Το να γίνεις καλύτερος εργοδότης η προϊστάμενος δεν είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Θέλει συστηματική δουλεία και προσπάθεια η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες . Παράλληλα , επειδή η δραστηριότητα και οι αποφάσεις ενός εργοδότη επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την γενικότερη αποτελέσματα μία εταιρείας , οι επιλογές που πιθανόν θα χρειαστεί να γίνουν δεν είναι πάντα εύκολες . Αν λοιπόν ως εργοδότης φτάσουμε στο σημείο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των αναγκών της εταιρείας και των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού τότε θα γνωρίζετε ότι είστε στον σωστό δρόμο.

Τι διαφοροποιεί όμως ένα εργοδότη ; Παρακάτω καταγράφουμε μερικούς σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να κάνουν την διαφορά.

Ηγεσία : Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν όλοι οι εργοδότες να έχουν τα χαρακτηριστικά του καλού μάνατζερ και ηγέτη . Αν κάποιος είναι ικανός στην ηγεσία ανθρώπινου δυναμικού , θα μπορεί να έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα .

Ανεκτικότητα: Ένας εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει τον ανθρώπινο παράγοντα και ότι κάποιες περιπτώσεις είναι πέρα από τον έλεγχο ενός εργαζομένου. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρχουν και όρια στην ανοχή.

Κουράγιο: Δεν είναι πάντα ευχάριστο και εύκολο για κάποιον να δίνει εντολές αλλά και να λαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις των εργαζομένων του και της δουλειάς τους. Για αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και η εύρεση προσωπικού που θα ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις .

Θετική συμπεριφορά: Δεν μπορεί ένας εργοδότης να περιμένει καλά αποτελέσματα όταν υπάρχουν κακές συμπεριφορές και ασέβεια. Αν υπάρχει ένα τέτοια περιβάλλον ένας εργοδότης θα είναι τυχερός αν θα καταφέρει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό του.

Κίνητρα : Οι εργοδότης συνήθως έχουν ένα διαρκές ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους τους και τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν στην εργασία τους . Χρήσιμο είναι να μην παραμελείτε ο ανθρώπινος παράγοντας και να γίνετε αναζήτηση για νέους τρόπους με τους οποίους θα δίνονται κίνητρα αλλά και αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους.