Η εύρεση εργασίας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, λόγω κρίσης το πρόβλημα μεγεθύνεται. Χιλιάδες άνεργοι αναζητούν μία θέση εργασίας με την αποστολή βιογραφικών. Ετσι λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι οι εργοδότες να λαμβάνουν πληθώρα βιογραφικών και τις περισσότερες φορές δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να μελετήσουν όλα.

Γι’ αυτό, καλό θα είναι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν πώς πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό, ώστε αυτό να προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη και να μην καταλήξει άδοξα στο… καλάθι! Ακολουθούν συμβουλές για τη σύνταξη ενός ελκυστικού βιογραφικού από τη Σιλια Χριστοφιλοπούλου, Branch Manager της Randstad Hellas SA.

"Σήμερα συναντάμε πολύ συχνά υποψήφιους οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι, θεωρούν ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, έχουν χάσει το θάρρος τους και αρνούνται να συνεχίσουν την αναζήτηση εργασίας. Μας λένε ότι ενώ έχουν στείλει δεκάδες βιογραφικά, κανείς δεν τους κάλεσε για συνέντευξη ή ακόμα ούτε καν τους τηλεφώνησε.

Έχουν αναλογιστεί όμως «γιατί» κάποιος να τους καλέσει σε συνέντευξη; Έχουν αναρωτηθεί γιατί να προτιμήσουν αυτό το συγκεκριμένο υποψήφιο και όχι κάποιο άλλο; Έχουν σκεφτεί τι είναι αυτό που θα έκανε ένα εργοδότη να ενδιαφερθεί για ένα υποψήφιο;

Ο τρόπος επικοινωνίας με ένα μελλοντικό εργοδότη είναι το βιογραφικό σημείωμα. Ο εργοδότης δεν γνωρίζει τίποτα για εμάς, παρά αυτά τα οποία δηλώνουμε/παρουσιάζουμε στο βιογραφικό. Επομένως, το βιογραφικό είναι ένα μέσο για να «διαφημίσουμε» τον εαυτό μας, να τονίσουμε τις δεξιότητές μας. Είναι το διαβατήριο το οποίο θα μας οδηγήσει στην πρώτη συνάντηση με την εταιρεία.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα ο κάθε υπεύθυνος αξιολόγησης προσωπικού (recruiter) λαμβάνει καθημερινά δεκάδες βιογραφικά τα οποία πρέπει να ελέγξει και να αξιολογήσει, ο χρόνος του είναι περιορισμένος και τελικά αφιερώνει μόλις 2-3 λεπτά στην αξιολόγηση του κάθε βιογραφικού. Για αυτό το λόγο λοιπόν γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι το βιογραφικό μας πρέπει να είναι σαφές, περιεκτικό, στοχευμένο και να περιλαμβάνει τις σωστές λέξεις κλειδιά."

Οι κανόνες

"Το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε σε ένα βιογραφικό είναι το τι θα περιέχει. Θα πρέπει, λοιπόν, να περιέχει :

  • Προσωπικά στοιχεία : Ονομα, Επίθετο, Τηλέφωνο κινητό & σταθερό, e-mail, Skype ID
  • Προσωπικό προφίλ : Μια σύντομη δήλωση «προώθησης» του εαυτού μας
  • Εργασιακή εμπειρία : Εργοδότες, ημερομηνίες & τίτλους θέσεων εργασίας, πρακτική άσκηση / εθελοντισμό part time εργασίες / δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών για τους νέους και τους φοιτητές
  • Αρμοδιότητες : Υπογράμμιση ικανοτήτων & δυνατών σημείων
  • Επιτεύγματα : Περιγραφή αποτελεσμάτων που επιτύχαμε
  • Εκπαίδευση : Συνοπτική περίληψη, πιο εκτενής για τους νέους κάτω των 25 ετών
  • Κατάρτιση : Ξένες Γλώσσες, Γνώσεις Η/Υ, σύντομη αναφορά σεμιναρίων & πιστοποιήσεων
  • Ενδιαφέροντα : Σύντομη αναφορά (ιδανικά μέχρι 3-4)

Δεν θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: κατάσταση υγείας, βάρος & ύψος, ονόματα και ηλικίες μελών οικογένειας, θρήσκευμα, αμοιβή που αναζητάτε, λόγοι που αποχωρήσατε από προηγούμενες εργασίες, ονόματα των συστάσεών σας."

Τα λάθη

"Τα πιο συχνά λάθη τα οποία συναντάμε στα βιογραφικά είναι τυπογραφικά και ορθογραφικά, λάθος στοιχεία επικοινωνίας, μη σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, κακογραμμένο μη οργανωμένο και όχι ευανάγνωστο.

Τα βιογραφικά σήμερα περνούν από λογισμικά CV scanning και για αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε τις σωστές λέξεις κλειδιά, αυτές που αντικατοπτρίζουν και αφορούν τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη βιογραφικού τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ανάλογα με την εμπειρία μας και προϋπηρεσία μας, και συγκεκριμένα είναι τα εξής δύο.

  • το βιογραφικό δεξιοτήτων, το οποίο συνδέει τις δεξιότητες με τη θέση για την οποία ενδιαφερόμαστε. Το χρησιμοποιούν φοιτητές με μικρή εργασιακή εμπειρία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και αυτοί που θέλουν να αλλάξουν καριέρα·
  • το δεύτερο είναι το χρονολογικό βιογραφικό, το οποίο καταγράφει όλες τις θέσεις εργασίας ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη και την εκπαίδευσή μας με χρονολογική σειρά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να τονίσουμε την σταθερότητά μας, την επαγγελματική μας πρόοδο και είναι ιδανικό για να πετύχουμε μια συνέντευξη για εργασία αντίστοιχη με αυτήν που κάνουμε τώρα.

Το Α και το Ω λοιπόν  στο να καλέσουν ένα υποψήφιο σε μια συνέντευξη είναι το σωστό βιογραφικό. Καλό θα είναι να γίνεται προσεκτική σύνταξη βιογραφικού χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις κλειδιά, να είναι περιεκτικό και να αποφεύγουν ανούσια λάθη. Μ’ ένα καλό βιογραφικό οι υποψήφιοι μπορούν να «προωθήσουν» όπως πρέπει τον εαυτό τους, να αναδείξουν τα προτερήματα τους και να αυξήσουν  πιθανότητες να κληθούν για συνέντευξη."