Δύσκολα μία επιχείρηση μπορεί να πετύχει χωρίς να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους και τις απαραίτητες δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό της. Επομένως είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης νέου προσωπικού είναι σχεδιασμένη ειδικά για να σας βοηθήσει να βρείτε τα ταλέντα που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην εταιρεία σας να πάει μπροστά.

Προσλαμβάνοντας το κατάλληλο προσωπικό, θα οδηγήσει την επιχείρησή σας σε νέα επίπεδα επιτυχίας, αλλά το αντίθετο μπορεί να σας εκθέσει σε κάθε είδους κινδύνο. Η SHRM (Society of Human Resource Management) έχει εκτιμήσει ότι ο μέσος εργοδότης αφιερώνει 42 ημέρες και ξοδεύει 4.129 $ για να προσλάβει έναν εργαζόμενο, τα οποία μπορεί να πάνε χαμένα, αν κάνει λάθος επιλογή.

Ωστόσο μπορούν επίσης να υπάρξουν πολλές άλλες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως:

  • Λειτουργικά έξοδα εξαιτίας μιας λανθασμένης επιλογής προσωπικού.
  • Απώλεια παραγωγικότητας όταν διαπιστωθεί ότι η νέα πρόσληψη προσωπικού δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα
  • Αναστάτωση και χαμηλό ηθικό μεταξύ των υπαρχόντων εργαζομένων.
  • Το employer brand (επωνυμία του εργοδότη) επηρεάζεται από τον υψηλό δείκτη κινητικότητας και αντικατάστασης προσωπικού ( staff turnover).

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία σας δηλώνουν την ανάγκη μιας εταιρείας να συνεργαστεί με μια έμπειρη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την πρόσληψη του προσωπικού της.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ποια είναι τα 4 πιο βασικά οφέλη που θα μπορούσατε να κερδίσετε από μία τέτοια συνεργασία για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης:

νομική συμμόρφωση

Υπάρχουν ποικίλες νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένου, τις οποίες είναι απαραίτητο να γνωρίζετε για να προστατευτείτε από κυρώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά την επιχείρησή σας. Η μη συμμόρφωση με τους εργατικούς νόμους και κανονισμούς που συμβαίνει είτε εσκεμμένα είτε λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και σε μακροπρόθεσμη ζημία στη φήμη της επιχείρησή σας.

Εάν είστε μια μικρή εταιρεία, πιθανότατα να μην διαθέτετε το χρόνο ή τους πόρους που χρειάζεται να ξοδέψετε, ώστε να συμβαδίζετε με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της εργατικής νομοθεσίας. Οι διαδικασίες πρόσληψης, επίσης,  μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερη πρόκληση, αν η επιχείρησή σας λειτουργεί σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, που η καθεμία έχεις τους δικούς της κανονισμούς.


Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απασχολεί εργαζόμενους χωρών της ΕΕ, υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων εργασία δεν διατηρούνται στη βάση δεδομένων σας όταν δεν απαιτούνται πλέον και οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία τους, εφόσον το επιθυμούν.

Ένα άλλο κριτήριο που πρέπει να γνωρίζετε ως εργοδότες είναι η συλλογική σύμβαση, η οποία αναφέρεται στις ρυθμίσεις που έχετε συνάψει με τα συνδικάτα. Αυτό συχνά περιλαμβάνει:

  • Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης.
  • Πρόσληψη, απόλυση και αναστολή.
  • Καταμερισμός της εργασίας.
  • Πειθαρχία. 

Η συμφωνία δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση , αλλά η μη αναγνώρισή της και η αποδοχή της μπορεί να σας βάλει σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις που έχουν επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό σας και την επιχείρηση στο σύνολό της

Η μη συμμόρφωση της επιχείρησης με αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς είναι ένα ρίσκο που δεν μπορείτε να πάρετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει για να συνεργαστείτε με έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να προσφέρει τις νομικές γνώσεις και την εξειδίκευση που χρειάζεστε για να λειτουργεί η επιχείρησή σας σύμφωνα με τους κανόνες και να δημιουργήσετε ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με τους εργαζομένους σας.

Ξεκινάμε κάθε καινούργια συνεργασία δίνοντας έμφαση στην επιχείρηση και στην κατανόηση των αναγκών της, βάζοντας προτεραιότητες και αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια λεπτομερή εικόνα της συμμόρφωσής σας, τους πιθανούς κινδύνους και τα βήματα που μπορείτε να λάβετε για την αντιμετώπισή τους.

ευελιξία

Η ευελιξία είναι ένα σημαντικό και πολύτιμο στοιχείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εργασία που απαιτεί την φυσική παρουσία στο χώρου του γραφείου γίνεται πλέον πιο ευέλικτη, ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας της νόσου COVID-19, η οποία έχει εξομαλύνει την ιδέα της εξ αποστάσεως εργασίας.
Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού, η υιοθέτηση μιας ευέλικτης προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων για την επιχείρησή σας, όπως η δυνατότητα του εργατικού δυναμικού να αυξάνεται και να μειώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Εάν δραστηριοποιείστε σε έναν κλάδο που επηρεάζεται από εποχιακές εξελίξεις, όπως ο κλάδος της φιλοξενίας και του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου ή των κατασκευών, δεν χρειάζεστε τον ίδιο αριθμό προσωπικού καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Θα μπορούσατε επίσης να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες σας για στελέχωση προσωπικού παρουσιάζουν διακυμάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, των οικονομικών  εξελίξεων  και των μεμονωμένων projects.

Στην περίπτωση που διαχειριστείτε τις διαδικασίες πρόσληψης μόνοι σας, θα πρέπει να διαθέσετε χρόνο για να προβλέψετε μελλοντικές απαιτήσεις, να προσλάβετε τον σωστό αριθμό ατόμων και να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε κάνει λανθασμένες επιλογές.

Η συνεργασία, όμως, με μια εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού καθιστά την πρόσληψη ενός ευέλικτου προσωπικού πολύ πιο εύκολη. Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις διάφορες εξελίξεις και συνθήκες που επηρεάζουν την επιχείρησή τους, για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποκτήσουν το ταλέντο που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Αυτά τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι περισσότερο εμφανή τα επόμενα χρόνια.  Σύμφωνα με την έρευνα  “Talent Trends” της Randstad Sourceright για το 2021, το 77% των ηγετών του ανθρώπινου δυναμικού από 17 παγκόσμιες αγορές δήλωσε ότι είχε εστιάσει στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Ο Michael Smith, Chief Executive Officer, Randstad Sourceright αναφέρει :

«Φέτος, οι ευέλικτες μορφές εργασίας θα βοηθήσουν σημαντικά την εταιρεία σας να προσαρμοστεί στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Γι 'αυτό πολλές εταιρείες στρέφονται σε ευέλικτα ταλέντα για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων… καθώς επίσης αναζητούν λύσεις μείωσης κόστους και γρήγορες διαδικασίες εύρεσης και πρόσληψης ταλέντων».

ώρα να επικεντρωθείτε στις κύριες δραστηριότητες

Ίσως το μεγαλύτερο όφελος που θα έχετε από την ανάθεση των διαδικασιών πρόσληψης σε μια εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού- ειδικά εάν είστε μικρή εταιρεία - είναι ότι σας δίνει περισσότερο χρόνο να επικεντρωθείτε στο πιο σημαντικό πράγμα από όλα: τη διαχείριση των κύριων δραστηριοτήτων σας.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους υπεύθυνους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Ο ρόλος τους μπορεί να εναλλάσσεται από εκείνου του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού σε Οικονομικού Διευθυντή ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση  εργασίας μέσα σε μια μέρα.

Αυτή η εναλλαγή των ρόλων μπορεί να φέρει δυσκολίες, όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με ποικίλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά τη διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού, χωρίς να έχετε το χρόνο και την εξειδίκευση που απαιτείται για να τα αντιμετωπίσετε κατάλληλα.

Η δυνατότητα ανάθεσης κύριων καθηκόντων, όπως αυτών της  πρόσληψης και  διαχείρισης μισθοδοσίας σε έναν αξιόπιστο εξωτερικό συνεργάτη, θα κάνει τη ζωή σας ευκολότερη και λιγότερο αγχωτική. Θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας, επειδή θα έχετε περισσότερο χρόνο να επικεντρωθείτε στις κύριες δραστηριότητές σας

Ακολουθούμε μια αυστηρή διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για κάθε έναν από τους πελάτες μας. Αυτό ξεκινά με την κατανόηση των μοναδικών αναγκών σας και εξελίσσεται σταθερά με κάθε βήμα, κατά την διάρκεια της πρόσληψης των εργαζομένων.
 
Mπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό που έχουμε δημιουργήσει, ώστε να σας προσφέρει πληροφορίες για τα βασικά στάδια της προσέγγισης «human forward» κατά την διάρκεια εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού σας.