Η εύρεση εργασίας και η επιλογή καριέρας στις μέρες μας είναι μία αρκετά δύσκολη υπόθεση, δεδομένου των συνθηκών αλλά και του κορεσμού που υπάρχει σε ορισμένα επαγγέλματα. Ωστόσο, ο κλάδος του IT παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς και παραγωγικούς κλάδους στην αγορά εργασίας.

Ο λόγος είναι η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη και η δημιουργία διαφορετικών αναγκών από εκείνες που ήμασταν συνηθισμένοι. Ο συγκεκριμένος τομέας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα της εποχής. 

λόγοι για να ακολουθήσει κάποιος μια καριέρα στα πληροφοριακά συστήματα

πάντα θα συναντάει κάτι καινούριο

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από καινοτομία και συνεχείς αλλαγές. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που σχετίζεται άμεσα με νέες πληροφορίες, καινούριες γνώσεις και διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας δεδομένων, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να μη σταματά να μαθαίνει ποτέ. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό είναι να αγαπά το επάγγελμά του.

είναι ένας κλάδος με πολλές ειδικότητες

Ο κλάδος του IT προσφέρει ευκαιρίες για εργασία σε πολλά πεδία σε κάποιον που επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του χωρίς να περιορίζεται  σε μία εξειδίκευση. Ειδικότητες όπως Computer Programmer, Network System Administrator και Web Developer διευρύνουν τα πεδία γνώσης και εμπλουτίζουν την προϋπηρεσία ενός εργαζομένου στον κλάδο. Επίσης, το τμήμα IT που δεν περιορίζει τη δημιουργικότητα ενώ προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες στον εργαζόμενο να μετακινηθεί από μία ειδικότητα σε μία άλλη.

είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας εταιρίας

Κάποτε, οι ειδικοί των Πληροφοριακών Συστημάτων ήταν απαραίτητοι κυρίως σε κυβερνητικές και στρατιωτικές θέσεις και σε ελάχιστες μεγάλες εταιρείες. Σήμερα όμως, αποτελούν απαραίτητο κομμάτι κάθε εταιρείας για πολλές λειτουργίες και κανένα εταιρικό τμήμα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς τη συνεισφορά ενός ειδικού από το τμήμα IT.

προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Η αμοιβή εργασίας στον κλάδο των Πληροφοριακών Συστημάτων σήμερα, είναι από τις πιο υψηλές παγκοσμίως, όχι μόνο επειδή οι ειδικοί του κλάδου είναι τόσο περιζήτητοι, αλλά και γιατί η γνώση για το συγκεκριμένο αντικείμενο θεωρείται πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τάσεων HR & μισθών της Randstad, οι μέσες αποδοχές είναι άκρως ανταγωνιστικές, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η ανάγκη για εξειδικευμένα άτομα στον κλάδο του IT παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ με τις προοπτικές απασχόλησης να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Η βιομηχανία των Πληροφοριακών Συστημάτων λειτουργεί με ταχύτητες γρηγορότερες από οποιονδήποτε άλλο κλάδο, δημιουργώντας νέες οπτικές και εκφάνσεις. Οι προοπτικές καριέρας στον κλάδο IT είναι πολλές, ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν – η αποδοτικότητα σε αυτό το επάγγελμα είναι πολύ βασικό στοιχείο, καθώς απαιτεί άτομα με πολύ συγκεκριμένα προσόντα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες καταστάσεις του τομέα τους.