σε ποσοστό 20 με 30%. Με άλλα λόγια, 1 στους 4 υπαλλήλους εργάζονται σε επίπεδο freelance συνεργασίας. Μάλιστα, οι εργοδότες εκτιμούν ότι το ¼ των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της τεχνολογίας- θα συνεργάζεται ήδη με τις επιχειρήσεις σε επίπεδο απομακρυσμένης εργασίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την μελέτη Workforce 2025, περισσότερο από το 50% των εταιρειών παγκοσμίως εργάζονται για το σχεδιασμό νέων πλαισίων εργασίας για την επόμενη 5ετία ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες ανάγκες. Μέχρι το 2025, το 80% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δεσμεύονται ότι η ευέλικτη εργασία θα αποτελεί την νέα πραγματικότητα. Εργασία από το σπίτι, freelance εργασία, εξωτερική συνεργασία και συμβουλευτική εξειδίκευση (consultants) είναι μερικές μόνο από τις νέες μορφές εργασίας που θα συναντήσουμε.

Επί του παρόντος, στους επαγγελματικούς κλάδους θα λέγαμε ότι –όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της τεχνολογίας- ο κλάδος του IT απασχολεί σε μεγαλύτερο ποσοστό ευέλικτο προσωπικό, ενώ δεδομένου του έντονου ανθρώπινου στοιχείου, ο κλάδος του HR κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό.

Αναλυτικότερα:

Η ευελιξία στην εργασία φαίνεται να διαμορφώνει την αγορά εργασίας και να αποτελεί μια από τις βασικότερες μελλοντικές τάσεις για τον κλάδο του HR. Σε κάθε περίπτωση όπως έχει δηλώσει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, Jacques van den Broek, «Η Randstad πιστεύει ότι όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, η οποία θα τους προσφέρει εργασιακή ασφάλεια και εισόδημα. Ταυτόχρονα, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ευελιξία στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που εργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η συνεκτική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας που επιθυμούμε για το μέλλον μας θα πρέπει να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη. Συνδυάζοντας μια ποικιλία αξιοπρεπών συμβάσεων απασχόλησης με σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και σχήματα προσβάσιμης απασχολησιμότητας, μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο και να παρέχουμε μακρόχρονη ευημερία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».

Μένει να δούμε τις εξελίξεις.