Μια αίτηση για δουλειά περιλαμβάνει ένα βιογραφικό, μια συνοδευτική επιστολή (cover letter) ή/και μια αυτό-περιγραφική έκθεση (personal statement), ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Ακολουθούν πληροφορίες για την σωστή σύνταξη των εγγράφων αυτών.

τι περιλαμβάνει μια συνοδευτική επιστολή:

 • Έχει τη μορφή επιστολής -περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία σύνταξης της επιστολής, ονοματεπώνυμο και θέση του παραλήπτη αλλά και ευχαριστήρια πρόταση στο τέλος.
 • Είναι γραμμένη στην ίδια γλώσσα με αυτή που έχει συνταχθεί το βιογραφικό σημείωμα που τη συνοδεύει.
 • Είναι στοχευμένη στη συγκεκριμένη θέση για την οποία κάνετε αίτηση και αναφέρει τις δεξιότητες που είναι σχετικές με αυτή.
 • Αναφέρει πληροφορίες για το πού είδατε την αγγελία (στον τύπο, διαδίκτυο κλπ).
 • Αναφέρει το λόγο για τον οποίο αποφασίσατε να κάνετε αίτηση.
 • Περιλαμβάνει μόνο τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα, τα ορόσημα στην καριέρα σας.
 • Είναι σύντομη και περιεκτική και στοχεύει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

πως διαφέρει μια αυτό-περιγραφική έκθεση από τη συνοδευτική επιστολή:

 • Είναι πιο αναλυτική και περιγραφική από την επιστολή.
 • Έχει το προσωπικό σας ύφος γραφής.
 • Στοχεύει περισσότερο στην σκιαγράφηση του προφίλ σας (στα δυνατά σας σημεία, τις δυνατότητες και δεξιότητές σας) και όχι τόσο στην περιγραφή συγκεκριμένων δεξιοτήτων σχετικών με τη συγκεκριμένη θέση για την οποία κάνετε αίτηση.
 • Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ιδεών και των στόχων σας, των προσωπικών ενδιαφερόντων και εμπειριών σας.
 • Επισυνάπτεται σαν συμπληρωματικό έγγραφο της επιστολής.

Το πιο σύνηθες είναι μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα να πρέπει να υποβάλετε και μια συνοδευτική επιστολή. Μιας και η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο ώστε να συντάξετε μια άρτια συνοδευτική επιστολή για εργασία που θα μεταφέρει το μήνυμα που θέλετε να περάσετε για εσάς. Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, μια συνοδευτική επιστολή βιογραφικού σημειώματος αποτελεί απόδειξη των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι περιεκτική και μιας και ‘συνοδεύει’ το βιογραφικό σας, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνει τα όσα αναφέρονται μέσα σε αυτό. Καλό θα ήταν να αποφύγετε να:

 • Είστε αστείος- μιας και το χιούμορ σας μπορεί να μην γίνει αντιληπτό και έτσι να πετύχετε το αντίθετο αποτέλεσμα και να χάσετε την ευκαιρία για μια συνέντευξη εργασίας.
 • Να στείλετε μια επιστολή που έχετε συντάξει για όλες τις θέσεις εργασίας. Καλό θα ήταν να προσαρμόζετε την επιστολή στα δεδομένα της εκάστοτε θέσης για την οποία θέλετε να αιτηθείτε.
 • Να το παρακάνετε με την οικειότητα. Ο λόγος σας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και επαγγελματισμό.

Σε περίπτωση που έχετε κενά στην εργασιακή σας εμπειρία, η συνοδευτική επιστολή είναι μια καλή ευκαιρία να εξηγήσετε τι ακριβώς κάνατε κατά τα διαστήματα αυτά, μιας και κάτι τέτοιο δεν σας δίνεται η ευκαιρία να το κάνετε στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Σε περίπτωση που η αγγελία για τη θέση που θέλετε να αιτηθείτε δεν απαιτεί υποβολή συνοδευτικής επιστολής, αυτό δεν θα πρέπει να σας πτοήσει. Μιας και η επιστολή είναι ένα μέσο για να προβάλετε τον εαυτό σας και κατά συνέπεια να έχετε περισσότερες πιθανότητες να σας καλέσουν για συνέντευξη , καλό θα ήταν να συντάσσετε και να υποβάλετε επιστολές για όλες τις θέσεις εργασίας που αιτείστε.

Σε περίπτωση που είστε σε αναζήτηση εργασίας αλλά δεν έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες αγγελίες στις οποίες θα μπορούσατε να κάνετε αίτηση είναι λογικό η επιστολή να μην είναι προσαρμοσμένη πιστά πάνω στις απαιτήσεις της θέσης. Μπορείτε, ωστόσο, να αιτηθείτε για τη θέση αυτή αρκεί να συμπεριλάβετε το είδος της θέσης που αναζητάτε, τους λόγους που σας οδήγησαν να προσεγγίσετε τη συγκεκριμένη εταιρεία, τι μπορείτε να προσφέρετε σε αυτήν και γιατί πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του ρόλου.

Τέλος, αν θέλετε να αιτηθείτε για μια θέση αλλά δεν διαθέτετε όλα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται, η συνοδευτική επιστολή σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεται τα δυνατά σημεία σας, και να ‘πουλήσετε’ τον εαυτό σας εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι ταιριάζετε στο προφίλ της εταιρείας και στο συγκεκριμένο ρόλο.

μαζί με τη συνοδευτική επιστολή επιμεληθείτε και το βιογραφικό σας σημείωμα

Τέλος, όσον αφορά το βιογραφικό σας σημείωμα, είναι το έγγραφο μέσω του οποίου σας γνωρίζει ο πιθανός, μελλοντικός εργοδότης σας. Για το λόγο αυτό αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για τη σύνταξη ενός άρτιου βιογραφικού που θα σας αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν καλύτερα. Πριν χρησιμοποιήσετε το βιογραφικό σας για να κάνετε αίτηση για κάποια θέση εργασίας βεβαιωθείτε ότι το έχετε προσαρμόσει στις απαιτήσεις της θέσης στην οποία στοχεύετε. Κάτι που θα σας βοηθήσει, είναι να φτιάξετε μια ‘λίστα δεξιοτήτων’ ώστε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά αυτές που σχετίζονται με την εκάστοτε θέση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το βιογραφικό σας:

 • Περιέχει λογικά τοποθετημένα τα προσωπικά σας στοιχεία, την εργασιακή σας εμπειρία (με σύνοψη αρμοδιοτήτων ανά θέση που να περιγράφουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες), την εκπαίδευσή σας καθώς και τις δεξιότητες συστημάτων (γνώση Η/Υ, κτλ).
 • Περιγράφει με σαφήνεια τους στόχους και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.
 • Περιέχει λέξεις-κλειδιά που θα τραβήξουν την προσοχή του αξιολογητή και θα τον βοηθήσουν να σας ‘χαρτογραφήσει ’εύκολα και γρήγορα.
 • Είναι σύντομο και περιεκτικό -όχι πάνω από 2 σελίδες
 • Περιέχει ακριβείς πληροφορίες
 • Έχει απλή δομή, είναι ευανάγνωστο και ορθογραφημένο

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν απαιτεί την υποβολή συνοδευτικής επιστολής ή αυτοπεριγραφικής έκθεσης, καλό θα ήταν το βιογραφικό σας σημείωμα να περιλαμβάνει μια μικρή παράγραφο 2-3 σειρών (Personal statement) η οποία θα αποτελεί μια μικρή περιγραφή σας. Μιλήστε σε α’ ή γ’ πρόσωπο και αναφέρετε συνοπτικά ποιος είστε, την εκπαίδευσή σας, τις βασικές σας δεξιότητες και την εμπειρία σας καθώς και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους.

Κάντε τα παραπάνω και είναι σίγουρο ότι η αίτησή σας για εργασία, θα ξεχωρίσει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Καλή επιτυχία!