Η ενημέρωση σχετικά με τις  τάσεις στην απασχόληση μέσα από έρευνες και δημοσιεύσεις  από πανεπιστήμια, εργοδότες, αλλά και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της προσπάθειας που θα καταβάλει ένας υποψήφιος που θα αναζητήσει το επόμενο διάστημα εργασία.

 

Η Randstad, κατέχοντας ηγετική παρουσία στον κόσμο της εργασίας, υλοποιεί κάθε τρίμηνο την έρευνα Workmonitor η οποία καλύπτει τις τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και 32 χώρες στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα ένας υποψήφιος για εργασία μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα  για  την κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση στον εργασιακό  χώρο.

 

Για να ενημερωθείτε για τα ευρήματα από τις πρόσφατες έρευνες επισκεφθείτε το  /workmonitor_survey