Οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αναμφισβήτητα αυξηθεί για τα στελέχη marketing. Τόσο η τεχνολογία που παρουσιάζει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες όσο και η πληθώρα ψηφιακών μέσων που πλέον μπορούν να αξιοποιηθούν για την προβολή της κάθε επιχείρησης εμφανίζουν νέες προκλήσεις. Είτε είστε μεσαία στελέχη είτε διοικητικά στελέχη marketing, πρέπει να γνωρίζετε τι στρατηγικές μπορείτε να ακολουθήσετε για να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα προκειμένου να είστε ενήμεροι για τις τάσεις στην αγορά εργασίας αλλά και στον κλάδο του marketing γενικότερα.

τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πριν τη δημιουργία των στρατηγικών;

Κάθε στρατηγική marketing πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει στην αγορά-στόχο τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος αλλά και τη γενικότερη αξία που μπορεί να αποκομίσει ο πελάτης από την αγορά του. Η κάλυψη των αναγκών των πελατών καθώς και η ανάπτυξη μακροχρόνιων κι επικερδών σχέσεων με τους πελάτες αυτούς πρέπει να είναι το σημείο-κλειδί κατά την διαδικασία δημιουργίας της στρατηγικής σας. Έτσι, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της ευελιξίας ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις διαφορετικές προτιμήσεις και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. Ακόμα, τα στελέχη επιχειρήσεων πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι υπάρχοντες και οι μελλοντικοί πελάτες μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Με την απαραίτητη έρευνα αγοράς, μπορείτε να εντοπίσετε τις κατηγορίες αυτές αλλά και τις προτιμήσεις τους ώστε να προσεγγίζετε τους πελάτες αυτούς με πιο αποτελεσματικό τρόπο από τους ανταγωνιστές σας. Για παράδειγμα, αν μια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών αξιολογεί την ποιότητα πάνω από όλα, ο στόχος σας ως στελέχη marketing είναι να τονίσετε τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρετε για να τραβήξετε την προσοχή τους.

τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά τη δημιουργία των στρατηγικών;

Όταν έχετε ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, είστε πλέον σε θέση να εστιάσετε στις μορφές marketing που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Οι επιλογές είναι πολλές: διαφημίσεις, εκθέσεις, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων καθώς και διαδικτυακή παρουσία. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να μην επεκτείνεστε σε δραστηριότητες που δεν κατέχετε πλήρως αλλά να χρησιμοποιείτε με σύνεση τα κανάλια προβολής που γνωρίζετε ήδη. Ακόμα, δεν πρέπει να παραβλέπετε τη σημασία της αξιολόγησης των πρακτικών που ακολουθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να παρακολουθείτε πώς αποδίδουν οι κινήσεις σας και ποια μέσα προβολής είναι τα πιο επικερδή αλλά και να σχεδιάσετε ανάλογα τα επόμενα σας βήματα για να αυξήσετε τις πωλήσεις της επιχείρησης. Η σύνταξη μιας επιτυχούς στρατηγικής marketing πρέπει να ξεκινήσει από μια ενδελεχή ανάλυση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών σας αλλά και των δυνατών και αδυνάτων σημείων της επιχείρησης. Η λεγόμενη SWOT Analysis μπορεί να γίνει έπειτα από την αντίστοιχη έρευνα αγοράς, λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των υπαρχόντων πελατών σας.

 η στρατηγική σας πρέπει να: 

● αναλύει τις διαφορετικές ανάγκες των επιμέρους κατηγοριών των πελατών σας· 

● εστιάζει στη συγκεκριμένη αγορά στην οποία μπορείτε να έχετε την καλύτερη απόδοση· 

● στοχεύει στο 20% των πελατών αποφέρουν το 80% της κερδοφορίας σας, σύμφωνα με τον κανόνα 80/20 που είναι ευρέως γνωστός στους επιχειρηματικούς κύκλους. 

μην ξεχάσετε να:

● προσεγγίσετε κάποιον τρίτο για σχόλια ή παρατηρήσεις πάνω στη στρατηγική σας - μπορεί να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες ή κενά που εσείς έχετε παραβλέψει· 

● εφαρμόσετε τη στρατηγική σας όταν έχετε ένα ξεκάθαρο πλάνο στόχων, δράσεων, ημερομηνιών, κόστους, πόρων αλλά και μέσων προβολής· 

● αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των δράσεών σας και να είστε σε ετοιμότητα να αλλάξετε ό,τι δεν αποφέρει κέρδος. 

αποφύγετε να: 

● κάνετε υποθέσεις για το τι θέλει ο πελάτης· 

● αγνοήσετε τον ανταγωνισμό· 

● στοχεύετε μόνο στον ανταγωνισμό επί της τιμής·

● βασιστείτε σε μικρό αριθμό πελατών· 

● στοχεύετε σε γρήγορη αλλά όχι και προσεκτική ανάπτυξη· 

● επαναπαυθείτε και να μην προσπαθείτε να βρείτε καινοτόμες λύσεις·
 

Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν πλέον αλλάξει. Πλέον, δεν αρκεί μόνο να εντοπίσετε τις ανάγκες των πελατών σας αλλά πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργήσετε την ανάλογη εμπειρία που θα τους κρατήσει πιστούς σε εσάς. Στην προσπάθειά σας αυτή, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω προτάσεις συνεργασίας και να τις προσαρμόσετε ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησής σας: 

1. συνεργαστείτε με επαγγελματίες του κλάδου

Οι συνεργασίες αυτές παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα για την προώθηση της εκάστοτε καμπάνιας. Έτσι, μπορείτε να αποδίδετε καλύτερα, να έχετε πρόσβαση σε ευρύτερο κοινό και να δείτε πιο άμεσα αποτελέσματα στις πρακτικές που ακολουθείτε αλλά και στην καριέρα σας, γενικότερα, αφού θα είστε σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών σας. 

2. συνεργαστείτε με στελέχη του κλάδου

Τα στελέχη του κλάδου που έχουν επιρροή στο κοινό μπορούν να εξασφαλίσουν για εσάς το άνοιγμα σε νέες αγορές και πελάτες αλλά και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand της επιχείρησης. Αυξάνεται, δηλαδή, η αξιοπιστία σας αν υπάρχουν άτομα του χώρου που υποστηρίζουν τη δουλειά σας.

 3. συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας 

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας , δηλαδή οι άνθρωποί σας, μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι εκπρόσωποί σας, επομένως, είναι χρήσιμο να τους ωθήσετε να συμμετέχουν στις στρατηγικές marketing και να προβάλλουν ταυτόχρονα ό,τι θέλετε να μάθουν οι πελάτες σας.