Καθημερινά πολλές πληροφορίες δημοσιεύονται για την εργασία στην Ελλάδα, σχετικά με την νομοθεσία της νέες θέσεις εργασίας και τα ποσοστά ανεργίας .

Παράλληλα, τα διάφορα πανεπιστήμια αλλά και οι εταιρείες που εξειδικεύονται σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό διεξάγουν και δημοσιεύουν έρευνες σχετικά με τις τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μια τέτοια μελέτη σχετικά με τον τομέα της εργασίας στην Ελλάδα αποτελεί η έρευνα workmonitor η οποία διεξάγεται από την Randstad τέσσερεις φορές τον χρόνο, σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι Έλληνες εργαζόμενοι  εξαιτίας της βελτίωσης που έχει προκύψει στην χρήση της τεχνολογίας και μέσα από την αύξηση των ποσοστών στην πρόσβαση  του Internet και των κινητών τηλεφώνων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 36% των εργαζομένων που έλαβαν μέρος να δηλώσει ότι λαμβάνει  περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί.