Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η προσωρινή απασχόληση είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να παρέχεται από κάποια εταιρία η οποία έχει αδειοδοτηθεί από το υπουργείο εργασίας. Η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης παρέχεται για την εξεύρεση και παροχή, εξειδικευμένου και μη, ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη εκτάκτων ή βραχυχρόνιων αναγκών άλλων επιχειρήσεων.

Η Randstad κατέχοντας την συγκεκριμένη άδεια, έχει την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για την προσωρινή απασχόληση στην Ελληνική αγορά εργασίας. Ακλουθώντας πιστά τις αρχές της Randstad (γνώση, εξυπηρέτηση, εμπιστοσύνη, επιδιώκοντας την τελειότητα, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόντων) οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι hr της Randstad παρέχουν τις υπηρεσίες σε εργοδότες, αλλά και σε πλήθος υποψηφίων.

Η σημαντικότεροι λόγοι για την χρήση της υπηρεσίας για την προσωρινή απασχόληση έχουν να κάνουν για την κάλυψη εποχιακών αναγκών, για την αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές), για την δοκιμαστική περίοδο νέων υπαλλήλων και  έργα προκαθορισμένης διάρκειας.

Αν είστε εργοδότης μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στο: /εργοδότες/υπηρεσίες/staffing_προσωρινή_απασχόληση/staffing_προσωρινή_απασχόληση.htm

Αν είστε εργαζόμενος και θέλετε να γνωρίσετε το πώς λειτουργεί η εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης πατήστε εδώ