Η λανθασμένη επιλογή προσωπικού μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ζημιογόνα για μια επιχείρηση, δημιουργώντας μια σειρά προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της, σε μια εποχή που ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός για την επιτυχία σε μια επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, παρά τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας που οφείλονται στην παγκόσμια έξαρση της πανδημίας COVID-19, υπήρξε αυξημένη πίεση στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού για εύρεση και πρόσληψη των κατάλληλων προσοντούχων υποψηφίων.

Το SHRM (Society for Human Resource Management) εκτιμά ότι η διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης ενός και μόνου εργαζομένου είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να κοστίσει έως και 3.492€. Η κατάλληλη επιλογή εργαζομένου αποτελεί επένδυση και προσφέρει σημαντικό κέδρος στην εταιρεία. Η λανθασμένη επιλογή, αντιθέτως, θα προκαλέσει περαιτέρω απώλειες. Επιπλέον, το Forbes αναφέρει ότι η αντικατάσταση ενός  εργαζομένου κοστίζει κατά μέσο όρο το 21% του ετήσιου μισθού της θέσης,  αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το κόστος της «σωστής» επιλογής.

Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε το προφίλ του «ιδανικού ατόμου» για την επιχείρησή σας, που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μιας «κακής πρόσληψης», διασφαλίζοντας  από την αρχή ότι οι υποψήφιοι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή είναι οι πιο κατάλληλοι για τη θέση εργασίας. Εν ολίγοις, θα έχετε ένα σαφές σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση των λανθασμένων επιλογών.

ποιοι λόγοι συμβάλλουν στη λανθασμένη επιλογή προσωπικού;

Ενώ είναι πλήρως κατανοητό ότι η πρόσληψη ικανών εργαζομένων φέρνει πολλαπλά οφέλη και η πρόσληψη μη ικανών ατόμων έχει μεγάλο αντίκτυπο στην επιχείρηση, για ποιο λόγο τόσες επιχειρήσεις  προσεγγίζουν το θέμα επιλογής προσωπικού με έναν επιπόλαιο τρόπο;

Ο κύριος λόγος είναι η κακή συνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Από αυτήν την άποψη, έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη λανθασμένη επιλογή προσωπικού.

οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν αντιλαμβάνονται το κόστος μιας λανθασμένης επιλογής προσωπικού.

Όταν τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού αναθέτουν τη πρόσληψη προσωπικού σε έναν υπεύθυνο, συχνά δεν γνωστοποιούν τις επιπλοκές που μπορούν να δημιουργήσουν οι ανεπαρκείς διαδικασίες πρόσληψης στην επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα, ο υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να γίνει ελαστικότερος στη διαδικασία αξιολόγησης και  επιλογής προσωπικού.

οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν ξέρουν πώς να αναγνωρίσουν έναν ικανό υποψήφιο.

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο υπεύθυνος προσλήψεων κάνει πάντα σωστή επιλογή νέων ταλέντων. Ο Hunt Scanlon αναφέρει «Η έλλειψη εκπαίδευσης του τρόπου αξιολόγησης υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα των μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων για δεκαετίες, και ακόμα συνεχίζεται». 

οι υπεύθυνοι προσλήψεων βιάζονται να καλύψουν μια θέση.

Οι εταιρείες συχνά κάνουν νέες προσλήψεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επομένως υπάρχει πίεση ώστε η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Παράδειγμα μιας  βιαστικής πρόσληψης είναι η αιφνίδια παραίτηση ενός εργαζομένου, αφήνοντας μία καίρια θέση εργασίας κενή. Ο υπεύθυνος πρόσληψης, υπό την πίεση, ενδέχεται να πάρει μια βιαστική απόφαση, να παραβλέψει τις ελλείψεις των υποψηφίων και να αγνοήσει τις κόκκινες σημαίες

τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού δεν κοινοποιούν αποτελεσματικά στους υπεύθυνους προσλήψεων το σκοπό της μέτρησης απόδοσης των εργαζομένων.

Ο υπεύθυνος προσλήψεων που δεν κατανοεί τη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων δεν θα αναγνωρίσει ποια στοιχεία πρέπει να αναζητήσει  σε ένα νέο εργαζόμενο. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ενδέχεται να μην έχουν σαφή αποτελέσματα ή να μην γνωστοποιούν με επιτυχία πολύτιμες μετρήσεις στους υπεύθυνους προσλήψεων. Μπορεί επίσης να μην έχουν τυποποιημένη διαδικασία συνέντευξης βασισμένη σε σαφείς μετρήσεις.

Υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τον υπεύθυνο προσλήψεων σε μια λανθασμένη επιλογή προσωπικού. Βέβαια τα αποτελέσματα είναι παρόμοια, όταν τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού διαχειρίζονται αποκλειστικά τη διαδικασία πρόσληψης, αποτυγχάνοντας να εξηγήσουν αυτά τα σημεία στους υπεύθυνους προσλήψεων με επιτυχία. Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να ορίσουν τον υπεύθυνο προσλήψεων, που ακολούθως θα στελεχώσουν θέσεις εργασίας με νέους εργαζόμενους. Χρειαζεται να συνεργαστούν με τον υπεύθυνο προσλήψεων, ειδικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπου τόσο οι δεξιότητες κατά τη διαδικασία αυτή όσο και η εμπειρία αποτελούν ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της συνέντευξης. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε πώς και τα δύο μέρη μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού;

Η επιλογή μη ικανών εργαζομένων έχει μεγάλο κόστος για μια επιχείρηση, όπως τη μείωση της παραγωγικότητας, την έλλειψη ψυχικής ηρεμίας, τη δυσαρέσκεια των πελατών αλλά και επιφέρει ένα γενικότερο κακό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι, ώστε μια επιχείρηση να επενδύσει τον χρόνο και τα χρήματα της για να εξασφαλίσει την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για τις θέσεις που θέλει να καλύψει.
Μερικοί από αυτούς είναι:

-Προετοιμασία οικονομικού προγραμματισμού και ενίσχυση του branding.
-Δημιουργία περιγραφής θέσης εργασίας, δημοσίευση αγγελίας ή άλλη προσέγγιση.
-Αξιολόγηση και συνέντευξη υποψηφίων.

Ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης και παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, η Randstad ενθαρρύνει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη δυναμική τους. Κατανοούμε ότι η επιτυχία της πρώτης προσπάθειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της εταιρείας  και των εργαζομένων σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε εντοπίσει τέσσερις τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων της εταιρείας σας αναζητούν, αξιολογούν και επιλέγουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για εσάς:

#1 η βελτιστοποίηση της περιγραφής θέσης εργασίας και της διαφήμισης της αγγελίας.

Οι περιγραφές θέσεων εργασίας και οι διαφημίσεις αποτελούν μέσα προσέλκυσης νέων υποψηφίων, οπότε είναι σημαντική η διασφάλιση ότι λειτουργούν υπέρ σας, ώστε να λάβετε τα προφίλ που αναζητάτε. Πριν ξεκινήσετε, σκεφτείτε τις ανάγκες της ομάδας και της επιχείρησής σας και τι προσόντα αναζητάτε στους υποψηφίους σας. 

#2 ενισχύστε την επωνυμία και την επιχειρησιακή κουλτούρα με ακρίβεια και επιτυχία.

Ακριβώς όπως οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης μπορούν να απογοητευτούν με τους εργαζομένους που αποδεικνύονται  ανεπαρκείς στη δουλειά τους, έτσι και οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι μπορεί να παρουσιάσουν κακές επιδόσεις, όταν η εταιρική κουλτούρα δεν είναι αυτή που είχε προβληθεί . Tο Forbes αναφέρει ότι το 92% των εργαζομένων αξιολογεί ως σημαντικό παράγοντα τη συνολική εταιρική κουλτούρα όσο και το γενικότερο κλίμα συνεργασίας. 

Βεβαιωθείτε ότι οι υποψήφιοι που διαβάζουν την περιγραφή της θέσης εργασίας σας θα κατανοήσουν την εταιρική σας κουλτούρα και εν συνέχεια, μπορείτε να γνωστοποιήσετε βασικές πτυχές της εταιρικής κουλτούρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η καθιέρωση ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά με τη θέση εργασίας από νωρίς θα επιτρέψει στους υποψηφίους να κρίνουν αν έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται. 

#3 τυποποίηση συνεντεύξεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων πτυχών της εργασίας.

Αρκετες εταιρείες δεν διαθέτουν τυποποιημένη συνέντευξη. Αυτό αποτρέπει τους υπεύθυνους πρόσληψης από το να λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης και τις δεξιότητες του υποψηφίου. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν μπορούν να συγκρίνουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα πολλών συνεντεύξεων εάν δεν διεξάγονται βάσει πανομοιότυπων προτύπων. 

#4 αναζητήστε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους υποψηφίους σας.

Πέραν της αναζήτησης υποψηφίων με την απαιτούμενη εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες, οι υπεύθυνοι προσλήψεων είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν ποιά είναι τα κύρια  χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος που θα προσληφθεί - ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων θα πρέπει να είναι η προθυμία να μάθουν, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις. Ομοίως, οι υπεύθυνοι προσλήψεων χρειάζεται να γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά δεν θέλουν να διαθέτει ένας υποψήφιος.

το μέλλον της διαδικασίας πρόσληψης βρίσκεται στον τρόπο προσέγγισής σας.

Η βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης, δεν αποτελεί απλώς μία καλή ιδέα, αλλά αυξάνει την πραγματική επιχειρηματική αξία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εσόδων. Το 2018, μια αλυσίδα γρήγορου φαγητού άλλαξε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης ώστε να είναι πιο στοχευμένη και αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας περιελάμβαναν αύξηση 30% στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και αύξηση 5% στα έσοδα στα καταστήματά τους.

 Βέβαια, το 100% της επιτυχίας σχετικά με την επιλογή κατάλληλου προσωπικού ξεκινά με την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων. Κάντε το επόμενο βήμα στη διαδικασία πρόσληψης. Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Randstad Hellas και να σας βοηθήσει να βρείτε το προσωπικό που αναζητάτε.