Το μάρκετινγκ είναι το τμήμα της επιχείρησης που επιδιώκει να ερμηνεύσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών.Στο παρελθόν, ο τομέας του μάρκετινγκ ήταν υποτιμημένος στην Ελλάδα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούσαν το μάρκετινγκ ως “αναγκαίο κακό” που δεν είχε πρακτική εφαρμογή και άμεση συμμετοχή στην αύξηση της κερδοφορίας.

Αυτό στη σύγχρονη αγορά έχει αλλάξει. Οι χρησιμότητα και οι προεκτάσεις του έχουν πλέον αναγνωριστεί, με τα στελέχη μάρκετινγκ να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας κάθε εταιρείας.

Εν τούτοις, πολλοί Έλληνες ακόμη συγχέουν την έννοια του μάρκετινγκ με αυτή της διαφήμισης.

Τα 4P του μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion ή Προϊόν, Τιμή, Τοποθεσία, Προώθηση) περιγράφουν τις λειτουργίες που επιτελεί. Είναι προφανές πως η διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του, χωρίς όμως να είναι έννοια ταυτόσημη. 

Οι λειτουργίες αυτές καθορίζουν και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας μάρκετινγκ που δημιουργούνται για να τις εξυπηρετούν. 

Οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας στο Marketing είναι οι εξής:

διοίκηση παραγωγής

Πραγματεύεται την πρόβλεψη του κύκλου ζωής του προϊόντος και τη δημιουργία του κύκλου ζωής μάρκετινγκ ( ο κύκλος ζωής είναι τα διαφορετικά επίπεδα παραγωγής και πώλησης από τα οποία περνάει ένα προϊόν ). Η διοίκηση παραγωγής ουσιαστικά επιβλέπει την ανάπτυξη ενός προϊόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί για το προϊόν αυτό. Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε θέσεις με τίτλο υπεύθυνος παραγωγής, υπεύθυνος χαρτοφυλακίου, υπεύθυνος στρατηγικής προϊόντος και brand manager. 

ανάλυση αγοράς 

Η φάση ανάλυσης του μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση κάθε καμπάνιας μάρκετινγκ σε όλα της τα στάδια (προπαρασκευαστικό, στάδιο σχεδιασμού, αποτέλεσμα). Βοηθάει τη διοίκηση του marketing  να κατανοήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς καθώς και τις δυνατότητες του προϊόντος και του αγοραστικού κοινού. Οι αναλυτές του τμήματος είναι συνήθως απόφοιτοι σχολών διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικών, με ειδίκευση και εμπειρία στο marketing. Ενδεικτικές τέτοιες θέσεις είναι ο αναλυτής μάρκετινγκ, ο αναλυτής εφοδιαστικής αλυσίδας, ο αναλυτής τιμολόγησης και οι ειδικοί σε έρευνα αγοράς και έρευνα καταναλωτών.

σχεδιασμός μάρκετινγκ

Η σχεδιαστική φάση του μάρκετινγκ είναι εξαιρετικής σημασίας. Στη διάρκειά της καθορίζεται το πώς θα παρουσιάζεται η το προϊόν στον καταναλωτή. Κάθε ενέργεια του μάρκετινγκ θα πρέπει να έχει ελκυστικό αποτέλεσμα, ώστε να τραβά το ενδιαφέρον και την προσοχή του στοχευμένου κοινού. Οι θέσεις εργασίας στο σχεδιασμό του μάρκετινγκ απαιτούν δημιουργική και αφαιρετική σκέψη. Εδώ εμφανίζονται θέσεις όπως συντάκτης ή σχεδιαστής περιεχομένου μάρκετινγκ, visual designer και web producer. 

digital marketing

Αποτελεί την προώθηση των προϊόντων μέσω Internet. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαδικτυακές αγορές και πλατφόρμες, όπως επίσης και social media. Οι εν λόγω θέσεις εργασίας απαιτούν ευρεία γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Internet και ηλεκτρονικών εφαρμογών για προώθηση μέσω internet( π.χ. AdWords).  Αναζητούνται άτομα με αντίληψη της σύγχρονης τεχνολογίας και των θετικών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει στη διοίκηση ενός οργανισμού. Θέσεις εργασίας Digital Marketing έχουν τίτλους όπως στέλεχος διαδικτυακού μάρκετινγκ, διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης, search engine marketing executives κ.α. 

διοίκηση μάρκετινγκ 

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα ανώτατα στελέχη μάρκετινγκ, επαγγελματίες με υψηλή εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα. Οι θέσεις αυτές είναι υπεύθυνες και προϋποθέτουν την ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης του τμήματος μάρκετινγκ και λήψης κρίσιμων αποφάσεων που σχετίζονται με τις καμπάνιες. Τέτοιες θέσεις είναι managers επικοινωνιών, marketing directors, digital marketing managers κ.α. 

Εντοπίζεται μεγάλη ποικιλομορφία στις θέσεις εργασίας στον τομέα του μάρκετινγκ. Αν έχετε το θεωρητικό υπόβαθρο και πιστεύετε πως μπορείτε να αντιληφθείτε τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών, επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς θέση και βοηθήστε την μελλοντική εταιρεία σας να αναπτυχθεί δημιουργικά.