Οι συστατικές επιστολές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και είναι καλό να τις ζητάτε από τον υποψήφιο που σκοπεύετε να προσλάβετε για μια θέση εργασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να βασίζεστε μόνο σε πραγματικές και επαληθεύσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά γύρω από τις συστατικές επιστολές, καθώς είναι υποκειμενική η γνώμη του κάθε εργοδότη σχετικά με το αν ο υποψήφιος θα τα πάει καλά στον καινούριο του ρόλο. 

Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά νεαρούς υποψήφιους που κάνουν αίτηση για την πρώτη τους θέση εργασίας. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση, είναι να ζητήσετε μία συστατική επιστολή από το πιο πρόσφατο ίδρυμα που πραγματοποίησε ο υποψήφιος τις σπουδές του ή και μία συστατική επιστολή καλής διαγωγής. 

Οι συστατικές επιστολές συνήθως λαμβάνονται υπόψη όταν έχει γίνει ήδη μια αρχική προσφορά στον υποψήφιο. Μπορούν να ζητηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία της αίτησης, αλλά η προσέγγιση του εργοδότη ενός υποψηφίου σε αρχικό στάδιο, θα μπορούσε να φέρει τον υποψήφιο σε άβολη θέση, ιδιαίτερα αν δεν έχει ενημερώσει τον εργοδότη του για την πρόθεσή του να φύγει από την εταιρεία. Συνιστούμε επίσης να επανεξετάζετε τα προσόντα σε κάθε περίπτωση.

Ένα πρότυπο συστατικής επιστολής – που να καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, 10 χρόνια όταν πρόκειται για επαγγέλματα όπως το finance – θα πρέπει να παρακινεί τον προηγούμενο εργοδότη να παρέχει ακριβείς πληροφορίες. 

δείτε παρακάτω ένα δείγμα συστατικής επιστολής:

Συστατική επιστολή, αυστηρά προσωπική:

• όνομα υποψηφίου.
• σημειώστε τις ημερομηνίες της εργασιακής απασχόληση του/της υποψηφίου στην εταιρεία σας.
• μισθολογικές απολαβές του υποψηφίου στην εταιρεία σας.
• η τελευταία θέση εργασίας του υποψηφίου.
• εργάζεται ακόμα ο υποψήφιος στον οργανισμό σας;
• λόγοι αποχώρησης/απόλυσης.
• θα τον/την προσλαμβάνατε ξανά; αν όχι, παρακαλούμε σημειώστε το λόγο.
• κατά την καλύτερη δυνατή γνώση σας, υπήρχε ποτέ κάποιος λόγος για να υποψιαστείτε το άτομο αυτό για ανειλικρίνεια ή ρήξη της εμπιστοσύνης;
• αξιολογείστε την αξιοπιστία του ατόμου.
• λεπτομέρειες σχετικά με τις ημέρες απουσίας του ατόμου από την εργασία κατά τους τελευταίους 12 μήνες*.

• υπογραφή:
• όνομα:
• επαγγελματικός τίτλος :
• τηλέφωνο επικοινωνίας:
• όνομα εταιρείας:
• ημερομηνία:

• ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

(*η περίοδος αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση του πιο πρόσφατου ερφοδότη)

Αναζητείτε προσωπικό ή άλλες λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού για την εταιρεία σας; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε! Δείτε όλες μας τις υπηρεσίες μας.