Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαίτερη αγορά εργασίας την παρούσα χρονική περίοδο. Αδιαμφισβήτητα, ενώ η οικονομία παρουσιάζει συρρίκνωση, υπάρχουν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους κλάδους, τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν εξειδικευμένοι υποψήφιοι.

 τάσεις στην αγορά εργασίας της ελλάδας   

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι ευμετάβλητη και παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά έτος. Ωστόσο, είναι καταφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργασίας οι οποίες αναπτύσσονται διαρκώς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αυξημένη ζήτηση προσωπικού για αυτές. Σύμφωνα με έρευνες της Randstad (Workmonitor και HR Trends ), μεγάλες εταιρείες σε πληθώρα κλάδων αναμένουν αύξηση των εσόδων τους την επερχόμενη χρονική περίοδο. Αυτή η κατάσταση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ανάπτυξης που σημειώθηκε και οδήγησε σε μεγάλο αριθμό προσλήψεων κυρίως στους τομείς της Πληροφορικής, των Πωλήσεων και της Λογιστικής/Χρηματοοικονομικών. Περαιτέρω κλάδοι που αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα λόγω της ανάπτυξής τους θεωρούνται οι παρακάτω:

 1. Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας μέσα στην ερχόμενη δεκαετία.
 2. Υγεία: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ο ιατρικός τουρισμός δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες.
 3. Ενέργεια:  Η Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τον προσανατολισμό των χωρών προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να διευρύνει τον κλάδο αισθητά.
 4. Ναυτιλία: Αποτελεί έναν από τους κλάδους στους οποίους η Ελλάδα κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνει σταθερή ανάπτυξη και αύξηση των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
 5. Γεωργία: Υπάρχει τάση προς αποκέντρωση στην Ελλάδα και υπολογίζεται ότι θέσεις εργασίας έως το 2020 θα δημιουργηθούν εκτός των αστικών κέντρων.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επέφεραν την προσθήκη επιπλέον καθηκόντων στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και την αύξηση των ευκαιριών εσωτερικής ανέλιξης. Αυτό πρακτικά σηματοδότησε την αύξηση της ανάγκης των επιχειρήσεων για νέο προσωπικό. Πώς θα προσεγγίσετε τις θέσεις εργασίας; Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας καθιστούν τον ανταγωνισμό για τις θέσεις αυτές πολύ υψηλό. Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και να δράσουν αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση που επιθυμούν. Αυτές είναι:

 • Δικτύωση: Οι εν δυνάμει εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν μια λίστα από τις επαφές τους που σχετίζονται με επιχειρήσεις στο κλάδο του ενδιαφέροντός τους και να τις κινητοποιήσουν. Στην Ελλάδα, η παραδοσιακή μέθοδος των προσωπικών συστάσεων παίζει κομβικό ρόλο για την επιλογή του υποψηφίου.
 • Επίσκεψη σε ιστοσελίδα εταιρείας: Σε περίπτωση που κάποιος γνωρίζει την θέση εργασίας που επιθυμεί και την εταιρεία που την προσφέρει, μπορεί να επισκεφθεί το πεδίο «καριέρα» της ιστοσελίδας της εταιρείας και να απευθυνθεί απευθείας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Επίσκεψη σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας: Οι εταιρείες συχνά δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας, όπου μπορεί κάποιος να κάνει στοχευμένη αναζήτηση με κριτήρια τα χαρακτηριστικά του προφίλ του.
 • Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Οι εταιρείες δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας για προκηρυγμένες θέσεις στους λογαριασμούς τους στα social media, επομένως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις ακολουθούν και να ενημερώνονται.
 • Συμμετοχή σε ημερίδες καριέρας: Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με στελέχη εταιρειών κλάδων που τους ενδιαφέρουν, να παραδώσουν το βιογραφικό σημείωμά τους και να δώσουν μια καλή πρώτη εντύπωση.
 • Επικοινωνία με εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού: Ίσως η αποτελεσματικότερη ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί ένας υποψήφιος.  Οι εταιρείες αυτές έχουν άμεση επαφή με τις εταιρείες που αναζητούν προσωπικό, πολλές από τις οποίες προσλαμβάνουν εργαζόμενους αποκλειστικά και μόνο μέσω εταιρειών εύρεσης προσωπικού. Κατά συνέπεια, δημιουργώντας λογαριασμό σε μια εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού αποκτάτε άμεσα πρόσβαση σε όλες τις θέσεις που αυτή χειρίζεται και υπάρχουν δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα τους αλλά και σε θέσεις που ίσως δεν έχουν καν δημοσιευτεί αλλά γνωρίζουν μόνο οι εργασιακοί σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού. Η Randstad είναι η no.1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα έχει υψηλότερα ποσοστά μόρφωσης σε σχέση με πολλές ανεπτυγμένες χώρες με ισχυρότερες οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν άτομα με υψηλή εξειδίκευση, τα οποία αν μεριμνήσουν και για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, θα είναι ικανά να καλύψουν κάθε νέα θέση εργασίας, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και, εν τέλει, να συνεισφέρουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας. Συμπερασματικά, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να πραγματοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες προσέγγισης, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και να διατηρείται ενημερωμένος για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς προκειμένου να έχει περισσότερες πιθανότητες να προσληφθεί στην θέση εργασίας που επιθυμεί.