Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού εκτός από την εξειδίκευση τους στην αξιολόγηση και εύρεση προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις απαιτήσεις, αλλά και να  ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους  για τις τάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Σε αυτά τα πλαίσια η Randstad δημοσιεύει 4 φορές το χρόνο την έρευνα workmonitor η οποία αναδεικνύει τις τάσεις στην αγορά εργασίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο και από το 2010 και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που υλοποιήθηκε για το α’ τρίμηνο του 2011 οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση δέχονται υπερφόρτωση πληροφοριών στην εργασία τους, που οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα η επαγγελματική και προσωπική ζωή να ταυτίζονται.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία για την ικανοποίηση και την κινητικότητα στον εργασιακό χώρο τόσο στην Ελλάδα, όσο και για άλλες χώρες.