Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει εισέλθει και εξαπλώνεται σταθερά, τα τελευταία χρόνια, στον κόσμο της εργασίας  στην Ελλάδα, και ειδικότερα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Βεβαίως, η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει στην εφαρμογή των στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε σχέση με κράτη του εξωτερικού, παρ' όλα αυτά το μήνυμα εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του οποίου η δράση έχει συμβάλει καθοριστικά στην άμεση εξάπλωσή του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δράσεις, που αναλαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την ΕΚΕ, αφορούν περισσότερο σε βελτίωση του κλίματος εργασίας και δημιουργία θετικών σχέσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους σε σχέση με δραστηριότητες για το περιβάλλον και εντάσσονται στο τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων .

Όσον αφορά τα οφέλη της ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις διακρίνονται πιο εύκολα σε ηθικό επίπεδο παρά σε οικονομικό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Καταρχήν, έχει αυξηθεί δραματικά η επίδραση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο, πλέον έχει απεριόριστες δυνατότητες σε πληροφόρηση και δίνει προβάδισμα σε εταιρίες που υιοθετούν μία υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες, οι ενέργειες της ΕΚΕ μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα μίας επιχείρησης σε περιόδους κρίσης. Τέλος, άλλος ένας λόγος που δε θα πρέπει να αμελείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τις επιχειρήσεις, ειδικότερα σε σχέση με το περιβάλλον, είναι ότι η σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο περιβάλλον είναι ανταποδοτική.

Οι συμβουλοι ανθρώπινου δυναμικου της Randstad μπορούν να σας ενημερώσουν σχετικά με τις υπηρεσίες hr που μπορούν να προσφέρουν στην εταιρεία σας. Δείτε τα στοιχεία επικοινίας μας στο www.randstad.gr