ποια είναι η εργασία ενός λογιστή;

Ως λογιστής/στρια, ασχολείσαι με την οικονομική κατάσταση ιδιωτών και επιχειρήσεων. Αναλαμβάνεις πολλά καθήκοντα και εργασίες που σχετίζονται με τη διατήρηση βιβλίων και λογιστικών αρχείων, την ανάλυση κόστους και την υποβολή οικονομικών εκθέσεων. Εξασφαλίζεις την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών μιας εταιρείας παρακολουθώντας τις συναλλαγές και προετοιμάζοντας οικονομικές καταστάσεις.

Εκτός από την παρακολούθηση των οικονομικών και την προετοιμασία προϋπολογισμών, συμβάλλεις στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η ακριβής καταγραφή εσόδων, εξόδων και λογιστικών δεδομένων είναι χρήσιμη για τις επενδυτικές συμβουλές που παρέχεις στους πελάτες σου. Άλλες υποχρεώσεις της θέσης, περιλαμβάνουν εργασίες όπως είναι οι φορολογικές δηλώσεις, ενημερώνοντας τους πελάτες για το ποσό φόρου που θα τους επιστραφεί ή θα κληθούν να πληρώσουν, και η τήρηση και η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Ακόμη, στα καθήκοντά σου περιλαμβάνεται η σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων και λογιστικών στοιχείων με τρόπο που συμμορφώνονται με τους λογιστικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Χρειάζεται να έχεις καλές μαθηματικές δεξιότητες, υπολογιστική αντίληψη και κατανόηση της μαθηματικής επιστήμης για να πετύχεις στο ρόλο του/της λογιστή/στριας. Η αριθμητική σου ικανότητα σε βοηθά σημαντικά να αναλύεις τις συναλλαγές. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και η αναλυτική ικανότητα είναι επίσης πολύτιμα προσόντα για έναν/μία λογιστή/στρια.

Θα ταίριαζε η εργασία του/της λογιστή/στριας με τις μαθηματικές κι αναλυτικές σου δεξιότητες; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της λογιστή/στριας. 

θέσεις λογιστής/στρια
1

ο μέσος μισθός ενός λογιστή

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ως λογιστής/στρια, αμείβεσαι με έναν μέσο μισθό περίπου 36.000€ ετησίως, με μέση ωριαία αμοιβή περίπου 17€ την ώρα. Οι απολαβές σου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία σου, τις ακαδημαϊκές σου σπουδές και τις δεξιότητές σου. Όταν απασχολείσαι σε μία entry level λογιστή/στριας, αμείβεσαι με έναν χαμηλότερο μισθό περίπου 25.000€ ετησίως. Με την πάροδο του χρόνου και όσο αποκτάς εμπειρία, μπορεί να έχεις απολαβές εώς και 44.000€ ετησίως. 

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός λογιστή; 

Το μέγεθος της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις απολαβές σου λόγω του εύρους και της πολυπλοκότητας των καθηκόντων σου. Σε μία μικρή εταιρεία, πιθανότατα χειρίζεσαι όλες τις λογιστικές εργασίες, καθώς η επιχείρηση έχει λιγότερες συναλλαγές και υποχρεώσεις. Σε μία μεγάλη εταιρεία όμως, χειρίζεσαι πιο πολύπλοκες συναλλαγές και ως αποτέλεσμα χρειάζεσαι πρόσθετη εξειδίκευση. Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν επίσης σημαντικούς πόρους, συνεπώς προσφέρουν υψηλότερους μισθούς στους/στις λογιστές/στριες.

Η απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως είναι η πιστοποίηση associate chartered accountant, μπορεί επίσης να αυξήσει τις απολαβές σου. Ακόμη, μπορείς να γίνεις μέλος στο σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών (ΣΟΕΛ) και να αποκτήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση πιστοποίησης για το ρόλο του/της ορκωτού/της λογιστή/στριας είναι ένα προσόν που μπορεί να σε βοηθήσει στη διαπραγμάτευση υψηλότερου μισθού. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες λογιστών

Ορισμένες από τις διαθέσιμες ειδικότητες των λογιστών/στριών είναι:

γυναίκα που μιλά στο τηλέφωνο, εργάζεται στο γραφείο
γυναίκα που μιλά στο τηλέφωνο, εργάζεται στο γραφείο
3

εργαζόμενος ως λογιστής

Εάν θέλεις να εργαστείς ως λογιστής/στρια, ανακάλυψε τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα εργασιακά περιβάλλοντα και τις προοπτικές των λογιστών/στριών στην Ελλάδα.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός λογιστή

Για να εργαστείς ως λογιστής/στρια στην Ελλάδα, χρειάζεσαι τις παρακάτω εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις:

  • Εκπαίδευση: ένα πτυχίο λογιστικής ή χρηματοοικονομικών είναι αναγκαίο για να εργαστείς ως λογιστής/στρια στην Ελλάδα. Εάν έχεις πτυχίο σε διαφορετικό πεδίο, καλό είναι να αποκτήσεις μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό πεδίο για να πληροίς τις προϋποθέσεις και για πιστοποιήσεις λογιστικής.
  • Εργασιακή εμπειρία και πιστοποιήσεις: για να εργαστείς ως ορκωτός/η λογιστής/στρια στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να έχεις πιστοποίηση για την άδεια του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα ορκωτών λογιστών ελεγκτών (ΣΟΕΛ). Μετά την ολοκλήρωση πέντε ετών πρακτικής εμπειρίας, μπορείς να δώσεις εξετάσεις πιστοποίησης για να αποκτήσεις την άδεια.

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός λογιστή

Για να εργαστείς ως λογιστής/στρια είναι σημαντικό να έχεις τις απαραίτητες δεξιότητες και τη σωστή νοοτροπία. Ορισμένες από τις ικανότητες που είναι αναγκαίο να έχεις ένας/μία λογιστής/στρια περιλαμβάνουν:

  • Mαθηματικές δεξιότητες: για να εργαστείς ως λογιστής/στρια, χρειάζεται να έχεις μια φυσική κλίση στα μαθηματικά. Είναι απαραίτητο να κάνεις γρήγορους υπολογισμούς χωρίς την αριθμομηχανή. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να έχεις προχωρημένες γνώσεις μαθηματικών για να πετύχεις στη λογιστική. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτεις βασικές γνώσεις στατιστικής για να συντάσσεις και να ερμηνεύεις εκθέσεις.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια: ως λογιστής/στρια, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ένα ισχυρό προσόν. Μέρος της δουλειάς σου είναι να αναζητάς τρόπους για να μειώσεις τα κόστη και να αυξήσεις τα κέρδη. Η προσοχή στη λεπτομέρεια σε βοηθά να εξοικονομείς χρήματα και προσφέρεις στην οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Δεξιότητες χειρισμού υπολογιστή: ως λογιστής/στρια, εργάζεσαι κατά κύριο λόγο στον υπολογιστή. Είναι απαραίτητο να έχεις καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, προχωρημένη γνώση του MS excel όπως και γνώση σε προγράμματα λογισμικού λογιστικής και γνώση χειρισμού συστημάτων όπως το ERP. Ακόμη, χρειάζεται να γνωρίζεις καλά τις μεθόδους διαδικτυακής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεδιάσκεψης.
  • Οργανωτικές ικανότητες: οι λογιστές/στριες χρειάζεται να έχουν καλές οργανωτικές ικανότητες για να τηρούν ακριβή αρχεία. Με τις οργανωτικές σου ικανότητες, διατηρείς ψηφιακά αρχεία ώστε οι εξωτερικοί ελεγκτές να βρίσκουν γρήγορα τα απαραίτητα δεδομένα. Οι δεξιότητές σου σε βοηθούν επίσης να απλοποιείς χρονοβόρες εργασίες, όπως είναι το κλείσιμο του μήνα και οι οικονομικές εκθέσεις, και να τις ολοκληρώνεις εντός των προθεσμιών. 
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες: ως λογιστής/στρια, μεταφράζεις τις οικονομικές πληροφορίες με σαφή και κατανοητό τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από συνεργάτες όσο και πελάτες που δεν έχουν λογιστική εκπαίδευση. Οι managers εταιρειών βασίζονται στη σαφή επικοινωνία για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι δεξιότητες επικοινωνίας σε βοηθούν να συντάσσεις σαφείς λογιστικές εκθέσεις για τους leaders βοηθώντας τους να κατανοήσουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της λογιστή/στριας. 

thank you for subscribing to your personalised job alerts.