Αν βρίσκεστε στη διαδικασία για εύρεση εργασίας σε ένα νέο κλάδο ή σε ένα διαφορετικό πεδίο δραστηριότητας ή ξεκινάτε τώρα την αναζήτηση εργασίας, η μεγαλύτερη ‘ανησυχία’ σας θα είναι η έλλειψη εμπειρίας. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αλλάζουν πολύ πιο συχνά εταιρείες ή κλάδους στις μέρες μας.

Πλέον, επικρατεί ολοένα και περισσότερο η τάση να προσλαμβάνονται επαγγελματίες με βάση τις δεξιότητες παρά με βάση την προϋπηρεσία τους. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει πάντα αλλά υπάρχουν εταιρείες που αναζητούν υπαλλήλους που μπορούν να προσθέσουν αξία χωρίς να έχουν απαραίτητα την ανάλογη εμπειρία στον ίδιο κλάδο. Οι υπάλληλοι αυτοί φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι για τις νέες τάσεις και τεχνολογίες, γεγονός που επικαλύπτει τυχόν προσόντα που δεν πληρούν για κάποιες θέσεις εργασίας. Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όταν προχωρά κανείς στη σύνταξη βιογραφικού του είναι το ότι ένα βιογραφικό σημείωμα δεν αποτελεί μόνο ένα έγγραφο καταγραφής της προϋπηρεσίας ενός υποψηφίου. Ουσιαστικά, είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να καταγραφούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες του. Ένα καλό βιογραφικό θα πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις “τι μπορεί να κάνει αυτό το άτομο για την εταιρεία μου;” ή “τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία;”. Ένα βιογραφικό δεξιοτήτων μπορεί να δώσει  λύσεις στα εξής περιπτώσεις:

1. είστε νέος απόφοιτος κατά την αναζήτηση της πρώτης σας δουλειάς;

Υπάρχουν τρία κύρια προσόντα που μπορούν να προσφέρουν οι νέοι απόφοιτοι: εθελοντική εργασία, εμπειρία από πρακτική άσκηση και επιχειρηματικό πνεύμα. Οτιδήποτε έχετε κάνει μετράει. Για παράδειγμα, αν είχατε ασχοληθεί με το στήσιμο μιας ιστοσελίδας (πχ, με ένα προσωπικό blog), αυτό δείχνει ότι γνωρίζετε τις νέες τεχνολογίες και μπήκατε στη διαδικασία να δημιουργήσετε κάτι από την αρχή. Ακόμα, αν ήσασταν μέλος ενός εθελοντικού οργανισμού, αυτό δείχνει ότι έχετε ομαδικό πνεύμα, ότι έχετε πνεύμα συνεργασίας και έχετε γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

2. επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή καριέρας;

Αν έχετε εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και θέλετε να μεταπηδήσετε σε έναν άλλο, είναι δύσκολο να ‘πείσετε’ έναν πιθανό εργοδότη, εφόσον δεν έχετε την κατάλληλη προϋπηρεσία που ζητείται. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει καθώς, πλέον, οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες αποκτούν μεγάλη βαρύτητα, αφού δείχνουν ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα σε ένα νέο περιβάλλον. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι αποκομίσατε από την προηγούμενη εργασία σας και πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, η δημιουργικότητα, η αναλυτική σκέψη, η παραγωγικότητα και η διαχείριση του χρόνου. Όταν προχωρήσετε στην ανανέωση του βιογραφικού σας, κάντε μια λίστα τέτοιων δεξιοτήτων που έχετε αποκομίσει, είτε από την επαγγελματική σας πορεία είτε στην προσωπική σας ζωή και προσπαθήστε να σκεφτείτε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: “τι προβλήματα καταφέρατε να επιλύσετε με αυτές τις δεξιότητες;”, “τι μετρήσιμα αποτελέσματα είχε η κάθε δεξιότητα;”.

3. θέλετε να κάνετε αίτηση σε ένα νέο πεδίο;

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργούνται επαγγέλματα που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά, είναι δύσκολο να βρεθεί επαγγελματίας με προηγούμενη εμπειρία σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον δεν υπήρχε ή δεν υπάρχει ευκαιρία για απόκτηση ακαδημαϊκής πιστοποίησης ακόμα. Αυτό δημιουργεί μια νέα τάση: την τάση του αυτοδίδακτου υποψηφίου. Ειδικότερα για επαγγέλματα πληροφορικής ή για τον κλάδο του IT γενικότερα, ζητούνται συνεχώς νέα προσόντα, ενώ τυχόν διπλώματα που κατείχε κάποιος παλαιότερα τώρα πλέον ενδέχεται να θεωρούνται απαρχαιωμένα. Έτσι, ένας επαγγελματίας που θέλει να ξεχωρίσει οφείλει να παραμένει ενημερωμένος με τις τάσεις του κλάδου που τον ενδιαφέρει και να αναζητά λύσεις να εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες. Έτσι, δείχνει ότι, παρά την έλλειψη εμπειρίας, έχει θέληση για μάθηση και, ταυτόχρονα, προχωρά στις απαραίτητες κινήσεις για να πετύχει το στόχο του. Η αγορά εργασίας έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να προβάλλει τον εαυτό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποτυπώνει στο βιογραφικό του όχι μόνο τους τίτλους των ρόλων που έχει αναλάβει αλλά και τι δεξιότητες έχει αποκομίσει. Με τον τρόπο αυτό, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα του τι αξία μπορεί να φέρει με μια ενδεχόμενη πρόσληψη και μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για έναν υπεύθυνο προσλήψεων.