Κάθε οργανισμός έχει ένα employer brand, είτε αυτό έχει καθιερωθεί συνειδητά, είτε έχει καλλιεργηθεί συστηματικά είτε αποτελεί προϊόν αδράνειας. Με την προσβασιμότητα που επιτρέπουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας, το employer brand σας είναι το μέσο προβολής της επιχείρησής σας.Οπότε, τι είναι ακριβώς το employer branding; Πολλοί ορίζουν αυτό τον όρο ως τη φήμη μιας εταιρείας ή την εικόνα της ως ένα περιβάλλον στο οποίο θα ήθελε κανείς να εργαστεί, σύμφωνα με τους υπάρχοντες εργαζόμενους, ενεργούς ή παθητικούς υποψηφίους, πελάτες ή άλλους ενδιαφερόμενους. Το employer branding αντιπροσωπεύει τις αξίες σας, την κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον σας. Όπως κάθε πηγή πιθανής διαφήμισης, έτσι και το employer brand προσφέρει μια υπόσχεση, η οποία αν δεν κρατηθεί, μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλκυση των ιδανικών υποψηφίων, μπορεί να προκαλέσει έλλειψη συμμετοχής στο ανθρώπινο δυναμικό σας και τελικά να επιφέρει την απώλεια εργατικού δυναμικού. Μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σας, ενισχύοντας την ικανότητά σας να προσελκύετε ταλέντα, συμβάλλοντας στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και στην προσέλκυση και διατήρηση στο δυναμικό σας των υπαλλήλων, με τις καλύτερες επιδόσεις.Αν, τελικά, το employer branding χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα ως προς την αυξημένη παραγωγικότητα, την καινοτομία, τον άριστο συντονισμό και την απόκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά. Είναι ένα πολύτιμο προσόν που μπορεί να αποτελέσει μια επικερδή επένδυση.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δυνατού employer brand; Τι είναι αυτό που αποζητούν οι υποψήφιοι; Τι είναι αυτό που τους κινητοποιεί ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες για την εταιρεία σας; Γιατί προτιμούν έναν συγκεκριμένο εργοδότη από έναν άλλο; Τι είναι αυτό που κάνει τους υπάρχοντες υπαλλήλους σας, να παραμένουν στο δυναμικό σας; Είναι τα χρήματα; Η ποικιλομορφία; Η ευελιξία; Η Randstad πρόσφατα εξέτασε τους παράγοντες που καθιστούν έναν εργοδότη ελκυστικό. Ενώ τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τρανά ότι η οικονομική ασφάλεια παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες, οι υποψήφιοι υπάλληλοι φαίνεται να υπολογίζουν και άλλους παράγοντες. Οι έμπειροι εργοδότες θα μπορέσουν να βελτιώσουν την εικόνα τους ως ιδανικοί εργοδότες για ειδικευμένους και ταλαντούχους υποψηφίους αν κατανοήσουν ποια στοιχεία πρέπει να βελτιώσουν στην πρόταση αξίας εργοδότη τους.Τι είναι αυτό που καθιστά έναν εργοδότη πραγματικά ελκυστικό;Ορισμένοι, μπορεί να ζηλεύουν αυτούς τους εργαζόμενους που απολαμβάνουν προνόμια όπως εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας, γυμναστήρια, καθαριστήριο και υπηρεσίες περιποίησης, μαζί με απεριόριστες διακοπές, επιδόματα σίτισης ή πολιτικές τύπου "bring your pet to work". Αλλά και ποιος δεν θα ζήλευε; Ωστόσο, οι εταιρείες που μπορούν να αντέξουν το οικονομικό κόστος αυτών των παροχών αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα. Εν όψει της απουσίας των εξαιρετικών προνομίων, τι άλλο μπορεί να κάνει ένας εργοδότης για να προσελκύσει νέα ταλέντα;Η Randstad ετοίμασε και έθεσε ερωτήματα σε 7000 ανθρώπους, ηλικίας 18-65. Το δείγμα των συμμετεχόντων αποτελούνταν από ανθρώπους που κατοικούν σε όλες τις περιοχές της Αμερικής, με σχεδόν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των υποψηφίων κυμαίνονταν από απολυτήριο λυκείου μέχρι πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Το δείγμα όσων ερωτήθηκαν διαδικτυακά, σε διάστημα δύο μηνών, συμπεριέλαβε τόσο ανθρώπους που αναζητούν εργασία ενεργά, αλλά και μη ενεργά, μερικούς εργαζόμενους αλλά και ανέργους. Στην έρευνα εκπροσωπήθηκαν όλοι οι κλάδοι της αγοράς με επαγγελματικό υπόβαθρο που καλύπτει τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κατασκευής, των καταναλωτικών αγαθών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τον τομέα της φιλοξενίας.Οι ερωτήσεις περιλάμβαναν

 • Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή εργοδότη
 • Πώς ορίζουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πώς ορίζεται από τους υποψήφιους εργαζόμενους το ενδιαφέρον εργασιακό περιεχόμενο
 • Για ποιους λόγους θα παρέμεναν οι εργαζόμενοι στο δυναμικό του υπάρχοντος εργοδότη τους
 • Για ποιους λόγους θα άλλαζαν εργοδότη οι εργαζόμενοι
 • Ποιοι είναι οι πιο ελκυστικοί κλάδοι της αγοράς
 •  

Τα χρήματα είναι το πανΔεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, πολλοί έχουν υποστεί από πάγωμα μισθών, προσωρινές άδειες άνευ αποδοχών μέχρι εκτεταμένες περιόδους ανεργίας. Συμβάλλοντας σε μια διάχυτη ατμόσφαιρα ανασφάλειας σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων υπογράμμισαν τον μισθό και τις επιπλέον παροχές ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην επιλογή εργοδότη, ενώ ακολουθεί η εργασιακή ασφάλεια. Όσον αφορά τις 5 πιο δημοφιλείς επιλογές τους, ο μισθός και οι παροχές δόθηκαν επίσης σαν απαντήσεις (66%).Ωστόσο, τα χρήματα δεν είναι το παν. Πέραν του ανταγωνιστικού μισθού, των επιπλέον παροχών και της μακροπρόθεσμης εργασιακής ασφάλειας, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες επέλεξαν την εργασιακή ατμόσφαιρα ως ένα από τα πέντε δημοφιλέστερα κριτήρια κατά την επιλογή εργοδότη. Ένα 43% επέλεξε την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ενώ ένα 40% επέλεξε την τοποθεσία ως βασικό κριτήριο επιλογής εργοδότη. Άλλες επιλογές είναι:

 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 39%
 • Οικονομική ευρωστία 32%
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας 32%
 • Ενδιαφέρον περιεχόμενο εργασίας 27%
 • Καλό προφίλ / καλές εταιρικές αξίες 21%
 • Καλή εκπαίδευση 21%
 • Καλή διοίκηση 18%
 • Παροχή υπηρεσιών / προϊόντων υψηλού επιπέδου 17%
 • Ποικιλομορφία στη διοίκηση 12%
 • Χρήση τελευταίων τεχνολογιών 11%
 • Ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία 8%
 • Διεθνής/ παγκόσμιες ευκαιρίες καριέρας 6%

*Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Randstad.com