ποια είναι η εργασία ενός financial controller;

Ως financial controller, είσαι υπεύθυνος/η των οικονομικών ομάδων, συμμετέχεις στη δημιουργία στρατηγικών προϋπολογισμού και υποστηρίζεις διάφορα τμήματα στη διαχείριση των προϋπολογισμών τους. Συνεργάζεσαι με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχεις συμβουλευτική σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού και χρησιμοποιείς λογισμικά λογιστικών για τη βελτίωση της απόδοσης. Συνδυάζεις τα καθήκοντά σου με άλλες διευθυντικές αρμοδιότητες, όπως η εποπτεία της λογιστικής ομάδας.

Είσαι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της τρέχουσας και μελλοντικής οικονομικής σταθερότητας της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να διαθέτεις άριστες λογιστικές δεξιότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων, για να ελέγχεις και να είσαι υπεύθυνος/η για τις οικονομικές στρατηγικές, τη μείωση του κόστους και την αξιολόγηση της ανάπτυξης της εταιρείας. Διαθέτεις αναλυτικές δεξιότητες για τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων.

Μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορους κλάδους, όπως είναι του FMCG, οι συμβουλευτικές εταιρείες τεχνολογίας, οι ΜΚΟ ή οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα καθήκοντά σου διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που απασχολείσαι. Σε μικρές επιχειρήσεις διαχειρίζεσαι απευθείας τα οικονομικά, ίσως και ως finance manager. Σε μεγάλες επιχειρήσεις τα καθήκοντά σου εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα των λογιστικών εργασιών και το μέγεθος της ομάδας. Μπορείς να εστιάσεις στη διαχείριση οικονομικών ή να εποπτεύεις την λογιστική ομάδα.

Συνολικά, ο/η financial controller, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, εργασία που προϋποθέτει ισχυρές λογιστικές γνώσεις, δεξιότητες λήψης αποφάσεων και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων. 

Θα ταίριαζε το ενδιαφέρον σου για τα μαθηματικά και τους αριθμούς με τη θέση του/της financial controller; Συνέχισε να διαβάζεις, για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι, για να πετύχεις στο ρόλο του/της financial controller. 

θέσεις financial controller
1

ο μέσος μισθός ενός financial controller

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος μισθός ενός/μιας financial controller στην Ελλάδα είναι 150.000€ ετήσια, με μέση ωριαία αμοιβή 70€. Σε μία junior θέση, ξεκινάς με αποδοχές 92.000€ ετησίως. Οι απολαβές σου μπορούν να αυξηθούν, καθώς βελτιώνεις την εμπειρία και τα εκπαιδευτικά σου προσόντα. Ως αποτέλεσμα μπορεί να λαμβάνεις μελλοντικά, περισσότερα από 236.000€ τον χρόνο. 

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός financial controller;

Οι απολαβές σου ως financial controller, εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Όταν διαθέτεις επιπρόσθετα προσόντα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μπορείς να διαπραγματευτείς υψηλότερο μισθό. Επιπλέον, η σημαντική εργασιακή εμπειρία βελτιώνει τις προοπτικές αποδοχών σου. Σε μια junior θέση, αναλαμβάνεις λιγότερες ευθύνες, ενώ οι senior financial controllers,  παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν την επιχείρηση. Λόγω της πολυπλοκότητας ενός ανώτερου ρόλου οι απολαβές σου μπορεί να είναι υψηλότερες.

Ως financial controller, εργάζεσαι σε διάφορους κλάδους, γεγονός που επηρεάζει επίσης το ύψος των αποδοχών σου. Για παράδειγμα, οι ΜΚΟ έχουν διαφορετικές κλίμακες μισθοδοσίας από τις εταιρείες πληροφορικής (IT) και άλλες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Συνεπώς, οι απολαβές σου ως financial controller, επηρεάζονται από τα προσόντα, την εμπειρία, τη θέση ευθύνης και τον κλάδο στον οποίο εργάζεσαι. Με την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων και εμπειρίας, μπορείς να διαπραγματευτείς υψηλότερες αποδοχές και να προχωρήσεις σε ανώτερες θέσεις με μεγαλύτερη αμοιβή.

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες financial controllers

Ο financial controllers αποτελούν βασικούς πυλώνες των επιχειρήσεων. Συνεργάζονται στενά με τμήματα λογιστικής και οικονομικών, για να διασφαλίσουν τον έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών και διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, στις οποίες μπορείς να εξειδικευτείς. Αυτές περιλαμβάνουν:

γυναίκα που χαμογελά
γυναίκα που χαμογελά
3

εργαζόμενος ως financial controller

Οι financial controllers αποτελούν βασικούς πυλώνες κάθε επιχείρησης, καθώς συνεργάζονται στενά με τα λογιστικά και οικονομικά τμήματα για τον έλεγχο των οικονομικών και των διοικητικών λειτουργιών. Ας εξερευνήσουμε τα συγκεκριμένα καθήκοντα, το εργασιακό τους περιβάλλον και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός financial controller

Για να εργαστείς ως financial controller στην Ελλάδα, χρειάζεται να έχεις τις ακόλουθες εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις και προσόντα: 

  • Εκπαίδευση: για να γίνεις financial controller, χρειάζεται να έχεις  πανεπιστημιακό πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, τα λογιστικά ή τη διοίκηση επιχειρήσεων. Λόγω του ανώτερου επιπέδου του ρόλου, ορισμένες εταιρείες ζητούν και μεταπτυχιακό τίτλο στις επιχειρήσεις ή τα χρηματοοικονομικά, το οποίο βοηθά σημαντικά στην παρουσίαση των ηγετικών σου ικανοτήτων. 
  • Εργασιακή εμπειρία και πιστοποιήσεις: για να εργαστείς ως financial controller στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στα χρηματοοικονομικά ή τα λογιστικά. Χρειάζεται επίσης να αποκτήσεις την πιστοποίηση ελεγκτή-ορκωτού λογιστή από το ΣΟΕΛ (σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών). Εναλλακτικά, μπορείς να δώσεις τις απαραίτητες εξετάσεις, για να αποκτήσεις τον διεθνή επαγγελματικό τίτλο CFA (chartered financial analyst) και να γίνεις μέλος του CFA Society της Ελλάδας.

οι ικανότητες και δεξιότητες των financial controllers

Ορισμένες από τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητο να διαθέτει ένας/μία financial controller περιλαμβάνουν:

  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: για να πετύχεις ως financial controller, είναι σημαντικό να είσαι εξοικειωμένος/η με την τεχνολογία γραφείου. Είναι απαραίτητο να έχεις ευχέρεια στη χρήση του Microsoft office, ειδικά του excel και των βάσεων δεδομένων. Οι τεχνολογικές σου δεξιότητες σε βοηθούν να συγκεντρώνεις πληροφορίες, να τις αναλύεις και να τις χρησιμοποιείς ως βάση για τις αποφάσεις σου.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: ένας/μία επιτυχημένος/η financial controller, είναι απαραίτητο να διαθέτει ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας για να μεταφέρει με σαφήνεια πληροφορίες στο λογιστικό τμήμα. Οι δεξιότητες επικοινωνίας σε βοηθούν επίσης να εξηγείς με απλά λόγια τους κινδύνους μιας επένδυσης στη διοικητική ομάδα.
  • Αναλυτικές δεξιότητες: οι financial controllers, αναλύουν διάφορες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικά δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί να αναλύεις οικονομικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και να αξιολογείς τους κινδύνους μιας επένδυσης. Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι πολύ χρήσιμες, για να βελτιώσεις τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες: ένας/μία financial controller, χρειάζεται να διαθέτει ισχυρές ηγετικές ικανότητες για να μπορεί να διαχειρίζεται τους άλλους και να τους παρακινεί, ώστε να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Οι ηγετικές δεξιότητες σε βοηθούν επίσης να υιοθετήσεις στρατηγική προσέγγιση σε κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα.
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της financial controller.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.