Αντιμετωπίζετε δυσκολίες να εντοπίσετε τους καλύτερους υποψηφίους/ες; Αν ναι, τότε μάλλον είναι ώρα να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού, για να διευκολύνετε τη διαδικασία πρόσληψης.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συνεργασία σας με μια εταιρεία στελέχωσης, για να μπορέσετε να βρείτε τους ιδανικούς/ές υποψηφίους/ες για τον οργανισμό σας.

Man and woman in an office having a meeting. Primary color: white.
Man and woman in an office having a meeting. Primary color: white.

1. πρόσβαση σε μια ευρεία δεξαμενή ταλέντων

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σας με μια εταιρεία στελέχωσης, είναι η πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή ταλέντων. Οι εταιρείες στελέχωσης διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο πιθανών υποψηφίων, ενεργών αλλά και παθητικών, που ίσως να μην αναζητούν ενεργά νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας αυτό το δίκτυο, αυξάνετε τις πιθανότητες να βρείτε κορυφαία ταλέντα που αλλιώς πιθανόν θα δυσκολευόσασταν να εντοπίσετε.

2. εξοικονομήστε χρόνο, αλλά και κόστος

Η διαδικασία της πρόσληψης μπορεί να είναι μια αρκετά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς η προώθηση μέσω διαφήμισης μιας ανοιχτής θέσης, η αξιολόγηση των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις, είναι διαδικασίες που απαιτούν αρκετούς πόρους. Οι εταιρείες στελέχωσης, μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό, αναλαμβάνοντας εκ μέρους σας κάποια μέρη της διαδικασίας. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε σε άλλα σημαντικά θέματα του οργανισμού σας, ενώ εξασφαλίζετε ότι μόνο οι πιο κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα φτάσουν στο τελικό στάδιο της συνέντευξης.

3. εξειδίκευση και γνώση στον κλάδο 

Οι εταιρείες στελέχωσης ειδικεύονται στο να φέρνουν σε επαφή υποψήφιους/ες και εργοδότες/τριες, από διάφορους τομείς. Η εκτεταμένη γνώση και εξειδίκευση που έχουν οι recruiters, τους επιτρέπει να εντοπίσουν υποψήφιους/ες με τις κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία, αλλά και που ταιριάζουν καλύτερα με την κουλτούρα της εταιρείας σας. Γνωρίζουν άριστα τον τομέα που δραστηριοποιήστε, είναι ενημερωμένοι/ες με τις τελευταίες τάσεις, πιστοποιήσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ρόλο. Με την εξειδίκευση αυτή, να είστε βέβαιοι/ες πως στο τέλος της διαδικασίας, τα προφίλ των υποψηφίων που θα σας παρουσιαστούν θα διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να επιτύχουν εντός του ρόλου τους. 

4. μειωμένο ρίσκο πρόσληψης 

Η πρόσληψη ενός/μιας υποψηφίου/ας που δεν ταιριάζει στον ρόλο, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό σας, όπως για παράδειγμα τη μείωση της παραγωγικότητας, την αύξηση του ποσοστού αποχώρησης των εργαζομένων, ακόμα και οικονομικές επιβαρύνσεις. Οι εταιρείες στελέχωσης ελαχιστοποιούν αυτούς τους κινδύνους, καθώς επαληθεύουν τις συστάσεις και αξιολογούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των υποψηφίων, μέσα από λεπτομερείς διαδικασίες αξιολόγησης.

5. ευέλικτες λύσεις προσωπικού 

Είτε χρειάζεστε μόνιμους/ες είτε προσωρινούς/ες εργαζόμενους/ες, οι εταιρείες στελέχωσης μπορούν να σας παρέχουν ευέλικτες λύσεις για το προσωπικό σας, καθώς προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε τον έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό σας. Αυτή η ευελιξία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε περιόδους αιχμής, όταν χρειάζεστε γρήγορη κάλυψη θέσεων ή ακόμα και όταν χειρίζεστε ένα συγκεκριμένο project.

Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων για τον οργανισμό σας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία. Ωστόσο, η συνεργασία με μια εταιρεία στελέχωσης μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης. Η πρόσβασή που έχουν οι recruiters σε ένα ευρύ φάσμα ταλέντων, η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, η ειδίκευσή τους στον κλάδο, η μείωση των κινδύνων πρόσληψης, αλλά και οι ευέλικτες λύσεις που προσφέρουν, είναι σίγουρα πολύτιμες για κάθε εργοδότη/τρια.

Χρειάζεστε υποστήριξη στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας;

δείτε τις υπηρεσίες μας