Πώς πετυχαίνει μια εταιρεία μια αλλαγή στην κουλτούρα της; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για να μετατραπείτε σε έναν περιζήτητο εργοδότη; Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κάποια απλά βήματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα ευέλικτο, υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, το οποία θα μεταμορφώσει την κουλτούρα της εταιρείας και θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας.

 

Αποσαφηνίστε τους στόχους της εταιρείας: Κάθε προσπάθειά σας για αλλαγή θα πρέπει να συνδεθεί με τους στόχους της εταιρείας σας. Αφιερώστε χρόνο σε συναντήσεις με τους επικεφαλείς σε κάθε τμήμα της εταιρείας, ώστε να σκιαγραφήσετε τους στόχους τους και αυτό που πιστεύουν ότι χρειάζεται από το ανθρώπινο δυναμικό για να επιτευχθούν. Πιστεύουν ότι το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων είναι αρκετό; Πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι και πρόθυμοι να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια; Έχουν κάποιες προτάσεις για την αύξηση του επιπέδου αφοσίωσης; Τι πληροφορίες θα χρειάζονταν για την έγκριση νέων προγραμμάτων και πρακτικών;

 

Αναλύστε τις τρέχουσες εσωτερικές συνθήκες: Αναρωτηθείτε αν οι πρακτικές του οργανισμού αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν υπεύθυνους και έμπιστους ενήλικες. Ποια προγράμματα ανταποκρίνονται και ποια όχι στις προσδοκίες σας; Ο στόχος είναι απλά να μειωθεί το κόστος ή η στελέχωση, η διατήρηση και η κινητοποίηση των εργαζομένων; Τι θα επιθυμούσαν οι εργαζόμενοι να γίνεται διαφορετικά; Μια έρευνα στους εργαζομένους μπορεί να καθορίσει τι τους εμποδίζει από την πλήρη αφοσίωση και δέσμευση στον οργανισμό. Μπορούν έτσι να διερευνηθούν πηγές άγχους, επίπεδα δέσμευσης και επίπεδα επίγνωσης των οργανωσιακών στόχων.

 

Brainstorming: Αναζητήστε λύσεις και προτάσεις μέσω του καταιγισμού ιδεών, με βάση τα δεδομένα που διαθέτετε. Είναι οι προϊστάμενοι ανεπαρκώς υποστηρικτικοί; Προτείνετε εκπαίδευση των επικεφαλών, τακτική αξιολόγηση υποστήριξης από τους εργαζόμενους, αξιολογήσεις της απόδοσης και επιβραβεύσεις της επιτυχίας. Αποτελεί πρόβλημα ο φόρτος εργασίας;  Ο ανασχεδιασμός της εργασίας ίσως είναι η λύση.

 

Συνδέστε τις συστάσεις με τους στόχους: Σε μια τελική αναφορά, μπορείτε να καταδείξετε την σύνδεση ανάμεσα στα δεδομένα, στους στόχους του οργανισμού και στις συστάσεις σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο πλάνο και κάποια δραστικά μέτρα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σταδιακά, μετά από εκπαίδευση και προετοιμασία των επικεφαλών. Καταρτίστε ένα πιλοτικό σχέδιο για οτιδήποτε φαίνεται ιδιαιτέρως καινοτόμο και ριζοσπαστικό.

 

Παρουσιάστε τις συστάσεις: Συγκεντρώστε τους επικεφαλείς και προσαρμόστε την παρουσίασή σας σε μοτίβα που έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν. Παρουσιάστε απτά γεγονότα σχετικά με τους στόχους και επικεντρωθείτε στα θετικά στοιχεία που ανέκυψαν από την μελέτη.

 

Φυσικά δεν υπάρχει διαμορφωμένη συνταγή που να εγγυάται την επιτυχία. Πιστεύουμε όμως ότι ακολουθώντας τα βήματα αυτά ανοίγετε ένα δρόμο προς αυτήν.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τα καλύτερα στελέχη στην Ελληνική αγορά