αναπτύξτε μια επιτυχημένη στρατηγική ταλέντων στηριζόμενοι σε στοιχεία της αγοράς.


Η έλλειψη δεξιοτήτων που βρίσκονται σε ζήτηση αυξάνεται εδώ και χρόνια, αλλά η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς με αφορμή την πανδημία έχει διευρύνει αυτό το χάσμα. Παρόλο που η έλλειψη ταλέντων εμφανίζεται σε ευρύτερο φάσμα ειδικοτήτων από ό,τι πριν από την πανδημία, το πρόβλημα συνεχίζει να είναι πιο έντονο στις ειδικότητες της πληροφορικής και των αναδυόμενων τεχνολογιών — εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτές τις υπηρεσίες. Κατά την εξέταση των κορυφαίων δεξιοτήτων σε ζήτηση σήμερα, δεν έχουν αλλάξει πολλά από την έναρξη της πανδημίας, ωστόσο έχει γίνει πιο επιτακτική η ανάγκη.

Τόσο τα οικονομικά δεδομένα όσο και οι πρόσφατες εταιρικές πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, η Wall Street Journal αναφέρει ότι από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των αγγελιών θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ για επαγγελματίες τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν διπλασιάστηκε.

Τον Οκτώβριο του 2021, η Google ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για να εκπαιδεύσει 40 εκατομμύρια ανθρώπους στις δεξιότητες του Google Cloud. Και το ZDNet αναφέρει ότι το 57% των επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας υποστηρίζει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο επηρεάζει τον οργανισμό τους.

Σύμφωνα με το Information Week, ο ανταγωνισμός για ειδικευμένους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής δεν ήταν ποτέ πιο έντονος. Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι η εκρηκτική ανάπτυξη στο Internet of Things, τo blockchain, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την επιστήμη των δεδομένων και άλλους τομείς έχει οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου ζήτηση για ταλέντα. Για τους επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό έχει διπλή ανάγνωση: από τη μία πλευρά, περισσότεροι φοιτητές αναζητούν σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς, από την άλλη, περισσότερες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για τα ίδια ταλέντα. 

Αν και η ευρεία υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας έχει διευρύνει τη δεξαμενή ταλέντων για πολλές εταιρείες, η πρόσβαση στην παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων εξακολουθεί να είναι απαγορευτική για πολλές επιχειρήσεις λόγω της φορολογίας ή/και της τοπικής νομοθεσίας για την απασχόληση. Ωστόσο, η μείωση των γεωγραφικών φραγμών και οι ευέλικτες θέσεις εργασίας συμβάλλουν στην άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων για ορισμένους οργανισμούς.

πώς μπορείτε να προσλάβετε τα καλύτερα ταλέντα για τον οργανισμό σας;

Η έρευνα Global Future In-Demand Skills 2021 καλύπτει 26 αγορές σε όλο τον κόσμο και καθιστά σαφές πού συγκεντρώνονται περισσότερο τα ταλέντα: οι ΗΠΑ προηγούνται στις περισσότερες κατηγορίες, με την Ινδία, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μεταξύ των κορυφαίων οικονομιών με αυτές τις δεξιότητες σε ζήτηση. Η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε αυτά τα μέρη κατά τους τελευταίους 18 μήνες ήταν ιδιαίτερα δυναμική, καθώς ο πληθωρισμός των μισθών επηρέασε όλες τις δεξιότητες.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πώς και από πού αντλείτε ταλέντα: κόστος, δεξιότητες, διαθεσιμότητα, πολιτιστική προσαρμογή, διαφορετικότητα και πολλά άλλα. Αυτή η έκθεση επισημαίνει εννέα δεξιότητες σε ζήτηση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με έξι παράγοντες που επηρεάζουν την απόκτηση ταλέντων για κάθε δεξιότητα σε κάθε αγορά, όπως: η ομάδα δυνητικών υποψηφίων, η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, οι κλάδοι με τους οποίους ανταγωνίζεστε, η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και οι παροχές.

Οι εννέα δεξιότητες υψηλής ζήτησης είναι:
 

1. τεχνητή νοημοσύνη (AI) και μηχανική μάθηση (ML)
2. επαυξημένη (AR) και εικονική πραγματικότητα (VR)
3. blockchain
4. cloud computing
5. κυβερνοασφάλεια
6. επιστήμη δεδομένων
7. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
8. ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA)
9. σχεδιασμός διεπαφής χρήστη/εμπειρίας (UI/UX)

Το πόσο καλά ανταποκρίνεται η επιχείρησή σας στο διευρυνόμενο χάσμα και στις ελλείψεις ταλέντων θα είναι κρίσιμο για την ανάπτυξή σας τους επόμενους μήνες και χρόνια. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το report μας για να ενημερώσετε τη στρατηγική σας για τα ταλέντα και να προσελκύσετε αποτελεσματικά τους ανθρώπους που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να ευδοκιμήσει.

ευρήματα στα οποία αξίζει να εστιάσετε.

  • Το cloud computing, η κυβερνοασφάλεια και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι οι τρεις κατηγορίες θέσεων εργασίας με τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού στην αγορά σε όλο τον κόσμο.
  • Η επιστήμη των δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια έχουν αναλογικά τον υψηλότερο αριθμό νέων ταλέντων. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσετε νέες ομάδες αποφοίτων, εκτός από την πρόσληψη πιο έμπειρων επαγγελματιών.
  • Τα περισσότερα ταλέντα στην επαυξημένη και στην εικονική πραγματικότητα προέρχονται από μη παραδοσιακά εκπαιδευτικά υπόβαθρα, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η λογιστική, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ευκαιρία ανανέωσης δεξιοτήτων στον τομέα. Εξετάστε ταλέντα με άλλα υπόβαθρα εκτός από τα τυπικά πτυχία επιστήμης υπολογιστών και τεχνολογίας πληροφοριών.
  • Τα ταλέντα της επιστήμης δεδομένων, ως ομάδα, έχουν — μεταξύ όλων των κατηγοριών με ζήτηση — το πιο ευέλικτο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε κλάδο επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM).