Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την υψηλή απόδοση των εργαζομένων μίας εταιρίας και την αφοσίωση τους στην εργασία τους, τη διασφάλιση της ποιότητας της δουλειάς και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Γι’ αυτό και το «χτίσιμο» της κουλτούρας μίας εταιρίας πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές μέριμνες της Ανώτατης Διοίκησης. Αν και δεν υπάρχουν «συνταγές» για εγγυημένα αποτελέσματα, υπάρχουν, ωστόσο, κάποια στοιχεία που μπορείτε να λάβετε υπόψη για να «χτίσετε» την κουλτούρα που ταιριάζει στην εταιρία σας.

Αρχικά, το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι η εταιρική κουλτούρα θα πρέπει να συμβαδίζει με την αποστολή και το όραμα της εταιρίας και να λειτουργεί προς όφελος των συμφερόντων της. Έχοντας σε αρμονία την κουλτούρα με το όραμα με τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρίας, θα είναι πιο εύκολο να δημιουργήσετε στόχους απόδοσης για τους εργαζόμενους σας και σύστημα αμοιβών που θα βασίζεται στην επίτευξη αυτών των στόχων. Με αυτόν τον τρόπο και, μέσα από τη σωστή επικοινωνία του μηνύματος ότι οι όλοι εργαζόμενοι μοιράζονται την ίδια κουλτούρα, θα δώσετε επιπλέον κίνητρα στους εργαζομένους σας να αναλάβουν πιο ενεργό δραση για την ανάπτυξη της καριέρας τους.

Τέλος, δε θα πρέπει να αμελήσετε να ενημερώνετε τους εργαζόμενους σας σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η αντικειμενικότητα και η συνέπεια στο «χτίσιμο» και τη στήριξη της εταιρικής κουλτούρας αποτελούν, ίσως, τις μόνες «συνταγές» για την τήρηση της.