Στο πλαίσιο της νέας κανονικότητας διαμορφώνονται στις εταιρείες νέες ανάγκες για ευέλικτο εργατικό προσωπικό. Εάν θέλετε να προσλάβετε εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές εργασίας, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις 5 συμβουλές που χρησιμοποιούμε ήδη στη Randstad. Η αποτελεσματική και έγκαιρη διαδικασία πρόσληψης είναι σημαντική τόσο για το ευέλικτο προσωπικό όσο και για το μόνιμο.