Η έρευνα της Randstad για το Employer Branding (REBR) πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, όταν η έξαρση του κορωνοϊού δεν είχε περάσει τα σύνορα της Κίνας αλλά ήδη η παγκόσμια αγορά εργασίας χαρακτηριζόταν από μια στενότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, άρχισε να επικεντρώνεται στο Employer Branding καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

Εν τω μεταξύ, ο κόσμος μας άλλαξε δραματικά. Ο κορωνοϊός παρέλυσε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια οικονομία και την αγορά εργασίας. Σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας πάγωσαν και πολλοί βρέθηκαν (προσωρινά) άνεργοι. Αρκετές εταιρείες αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Έχει νόημα να σκεφτεί κανείς το Employer Branding σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους;

Είναι απόλυτα κατανοητό το γεγονός ότι οι εταιρείες εστιάζουν τις προσπάθειες τους σε άλλες δραστηριότητες, δίνοντας λιγότερη - ή ακόμη και καθόλου έμφαση στο employer branding κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους περιόδου. Γεγονός είναι ότι, ο αριθμός των προσλήψεων μειώθηκε και οι πιθανότητες αλλαγής επαγγέλματος, λόγω της αμφίβολης κατάστασης, ήταν επίσης μικρές. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις σημαντικοί λόγοι για τους οποίους το Employer Branding δεν πρέπει να παραγκωνίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Employer Branding δεν αφορά μόνο την προσέλκυση και τη διατήρηση του προσωπικού αλλά αφορά επίσης την αφοσίωση, η οποία είναι αυτή ακριβώς που δοκιμάζεται σοβαρά σε αυτές τις στιγμές. Το κατά πόσο οι εταιρείες θα τα καταφέρουν να βγουν αλώβητες εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από την αφοσίωση των εργαζομένων τους. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την αφοσίωση των εργαζομένων είναι σημαντικό τώρα. Το Employer Branding είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους παράγοντες.

Επιπλέον, το Employer Branding αφορά σε στρατηγικές  που απαιτούν πολύ χρόνο για να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Η διατήρηση της συνέπειας και της συνοχής αποτελεί ενέργεια ζωτικής σημασίας. Ασυνέπεια στη στρατηγική του Employer Branding από μια εταιρεια, θα έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η στρατηγική της , πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ξεκινήσει εκ νέου. Σημαντικές συνέπειες είναι επίσης η απώλεια εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ως αποτέλεσμα ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Κάθε εταιρεία που θέλει να διατηρήσει την αξιοπιστία της σε μια εποχή που η αγορά εργασίας αναμορφώνεται, είναι απαραίτητο να ασχοληθεί με την εικόνα του Employer Branding. Στην περίπτωση που οι αρχικές υποσχέσεις δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν λόγω της πίεσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό, πρέπει να επαναδιατυπωθούν και να δοθούν νέες, τροποποιημένες υποσχέσεις στους εργαζόμενους.

Εν κατακλείδι, ακόμη και σε αυτό το αρχικό στάδιο της μετα-πανδημικής εποχής είναι σαφές ότι αυτή η κρίση που προκάλεσε πρόκειται να επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στο Employer Brand των εταιρειών. Βέβαια, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη συνολική επίδρασή της, μπορούμε όμως να έχουμε ως γνώμονα την απόρροια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 2007-2008.

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την περίοδο;

Πρώτα απ’ όλα, τα κριτήρια για την επιλογή μιας εταιρείας αλλάζουν, αν και όχι με ριζοσπαστικό ρυθμό. Σε περιόδους ύφεσης, η ασφάλεια της σχέσης εργοδότη - εργαζομένου αποκτά μεγαλύτερη σημασία, ενώ ο μισθός ως κριτήριο αλλαγής εργασίας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, η σημασία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος παραμένει κριτήριο ζωτικής σημασίας.

Επιπρόσθετα, μειώνεται ο δείκτης ελκυστικότητας των εταιρειών. Στην έρευνα της Randstad για το Employer Branding (REBR) του 2008, για παράδειγμα, η νικήτρια εταιρεία στο Βέλγιο είχε ποσοστοστό ελκυστικότητας 47%. Ένα χρόνο αργότερα, μετά την κρίση, είχε μειωθεί στο 43%. Αυτό ήταν επίσης το χαμηλότερο αποτέλεσμα νικητή σε ολόκληρη την ιστορία της έρευνας για το Employer Branding. Μέχρι το 2010, δεν υπήρχαν ακόμη πολλά σημάδια ανάκαμψης. Η ανατροπή της κατάστασης άρχισε το 2011. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για να ανακάμψουν οι εταιρείες από την τρέχουσα πρωτοφανή κατάσταση.

Συμπερασματικά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι αυτή η κρίση θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο Employer Brand των εταιρειών. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της κρίσης, πιθανότατα ο αντίκτυπος να είναι κρισιμότερος σε σύγκριση με εκείνων της οικονομικής υφεσης του 2007. Η πρόβλεψή μας είναι ότι τα ισχυρότερα Employer Brands θα μπορέσουν να περιορίσουν τις αρνητικές επιδράσεις. Οι εταιρείες που ενδεχομένως παραγκωνίσουν το Employer Brand, έως ότου η κατάσταση αρχίσει να αντιστρέφεται, θα αντιληφθούν το αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η απόφασή τους αυτή στην μετά covid-19 αγορά εργασίας.

Η επόμενη έρευνα Randstad Employer Brand (REBR)  θα διεξαχθεί το 2021.

Η έρευνα αποτελεί την πιο πλήρη, ανεξάρτητη και λεπτομερή έρευνα πάνω στην εικόνα του εργοδότη παγκοσμίως, αναγνωρίζοντας τους πιο ελκυστικούς εργοδότες μεταξύ χιλιάδων εταιρειών. Παρέχει στοιχεία σχετικά με τις αντιλήψεις και τα κίνητρα των επιλογών των δυνητικών εργαζομένων.