Οι συνθήκες της αγοράς χαρακτηρίζονται από μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις και έντονη οικονομική δυσπραγία. Αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων είναι αρκετές εταιρίες να προχωράνε σε πάγωμα μισθών, περικοπές προσωπικού, ακόμα και σε κλείσιμο.

Συνεπώς, η οικονομική δυσπραγία επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τη λειτουργία των ίδιων των εταιριών αλλά και και την καθημερινότητα της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απασχολείται στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Γιατί, όμως, κάποιες εταιρίες, οι οποίες, τις περισσότερες φορές, είναι καθιερωμένες στο χώρο τους, δε χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα;

Oι μεγάλες εταιρίες δεν αφήνουν καμία ευκαιρία χωρίς να την εκμεταλλευτούν (αφού την έχουν αξιολογήσει), ακόμα και αν εμπεριέχει υψηλά ποσοστά ρίσκου. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκονται σε ετοιμότητα απέναντι στις αλλαγές που συμβαίνουν στη αγορά εργασίας, κατά διαστήματα, ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν για την ενίσχυση της παρουσία τους στην κλίμακα της εργασίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σε τέτοιες περιόδους, δεν μπαίνουν στον πειρασμό να εμπλακούν με δραστηριότητες που απαιτούν εξάντληση των πόρων τους αλλά η απασχόληση τους σχετίζεται με τομείς στους οποίους διαπρέπουν.

Τέλος, οι καθιερωμένες στο χώρο επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δύσκολες καταστάσεις για την υιοθέτηση νέων στρατηγικών και τακτικών ως προς την οργάνωση και υλοποίηση της δουλειάς και της προβολής του ονόματος τους στην αγορά εργασίας.

Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα στο www.randstad.gr