Στο υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον της απόκτησης ταλέντων, η φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, συχνά παραβλέπεται η σημασία της εμπειρίας των υποψηφίων, στη διαμόρφωση ενός ισχυρού employer brand. Αυτό το άρθρο εξετάζει το κομμάτι που αφορά την εμπειρία των υποψηφίων, επισημαίνοντας τη σημασία του και παρέχει συμβουλές για το πώς οι εργοδότες μπορούν να ενισχύσουν το κάθε στάδιο, για να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή εντύπωση.

η δύναμη της εμπειρίας των υποψηφίων

Η θετική εμπειρία των υποψηφίων είναι σημαντική για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων και την ενίσχυση της φήμης σας ως εργοδότης. Κάθε αλληλεπίδραση που έχει ένας/μία υποψήφιος/α με έναν οργανισμό, από την αρχική ανάρτηση της θέσης εργασίας μέχρι και την τελική απόφαση, δημιουργεί μια ανεξίτηλη εντύπωση στην αντίληψή του/της για την εταιρεία. Μια εξαιρετική εμπειρία υποψηφίων, όχι μόνο ξεχωρίζει την εταιρεία από τον ανταγωνισμό, αλλά επίσης, θεμελιώνει μια ισχυρή εργοδοτική φήμη, γεγονός που οδηγεί στην ευκολότερη προσέλκυση ταλέντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη μιας θετικής εργασιακής κουλτούρας.

Τα ευρήματα της έρευνας Employer Brand της Randstad, τονίζουν ότι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, βαθμολογούν αρκετά χαμηλά τους/τις εργοδότες/τριες τους σε πτυχές που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτή η τάση φανερώνει ότι οι εργαζόμενοι/ες αυξάνουν τις προσδοκίες τους και γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί/ές. Oι εργαζόμενοι/ες αυτοί/ές δίνουν προτεραιότητα και επιζητούν τη διαρκή αναγνώριση της αξίας τους, από την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ επίσης θεωρούν σημαντικό να ενστερνίζονται και να κατανοούν τις αξίες του/της εργοδότη/τριάς τους. Μια θετική εμπειρία υποψηφίων, δίνει στους/στις εργοδότες/τριες αυτήν ακριβώς την ευκαιρία.

992.jpg
992.jpg

δημιουργώντας ελκυστικές περιγραφές θέσεων εργασίας

Το ταξίδι των υποψηφίων ξεκινά με την περιγραφή της θέσης εργασίας, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ταλέντων. Έτσι, αντί να παρουσιάζει μια μακροσκελή λίστα απαιτήσεων και καθηκόντων, θα ήταν ωφέλιμο να αναδεικνύει αποτελεσματικά το όραμα, τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας. Προβάλλοντας μία συναρπαστική σύνοψη του ρόλου, οι εργοδότες μπορούν να τραβήξουν την προσοχή των υποψηφίων και να δημιουργήσουν την αίσθηση του ‘ανήκειν’.

Ένα συνηθισμένο λάθος μεταξύ των εργοδοτών, είναι η δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας, που εστιάζουν και στοχεύουν μόνο σε υποψήφιους/ες που ταιριάζουν σε αυτήν τη θέση. Με αυτόν τον τρόπο όμως, μπορεί οι εργοδότες/τριες να χάνουν και κορυφαία ταλέντα, καθώς δεν καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή τους, αλλά και να τα πείσουν να ενταχθούν στον οργανισμό τους. Προσπαθήστε μέσω των περιγραφών των θέσεων εργασίας, να εμπνεύσετε, να συνδέσετε και να αναδείξετε αυθεντικά αυτό το οποίο σας ξεχωρίζει πραγματικά ως εργοδότη.

συνέντευξη: μετατρέψτε τη συζήτηση σε σύνδεση

Οι συνεντεύξεις είναι η ευκαιρία των υποψηφίων να αξιολογήσουν την κουλτούρα ενός οργανισμού και παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους/στις εργοδότες/τριες, να καταλάβουν εάν ο/η υποψήφιος/α ταιριάζει με την εταιρεία τους. Για να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία της συνέντευξης, οι εργοδότες/τριες χρειάζεται να δώσουν έμφαση στη δημιουργία μια ουσιαστικής σύνδεσης με τον/την υποψήφιο/α. Η χρήση για παράδειγμα, συμπεριφορικών ερωτήσεων και ερωτήσεων κατάστασης, μπορούν να είναι ο λόγος που θα ξεκινήσει μια πιο εποικοδομητική συζήτηση κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης, η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πιο ουσιαστικής σύνδεσης. Σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ότι οι συνεντευκτές/τριες έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εργοδότες/τριες μπορούν να δημιουργήσουν, έτσι, μια πιο θετική εμπειρία. Επιπλέον, η υιοθέτηση της τεχνολογίας, όπως οι συνεντεύξεις μέσω βίντεο, μπορεί να διευκολύνει, αλλά και να μειώσει το χρόνο μιας πρόσληψης.

onboarding: υποδεχτείτε ένθερμα τους/τις νέους/ες εργαζόμενους/ες

Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, για να σχηματίσετε μια καλή πρώτη εντύπωση. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σημαντικές και ένα αποτελεσματικό onboarding είναι απαραίτητο, για μια θετική εμπειρία εργαζομένων. Οι εργοδότες/τριες χρειάζεται να πραγματοποιούν το onboarding, έχοντας ως γνώμονα, όχι μόνο τις απαραίτητες διαδικαστικές διαδικασίες, αλλά και τη δημιουργία ενός ζεστού καλωσορίσματος. Αναθέστε σε πιο παλιούς εργαζόμενους/ες να είναι δίπλα στα νέα μέλη σε ό, τι χρειαστούν, γνωρίστε τους τις υπόλοιπες ομάδες και παρέχετέ τους ολοκληρωμένη εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι/ες για το νέο τους ξεκίνημα. Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να ενθαρρύνει τους/τις νέους/ες εργαζόμενους/ες να ξεκινήσουν δυναμικά και να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ομάδα από την πρώτη μέρα.

αναπτύξτε ένα περιβάλλον υποστήριξης και αναγνώρισης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Employer Brand της Randstad για το 2023, ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για τους/τις εργαζόμενους/ες και κατατάσσεται ως ο τέταρτος πιο σημαντικός παράγοντας στην επιλογή εργοδότη. Πέρα, όμως, από το αρχικό στάδιο του onboarding, οι εταιρείες χρειάζεται να φροντίζουν συστηματικά για τη θέσπιση μιας υποστηρικτικής και συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας.Το τακτικό feedback από τους/τις εργαζομένους/ες, η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς και η αναγνώριση των επιτευγμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης. Όταν οι υποψήφιοι/ες αναγνωρίζουν τη συμβολή ενός οργανισμού στην καλή ευημερία και την ανάπτυξη των εργαζομένων του, αυξάνεται η επιθυμία τους για να γίνουν μέρος αυτού.

Χρειάζεστε υποστήριξη στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας;

δείτε τις υπηρεσίες μας

μην ξεχνάτε τη θετική εμπειρία αποχώρησης εργαζομένων

Ακόμα και όταν οι εργαζόμενοι/ες αποχωρούν από την εταιρεία, η εμπειρία τους οφείλει να παραμένει θετική, καθώς επηρεάζει τόσο τη γνώμη τους για τον οργανισμό, όσο και τις πιθανές συστάσεις στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό, οι εργαζόμενοι/ες που αποχωρούν να γνωρίζουν πως η προσφορά τους στον οργανισμό αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Γι’ αυτό καλό θα ήταν, αν δεν έχετε ήδη, να δημιουργήσετε μια διαδικασία αποχώρησης εργαζομένων (offboarding) που θα στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Πραγματοποιήστε συνεντεύξεις εξόδου, για να λάβετε πολύτιμες πληροφορίες, δώστε τα κίνητρα στους/στις εργαζόμενου/ες για επαγγελματικές αλλαγές και μεταβάσεις και φροντίστε να κρατήσετε επικοινωνία στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενισχύσετε το εργοδοτικό σας brand και να αφήσετε μια διαχρονική θετική εντύπωση. Τέλος, να θυμάστε ότι οι εργαζόμενοι/ες που αποχωρούν από την εταιρεία σας, δεν αποκλείεται να επιστρέψουν ξανά στο μέλλον.

να προσφέρετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποψηφίων

Στο σχεδιασμό μια στρατηγικής employer branding, η εμπειρία του/της υποψηφίου/ας είναι σημαντικό να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τη φήμη ενός εργοδότη. Εστιάζοντας σε κάθε στάδιο στη διαδικασία της πρόσληψης των υποψηφίων, οι εργοδότες/τριες μπορούν να δημιουργήσουν μια καλή εμπειρία που όχι μόνο θα ενισχύει τη φήμη τους, αλλά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα. Με τη δημιουργία ελκυστικών περιγραφών θέσεων εργασίας, τη δημιουργία ουσιαστικής σύνδεσης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, το σχεδιασμό ολοκληρωμένων onboarding και offboarding προγραμμάτων και την καλλιέργεια ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, οι εργοδότες μπορούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία των υποψηφίων, στοχεύοντας τόσο την βραχυπρόθεσμη όσο και την μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Μια εξαιρετική εμπειρία υποψηφίου όχι μόνο προσελκύει εξαιρετικά ταλέντα, αλλά καθιερώνει επίσης τον οργανισμό ως “εργοδότη επιλογής”, προάγοντας, έτσι, ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και οδηγώντας, εν τέλει, στην επιχειρηματική επιτυχία. Η επένδυση στην εμπειρία των υποψηφίων, σήμερα, θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός ισχυρού employer brand, αύριο.

ανακαλύψτε την έρευνα employer brand της randstad.

Για να μάθετε περισσότερα για τις τελευταίες τάσεις του employer branding, ανακαλύψτε την έρευνα Employer Brand της Randstad. Η έρευνα αυτή προσφέρει δεδομένα και τάσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε την employer brand στρατηγική σας και να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη συνολική εμπειρία των υποψηφίων σας.

δείτε την έρευνα