Η ευελιξία στην απασχόληση  εργαζομένων είναι μια λύση που αποφέρει πολλά οφέλη, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν τις εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας.Η Randstad έχει εντοπίσει τρεις βασικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού με νέες μορφές ευέλικτης απασχόλησηςΚατεβάστε τις νέες μορφές ευέλικτης απασχόλησης  και ενημερωθείτε.

Downloadables

  • newways-to-engage-a-contingent-workforce